Genel Bilgiler

Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı olan Adıyaman Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Besni Meslek Yüksekokulu ve Gölbaşı Meslek Yüksekokulu, İnönü Üniversitesi’ne bağlı olan Fen-Edebiyat Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu, Harran Üniversitesi’ne bağlı olan Kâhta Meslek Yüksekokulu olmak üzere 3 farklı Üniversitenin oluşturduğu akademik birimlerin (3 Fakülte, 1 Yüksekokul ve 4 Meslek Yüksekokulu) birleştirilmesi ve 2 yeni enstitünün (Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü) oluşturulmasıyla, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulmuştur.

Sunulan Programlar
FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL  BÖLÜMLER 
Diş Hekimliği Fakültesi Diş 
Eczacılık Fakültesi Eczacılık
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü
Eğitim Bilimleri Bölümü
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitim Bölümü
Türkçe ve Sosyal Bilimleri Eğitim Bölümü
Yabancı Diller Eğitim Bölümü
Özel Eğitim Bölümü
Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Biyoloji
Matematik
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) 
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü
Geleneksel Türk Sanatlar Bölümü
Seramik Bölümü
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
İktisat
Kamu Yönetimi
Sosyal Hizmet
İslami Bilimler Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İ.Ö)
İslami İlimler (Arapça)
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
İç Mimarlık Bölümü
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Harita Mühendisliği
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
Tıp Fakültesi Tıp
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi 
İlk ve Acil Yardım 
 Optisyenlik 
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 
Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Aşçılık 
Dış Ticaret 
İşletme 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 
Pazarlama 
Turizm Otelcilik 
Besni Meslek Yüksek Okulu Bankacılık 
Bilgi Yönetimi 
Bilgisayar Programcılığı 
Büro Yönetimi ve Asistanlığı 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı 
Elektrik 
Gıda Teknolojisi 
Kimya Teknolojisi 
Makine 
Sondaj Teknolojisi 
Yapı Yalıtım Teknolojisi 
Gölbaşı Meslek Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık 
Bilgisayar Programcılığı 
Büro Yönetimi ve Asistanlığı 
İş Sağlığı ve Güvenliği 
Lojistik 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 
Kahta Meslek Yüksek Okulu Bahçe Tarımı 
Bankacılık ve Sigortacılık 
Bilgisayar Programcılığı 
Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği 
Laborant ve Veteriner Sağlık 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 
Organik Tarım 
Seracılık 
Süs Bitkileri 
Tarla Bitkileri 
Turizm ve Otel İşletmeciliği 

 

Başvuru Koşulları

A. Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla aşağıdaki şartları sağlayan adaylar başvurabilir;
1. Yabancı uyruklu olanlar,
2. İçişleri Bakanlığı'nın izniyle doğuştan Türk vatandaşlığını terk eden Türk vatandaşları,
3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular,
4. a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
4. b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
5. Türk vatandaşlığına sahip yabancı uyruklular,
6. Ebeveynleri vatandaşlıklarından feragat eden ve ebeveynlerinin feragat edilmesine atanan Türk vatandaşları, ancak Türk vatandaşlarının haklarına izin verme iznine sahip olan Türk vatandaşları,
7. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.

B. Aşağıdaki durumdaki adaylar başvuramaz;
1. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
2. K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
3. A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular, (A maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),
4. Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular.

