Genel Bilgiler

ASBÜ 2013 yılında başkentin merkezinde sosyal bilimler alanındaki araştırmalara öncü olmak amacıyla kurulmuş, Türkiye’nin ilk ve tek devlet üniversitesidir. ASBÜ hem yürüttüğü araştırmalarla hem de lisans ve lisansüstü programları ile yalnız Türkiye içinde değil uluslararası düzeyde de etkin bir rol üstlenmeyi hedeflemektedir. ASBÜ bünyesinde çok sayıda araştırma ve uygulama merkezi bu amaç doğrultusunda faaliyet göstermektedir.

ASBÜ’de araştırma, Batı’da üretilen bilginin küçük katkılarla transfer edilmesi anlayışını taşımaz; yerel düzeyde yaşanan sosyal, beşeri, idari, siyasi, ticari ve endüstriyel sorunlar için özgün çözümler üretilmesine katkı sağlayacak bilginin üretilmesi esasına dayanır. Bu nedenle dünyada önde gelen araştırma üniversitelerinde olduğu gibi ASBÜ de araştırma merkezleri odağında bir yapılanma ile çalışmaktadır.

ASBÜ şehir dışında bir kampüs üniversitesi değildir, sosyal bilimlerin doğal laboratuvarı olan toplumla iç̧ içe, şehrin dokusuna ve damarlarına nüfuz eden bir şehir üniversitesidir. Şehir üniversitesi olma özelliği, ASBÜ’ye toplumla bütünleşme ve toplumun dinamik yapısını inceleme fırsatı vermektedir.

ASBÜ eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini Ankara’nın en eski semtlerinden biri olan Ulus’ta tarihî, kültürel ve estetik değeri yüksek yapılarda sürdürmektedir. ASBÜ yerleşkesi, içerisinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanlık binasının da yer aldığı tarihî bir mekânda konumlanmıştır. Rektörlük binamız Mimar Yahya Ahmet Bey tarafından 1925 yılında inşa edilmiş̧, 1937’ye kadar ‘Başvekâlet’ olarak hizmet vermiştir. 1950’li yıllardan sonra Maliye Bakanlığına ev sahipliği yapan bina, 2001’den sonra Gümrük Müsteşarlığı tarafından kullanılmış, 2013 yılı Nisan ayında ASBÜ’ye tahsis edilmiştir.

Üniversitemizin yerleşkesi aynı zamanda Ankara’nın en eski tarihî mekânlarından biri olan altı asırlık Hacı Bayram Veli Türbesi’nin, tarihi iki bin yıl geriye giden arkeolojik Roma Hamamı ve Agustus Tapınağı sit alanlarının ve Eski Meclis binalarının yanı başında bulunmaktadır. Bu tarihî doku içinde üniversitemiz modern ve son teknolojilerle donatılmış eğitim, öğretim ve araştırma ortamları oluşturmayı, bu anlamda geçmiş ve geleceği bünyesinde harmanlamayı amaçlamaktadır.

ASBÜ lisans ve lisansüstü programları öğrencilerimizin farklı disiplinlerdeki çalışmalardan haberdar olmalarını sağlayacak şekilde disiplinler arası yaklaşımı esas alarak tasarlanmıştır. Lisans ve lisansüstü programlarımız öğrencilerin zengin seçmeli ders havuzuyla farklı bölümlerden ders almalarına ve bu yolla kendi ilgi alanlarında derinleşip çalışabilmelerine imkân vermektedir.

Eğitimde çok dilliliğe önem veren ASBÜ, öğrencilerimize dil becerilerini geliştirecek imkânlar sağlamaktadır. Bu kapsamda, Dil Merkezimiz alanında uzman, yerli ve yabancı öğretim elemanlarıyla öğrencilerine kaliteli bir dil eğitimi sunmaktadır. Programlarımızın genelinde eğitim dili İngilizcedir. ASBÜ öğrencileri iyi derecede İngilizce öğrenmekle kalmayıp ikinci bir yabancı dil öğrenme konusunda özellikle desteklenirler.

Sunulan Programlar
FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL  BÖLÜMLER 
İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Lisans Programı (%30 Arapça)
Hukuk Fakültesi Hukuk (%30 İngilizce)
Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı (%100 Türkçe)
Sosyoloji (İngilizce)
Tarih (İngilizce)
Psikoloji (İngilizce)
Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi (İngilizce)
İşletme (İngilizce)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Yabancı Diller Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)

 

Başvuru Koşulları

A. Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla aşağıdaki şartları sağlayan adaylar başvurabilir;
1. Yabancı uyruklu olanlar,
2. İçişleri Bakanlığı'nın izniyle doğuştan Türk vatandaşlığını terk eden Türk vatandaşları,
3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular,
4. a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
4. b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
5. Türk vatandaşlığına sahip yabancı uyruklular,
6. Ebeveynleri vatandaşlıklarından feragat eden ve ebeveynlerinin feragat edilmesine atanan Türk vatandaşları, ancak Türk vatandaşlarının haklarına izin verme iznine sahip olan Türk vatandaşları,
7. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.

