SAĞLIK

Türkiye, son 18 yılda gerçekleştirdiği sağlık devrimiyle dünyada örnek gösterilen ülkeler arasına girdi. Koronavirüs salgını karşısında Türkiye, gerek sağlık alt ve üst yapısının gücü, gerekse gelişmiş ülkelerden ayrılmasını sağlayan büyük oranda ücretsiz sunulan sağlık hizmetleri ile güçlü ve sosyal devlet olmanın en başarılı örneğini ortaya koymaktadır. Son dönemde birçok sessiz devrim gerçekleşmiş olmasına rağmen özellikle sağlık sisteminde yaşanan dönüşüm, en başarılı alanlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Sağlık sisteminde öteden beri süregelen başta hastane, yatak, ekipman ve doktor sayısındaki yetersizlikler, hastaneler dahil olmak üzere sağlık sisteminin SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur gibi farklı sağlık sigorta sistemlerine ayrışmış olması, yine ücretli yahut ücretsiz sağlık ve ilaca erişimde yaşanan sıkıntılar devralınan sağlık sisteminin durumunu göstermek için yeterlidir. Ancak hepsinden öte, muayene ve acil hizmetler gibi en temel sağlık hizmetleri için dahi sabah karanlığında caddelere taşan randevu ve ilaç kuyrukları, sistemin halka en temel seviyede ve insanca hizmet vermekten aciz bir durumda olduğunu göstermektedir.

Örneğin yapısal gelişmelere şunları sayabiliriz:

-Özel hastanelerin acil servisleri herkese ücretsiz hale geldi.
-Hastalar telefon veya internet aracılığıyla diledikleri doktordan randevu alabilirler.
-Karayolu kullanan ambulansların yanı sıra  deniz, hava ve motorize ambulanslar da eklendi.
-Aile hekimliği uygulamasıyla her aileye birer hekim tahsis edildi.
-Hekimlerin hem devlet hastanesinde çalışıp hem de özel muayene sahibi olması yasaklandı. Böylece “bıçak parası” adı altında suistimallerin önüne geçildi.


HİZMETLERİMİZ

Bilgi İste