Genel Bilgiler

Üniversitemiz, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 31 Mart 2015 tarihinde kabul edilen ve 23 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete ‘de yayınlanan 6640 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna” uyarınca, 2809 sayılı kanuna eklenen “Ek Madde 161” gereğince Antalya’nın Alanya ilçesinde kurulmuştur. Üniversitemiz akademik birimleri;

  • Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Tıp Fakültesinden,

  • Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Akseki Meslek Yüksekokulu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu ile Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyük ballı Meslek Yüksekokulundan,

  • Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden, oluşmaktadır.

  • Misyon: Evrensel değerlere bağlı, insanlığa hizmet merkezli bir yönetim anlayışı ile eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve sosyo-kültürel faaliyetler yapan, karşılaşılabilecek sorunları aklın ve bilimin süzgecinden geçiren, öncelikli olarak içinde bulunduğu şehrin olmak üzere, bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyleri yetiştiren bir üniversite olarak, toplumun huzur ve refahının artırılmasına yönelik çözüm, değişim, dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınmasına öncülük etmektir.

  • Vizyon: Bilgi, ürün ve hizmet üreterek turizm, sağlık, tarım ve hizmet sektöründe bulunduğu bölgenin ve ülkenin sosyo-ekonomik yapısını geliştiren ve tercih edilen bir dünya üniversitesi olmak.

Sunulan Programlar
FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL  BÖLÜMLER 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
Uluslararası Ticaret
Ekonomi ve Finans
İnsan Kaynakları Yönetimi
Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Genetik Ve Biyomühendislik(İngilizce)
Gıda Mühendisliği (İngilizce)
İşletme Mühendisliği
İşletme Mühendisliği (İngilizce)
Makine Mühendisliği (İngilizce)
Endüstri Mühendisliği
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim)
Eğitim Fakültesi Matematik
Fen Bilgisi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce)
Sosyal Bilgiler
Türkçe
Okul Öncesi Eğitimi
Sınıf Eğitimi
Resim
Müzik
Özel Yetenekliler Eğitimi
Tıp Fakültesi Tıp
Diş Hekimliği Fakültesi Diş
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik
Çocuk Gelişimi
Ebelik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet 
Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi
Antrenörlük Eğitimi
Rekreasyon
Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Turizm Rehberliği
Rekreasyon Yönetimi
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık
İç Mimarlık
Grafik Tasarım
Resim
Seramik ve Cam Tasarımı
Tekstil ve Moda Tasarımı 
Geleneksel Türk Sanatları
Sinema ve Televizyon
Fotoğraf
Müzik
Temel Eğitim
Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi
Pilotaj
Uçak Elektrik Elektronik
Uçak Gövde Motor
Uçak Mühendisliği
Altso Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi
Finans Bankacılık ve Sigortacılık
Toptan ve Perakende Satış
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik
Sosyal Hizmet ve Danışmanlık

 

Başvuru Koşulları

A. Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla aşağıdaki şartları sağlayan adaylar başvurabilir;
1. Yabancı uyruklu olanlar,
2. İçişleri Bakanlığı'nın izniyle doğuştan Türk vatandaşlığını terk eden Türk vatandaşları,
3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular,
4. a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
4. b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
5. Türk vatandaşlığına sahip yabancı uyruklular,
6. Ebeveynleri vatandaşlıklarından feragat eden ve ebeveynlerinin feragat edilmesine atanan Türk vatandaşları, ancak Türk vatandaşlarının haklarına izin verme iznine sahip olan Türk vatandaşları,
7. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.

B. Aşağıdaki durumdaki adaylar başvuramaz;
1. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
2. K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
3. A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular, (A maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),
4. Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular.