Kesin Kayıt Evrakları

1. Lise belgesi ve not belgesinin aslı ve diploma tanıma belgesi (Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylı kopya),
2. Varsa, yabancı dil yeterlilik belgesi, ulusal ve uluslararası sınav belgeleri,
3. Varsa, Türkçe Yeterlilik Belgesi,
4. Dışişleri temsilciliklerinden alınan onaylı öğrenci vizesi veya Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylı Türkçe versiyonu,
5. Resmi makam veya Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu onaylı Türkçe versiyonu onaylanmış pasaport veya kimlik kartı,
6. Ücretli banka dekontu,
7. Biyometrik fotoğraf 4 adet, 4*6 boyutlarında,
8. Türk vatandaşı olan adayların kimlik numaralarını veya kimlik kartlarının fotokopisini beyan etmeleri,
9. Askerliklerine ilişkin Türk Vatandaşı erkek adaylar için resmi makam tarafından onaylanmış bir belge,
10. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki liselerde orta öğrenimini tamamlamış olan KKTC başvuru sahiplerinin GCE AL sınavı sonucuna ilişkin orijinal belge,
11. İkamet izin belgesi (Kayıttan sonra, Emniyet Müdürlüğüne başvurma ve ikamet izni alma hakkı olan Uluslararası Öğrenciler ikamet izni için bir belge sunmalıdır,
12. JPEG formatında pasaport boyutlu son fotoğrafınız,
13. Lise diploması veya mezuniyet belgesi,

Not 1: Kayıtlar şahsen öğrenci işleri dairesi başkanlığında yapılacaktır. Vekalet ile kayıt yapılmamaktadır. 18 yaşından küçük olanların kaydolabilmeleri için muvafakat name gerekmektedir.
Not 2: Kişinin başvuru ve/veya kayıt esnasında teslim etmiş olduğu belgelerin sahte olduğunun tespit edilmesi halinde kaydı silinecek ve tüm öğrencilik hakları iptal edilecektir.
Not 3: Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’de yasal ikametinin olup olmadığına bakılacaktır. Öğrencinin Türkiye’ye giriş tarihine bakılacak, vize muafiyeti sona erenler kaydedilmeyecektir. (Vize muafiyeti süreleri her ülke için farklı uygulanmaktadır. Öğrenciler ülkelerine ait süreyi konsolosluklardan, internetten veya il göç idaresinden öğrenebilirler.

Şehir Hakkında Bilgiler

Nüfus: 2019 yılı verilerine göre Adıyaman İli nüfusu 626.465’tir. Bu nüfusun %74'ü şehirlerde yaşamaktadır.

Ulaşım: Şehir ulaşımında, sıklıkla belediye otobüsleri tercih edilmelidir. Bunun yanı sıra dolmuş, taksi ve minibüs kullanılmaktadır.

Adıyaman ile Ankara arası 690 Km. Bu mesafe arabayla yaklaşık olarak 8 saat 48 dakika sürmektedir. Uçak ile seyahat etmeyi planlıyorsanız, 529 Km olan yolculuğu yaklaşık olarak 1 saat 12 dakika sürede tamamlanmaktadır.

İstanbul ile Adıyaman arası 1176 Km. Bu mesafe arabayla yaklaşık olarak 13 saat 23 dakika sürmektedir. Uçak ile seyahat etmeyi planlıyorsanız, 878 Km olan yolculuğu yaklaşık olarak 1 saat 40 dakika sürede tamamlanmaktadır.

İklim: Adıyaman şehrinde sıcak ve ılıman iklim görülmektedir. Kış aylarında yaz aylarından çok daha fazla yağış düşmektedir.

Tarihi Yerler: Nemrut, Karakuş Tümülüsü, Haydaran Kaya Mezarları, Cendere Köprüsü, St. Paul Süryani Kilisesi

Harita
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3154.9358393182056!2d38.22838941559207!3d37.74464942166464!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x1533118723b51281%3A0xeee0a6b1dbd1cb1c!2zQWTEsXlhbWFuIMOcbml2ZXJzaXRlc2kgKEFEWcOcKQ!5e0!3m2!1str!2str!4v1590869083015!5m2!1str!2str
Sokaka Görüntüsü
https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1590870380948!6m8!1m7!1s6LsGEgwu_G5mHtYFXxlT3Q!2m2!1d37.74374308219791!2d38.23187697984921!3f299.85885411999266!4f3.1853172316803295!5f0.7820865974627469

HİZMETLERİMİZ

Bilgi İste