B. Aşağıdaki durumdaki adaylar başvuramaz;
1. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
2. K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
3. A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular, (A maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),
4. Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular.

Kesin Kayıt Evrakları

1. Lise belgesi ve not belgesinin aslı ve diploma tanıma belgesi (Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylı kopya),
2. Varsa, yabancı dil yeterlilik belgesi, ulusal ve uluslararası sınav belgeleri,
3. Varsa, Türkçe Yeterlilik Belgesi,
4. Dışişleri temsilciliklerinden alınan onaylı öğrenci vizesi veya Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylı Türkçe versiyonu,
5. Resmi makam veya Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu onaylı Türkçe versiyonu onaylanmış pasaport veya kimlik kartı,
6. Ücretli banka dekontu,
7. Biyometrik fotoğraf 4 adet, 4*6 boyutlarında,
8. Türk vatandaşı olan adayların kimlik numaralarını veya kimlik kartlarının fotokopisini beyan etmeleri,
9. Askerliklerine ilişkin Türk Vatandaşı erkek adaylar için resmi makam tarafından onaylanmış bir belge,
10. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki liselerde orta öğrenimini tamamlamış olan KKTC başvuru sahiplerinin GCE AL sınavı sonucuna ilişkin orijinal belge,
11. İkamet izin belgesi (Kayıttan sonra, Emniyet Müdürlüğüne başvurma ve ikamet izni alma hakkı olan Uluslararası Öğrenciler ikamet izni için bir belge sunmalıdır,
12. JPEG formatında pasaport boyutlu son fotoğrafınız,
13. Lise diploması veya mezuniyet belgesi,

Not 1: Kayıtlar şahsen öğrenci işleri dairesi başkanlığında yapılacaktır. Vekalet ile kayıt yapılmamaktadır. 18 yaşından küçük olanların kaydolabilmeleri için muvafakat name gerekmektedir.
Not 2: Kişinin başvuru ve/veya kayıt esnasında teslim etmiş olduğu belgelerin sahte olduğunun tespit edilmesi halinde kaydı silinecek ve tüm öğrencilik hakları iptal edilecektir.
Not 3: Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’de yasal ikametinin olup olmadığına bakılacaktır. Öğrencinin Türkiye’ye giriş tarihine bakılacak, vize muafiyeti sona erenler kaydedilmeyecektir. (Vize muafiyeti süreleri her ülke için farklı uygulanmaktadır. Öğrenciler ülkelerine ait süreyi konsolosluklardan, internetten veya il göç idaresinden öğrenebilirler.

Şehir Hakkında Bilgiler

Nüfus:  Türkiye'nin başkenti ve en kalabalık ikinci ilidir. Nüfusu 2019 itibarıyla 5.639.076 kişidir.

Ulaşım: Şehir içi ulaşımlar metro, hafif raylı sistem, otobüs, teleferik ve banliyö gibi toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirilebilirken; şehirlerarası ulaşımda isehavaalanlarından, tren istasyonlarından, otogardan ve otoyollardan  yararlanılmaktadır.

İstanbul ile Ankara arası 450 Km. Bu mesafe arabayla yaklaşık olarak 4 saat 46 dakika sürmektedir. Uçak ile seyahat etmeyi planlıyorsanız, 350 Km olan yolculuğu yaklaşık olarak 57 dakika sürede tamamlanmaktadır.

İklim: Ankara ili kışları soğuk, yazları da sıcak ve ılıman bir iklime sahiptir.

Tarihi Yerler: Anıtkabir, Kızılay Meydanı, Güvenpark, Kocatepe Camisi, Hacı Bayram Veli Camisi, Ankara Kalesi, Hamamönü, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Rahmi M. Koç Müzesi, Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Atakule, Botanik Parkı, Seğmenler Parkı, Kuğulu Park, Ankara Etnografya Müzesi Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı, Eymir Gölü, Mavi Göl Mogan Gölü

Harita
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3058.9400073694205!2d32.85422461567331!3d39.94273157942294!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14d345aee5549aa1%3A0x6e8d93e2bbc3606c!2sAnkara%20Sosyal%20Bilimler%20%C3%9Cniversitesi!5e0!3m2!1str!2str!4v1590872266658!5m2!1str!2str
Sokaka Görüntüsü
https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1590872432053!6m8!1m7!1sKAOzcEKOQPqQ6pwb1xN64w!2m2!1d39.94302779500843!2d32.85560240953208!3f7.081460473238508!4f-6.791505356295289!5f0.7820865974627469

HİZMETLERİMİZ

Bilgi İste