MASTER VE DOKTORA EĞİTİM SÜRECİ

Tezli Yüksek Lisans: 4 yarıyıl. Yani 2 yıl sürüyor. Bu sürenin 1 yılı ders görme ve 1 yılı da tez hazırlama olarak devam eder. Ders döneminde ya da tez hazırlamada başarısız olanlara 2 yarıyıl daha ek süre veriliyor. 6 yarıyıllık dönemde başarısız olanların üniversite ile ilişiği kesiliyor. Tezli yüksek lisans programlarında büyük oranda devam zorunluluğu vardır. Öğretim görevlileri öğrencilerin derslere önemli bir mazeretleri olmadığı sürece katılmalarını isterler. Tezsiz Yüksek Lisans: 2 yarıyıl, yani 1 yıl sürüyor. Sürenin sonunda öğrenci dönem projesi yazarak mezun oluyor. Belirtilen sürede mezun olunmazsa öğrenciye 1 yarıyıl daha ek süre veriliyor. Bu sürenin sonunda mezun olunamazsa öğrencinin üniversiteyle ilişiği kesiliyor.

Doktora, ilk ve en önemli araştırma derecesidir ve bu yüzden zamanın çoğu araştırma yapılarak geçirilir. Tam olarak nasıl yapılacağı ise çalışma alanınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Kütüphanede kaynak araştırması, laboratuvarda deneyler ya da arazi çalışmaları yapılabilinir. Çalışma nerede yapılırsa yapılsın, zaman zaman danışman ile bir araya gelinerek araştırma sürecinin ilerleyişi kontrol edilir. Türkiye’de doktora, 2 dönem doktora dersleri için ve 6 dönem de tez çalışmaları olmak üzere 8 dönem (4 sene) diyebiliriz. Ancak tez çalışmalarının uzaması, bir takım istenmeden de olsa ortaya çıkan gecikmeler (örneğin bazı malzemelerin zor bulunması veya daha derinlemesine araştırmanın gerekmesi) gibi sebeplerden ötürü 8 dönemden (4 seneden) fazla sürebilmektedir.

Doktora öğrencisi olarak, aldığınız lisansüstü dersleri geçtikten sonra alanınızda yeterli bilgiye sahip olduğunu göstermek için doktora yeterlilik sınavına girersiniz. Yeterlilik sınavını geçtikten sonra tez önerinizi sunarak tez dönemine başlarsınız. Tez dönemi boyunca tez izleme komitesi ile belirlenen zamanlarda bir araya gelerek tez çalışmasının ilerleyişi hakkında bilgi verirsiniz. Danışman, doktora öğrencisine geri bildirimlerde bulunur ve karşılaşabileceği bir sorun olduğunda nasıl yapılması gerektiği hakkında yönlendirmelerde bulunur. Doktoranın son aşaması savunmadır. Tez tamamladıktan sonra komite tarafından belirlenen tarihte savunma yapılır. Savunma, sözlü olarak komiteye ve dışarıdan katılımcılara tezin açıklanarak, tartışılarak ve savunularak söz konusu alandaki uzmanlık gösterilir. Katılımcılar da doktora adayına sorular sorabilirler. Savunma sonunda komitenin vereceği kararla  doktor unvanını alırsınız.


HİZMETLERİMİZ

Bilgi İste