Kesin Kayıt Evrakları

1. Lise belgesi ve not belgesinin aslı ve diploma tanıma belgesi (Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylı kopya),
2. Varsa, yabancı dil yeterlilik belgesi, ulusal ve uluslararası sınav belgeleri,
3. Varsa, Türkçe Yeterlilik Belgesi,
4. Dışişleri temsilciliklerinden alınan onaylı öğrenci vizesi veya Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylı Türkçe versiyonu,
5. Resmi makam veya Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu onaylı Türkçe versiyonu onaylanmış pasaport veya kimlik kartı,
6. Ücretli banka dekontu,
7. Biyometrik fotoğraf 4 adet, 4*6 boyutlarında,
8. Türk vatandaşı olan adayların kimlik numaralarını veya kimlik kartlarının fotokopisini beyan etmeleri,
9. Askerliklerine ilişkin Türk Vatandaşı erkek adaylar için resmi makam tarafından onaylanmış bir belge,
10. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki liselerde orta öğrenimini tamamlamış olan KKTC başvuru sahiplerinin GCE AL sınavı sonucuna ilişkin orijinal belge,
11. İkamet izin belgesi (Kayıttan sonra, Emniyet Müdürlüğüne başvurma ve ikamet izni alma hakkı olan Uluslararası Öğrenciler ikamet izni için bir belge sunmalıdır,
12. JPEG formatında pasaport boyutlu son fotoğrafınız,
13. Lise diploması veya mezuniyet belgesi,

Not 1: Kayıtlar şahsen öğrenci işleri dairesi başkanlığında yapılacaktır. Vekalet ile kayıt yapılmamaktadır. 18 yaşından küçük olanların kaydolabilmeleri için muvafakat name gerekmektedir.
Not 2: Kişinin başvuru ve/veya kayıt esnasında teslim etmiş olduğu belgelerin sahte olduğunun tespit edilmesi halinde kaydı silinecek ve tüm öğrencilik hakları iptal edilecektir.
Not 3: Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’de yasal ikametinin olup olmadığına bakılacaktır. Öğrencinin Türkiye’ye giriş tarihine bakılacak, vize muafiyeti sona erenler kaydedilmeyecektir. (Vize muafiyeti süreleri her ülke için farklı uygulanmaktadır. Öğrenciler ülkelerine ait süreyi konsolosluklardan, internetten veya il göç idaresinden öğrenebilirler.

Şehir Hakkında Bilgiler

Nüfus: Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık beşinci şehridir. 2019 sonu itibarıyla il nüfusu 2.511.700'dır.

Ulaşım: Ulaşım oldukça kolay sağlanmaktadır. Tramvay, halk otobüsü, taksiler ve deniz otobüsleri şehirde çok sık sefer yaparak hizmet vermektedir.

Antalya ile Ankara arası 485 Km. Bu mesafe arabayla yaklaşık olarak 6 saat 17 dakika sürmektedir. Uçak ile seyahat etmeyi planlıyorsanız, 387 Km olan yolculuğu yaklaşık olarak 1 saat sürede tamamlanmaktadır.

İstanbul ile Antalya arası 699 Km. Bu mesafe arabayla yaklaşık olarak 8 saat 11 dakika sürmektedir. Uçak ile seyahat etmeyi planlıyorsanız, 482 Km olan yolculuğu yaklaşık olarak 1 saat 8 dakika sürede tamamlanmaktadır.

İklim: Antalya ili iklimi genel olarak Akdeniz iklimine girmektedir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı olarak ifade edilen iklim tipi diğer bir değişle mutedil deniz ve sıcak deniz iklim sınıfına girer, daha iç kesimlerde ise soğuk ve yarı-kara iklim tipi görülmektedir.

Tarihi Yerler: Side Apollon Tapınağı, Aspendos Tiyatrosu, Perge Antik Kenti, Patara Antik Kenti, Olympos Antik Kenti, Xanthos, Myra Antik Kenti, Syedra Antik Kenti, Simena Antik Kenti, Limrya Antİk Kenti.

Harita
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3206.1831126163825!2d32.0795085155881!3d36.525576480006144!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14dca48838c9f7ed%3A0xca29e678a7d3c3b!2zQWxhbnlhIEFsYWFkZGluIEtleWt1YmF0IMOcbml2ZXJzaXRlc2kgUmVrdMO2cmzDvMSfw7w!5e0!3m2!1str!2str!4v1590871211189!5m2!1str!2str
Sokaka Görüntüsü
https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1590871316728!6m8!1m7!1sUfhkTiF9ePV4B4H6u2pgxw!2m2!1d36.5249781130473!2d32.08120514186167!3f52.62252684969504!4f2.1263461212675736!5f0.7820865974627469

HİZMETLERİMİZ

Bilgi İste