Genel Bilgiler

Ankara Üniversitesi, Cumhuriyet tarihini ve misyonunu milletiyle özdeşleştirmiş, bütünleştirmiş bir üniversitedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması, salt bir yönetim biçimini değiştirmenin çok ötesinde, çağdaş bilime, çağdaş demokratik değerlere ve kurumlara dayalı büyük bir toplumsal dönüşüm sistemi olduğu gibi; Ankara Üniversitesinin açılışı da, bilinen üniversite amaçlarının yanında, özel bir misyonun somutlaşmasını ifade eder. Ankara Üniversitesi, Atatürk ilke ve inkılâplarının dayanaklarını oluşturmak, bu ilke ve inkılâpları yurt geneline yaymak, kökleştirmek ve çağdaşlığın, bilimin ve aydınlığın ifadesi olan bu değerlerin yılmaz savunuculuğunu yapmak üzere, temeli bizzat yüce Atatürk tarafından atılmış bir üniversitedir. Genç Cumhuriyetin yüksek öğretim alanındaki ilk ve çarpıcı icraatları; laik ve demokratik Cumhuriyetin yeni hukuk düzenini gerçekleştirecek hukukçuları yetiştirmek için 1925′te kurulan Hukuk Mektebini, Türk çiftçisine hizmet etmek üzere 1933′te öğretime başlayan Yüksek Ziraat Enstitüsünü, zengin Anadolu kültürünü araştırmak ve Türkiye’nin dünya ile dil ve kültür köprüsünü kurmak amacıyla 1935′te açılan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesini, 1859′dan beri Mektebi Mülkiye adıyla üst düzey kamu yöneticileri yetiştiren ve 1936′da Ankara’ya taşınan Atatürk’ün özel emir ve ilgileri ile kurulan Siyasal Bilgiler Okulunu açmak olmuştur. Bunlara, hazırlıkları Atatürk tarafından başlatılan ancak kuruluşu II. Dünya Savaşı nedeniyle 1940′ların başına kalan Tıp ve Fen Fakültelerini de eklemek gerekir. Her biri Türkiye Cumhuriyeti’nin imarında önemli görevler üstlenen Hukuk, Dil ve Tarih-Coğrafya, Fen ve Tıp Fakülteleriyle 1946 yılında resmen kurulan Üniversitemizin gelişme kronolojisi şöyledir:

-1948′de Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat ve Veteriner Fakülteleri, Üniversitemiz bünyesine alındı.

-1949′da İlahiyat Fakültesi kuruldu.

-1936’da kurulan Siyasal Bilgiler Okulu 1950′de Fakülte adını aldı.

-1960′ta Eczacılık Fakültesi kuruldu.

-1963′te kurulan Diş Hekimliği Yüksek okulu, 1977′de Diş Hekimliği Fakültesi adını aldı.

-1965′te Eğitim Bilimleri Fakültesi kuruldu.

-1965’te şimdiki adıyla İletişim Fakültesi olan Basın Yayın Yüksekokulu kuruldu.

-2001 yılında Mühendislik Fakültesi, Fen Fakültesi bünyesinden ayrılarak kuruldu.

-1996 yılında eğitim-öğretime başlayan Sağlık Eğitim Fakültesi 2007 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi adını aldı.

-1993 yılında eğitim-öğretime başlayan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2013 yılında Spor Bilimleri Fakültesi adını aldı.

-2014 yılında Uygulamalı Bilimler Fakültemiz kuruldu.

-1996 yılında resmi olarak kurulan ama faaliyete geçmeyen Güzel Sanatlar Fakültemiz 2015 yılında Üniversitemizin 17. Fakültesi olarak aktif hale geldi.

-2017 yılında Hemşirelik Fakültesi iki bölümlü (Hemşirelik ve Ebelik) kuruldu.

Sunulan Programlar
FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL BÖLÜMLER 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji
Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca)
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce)
Arkeoloji (İngilizce)
Arap Dili ve Edebiyatı
Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bulgar Dili ve Edebiyatı (Bulgarca)
Coğrafya 
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 
Dilbilim
Ermeni Dili ve Kültürü
Fars Dili ve Edebiyatı
Felsefe (İngilizce)
Felsefe 
Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca)
Halkbilim
Hindoloji
Hititoloji
Hungaroloji
İngiliz Dili ve Edebiyatı (English)
İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca)
İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca)
Japon Dili ve Edebiyatı (Japonca)
Klasik Arkeoloji
         Kore Dili ve Edebiyatı 
Latin Dili ve Edebiyatı 
Polonya Dili ve Kültürü 
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi 
Psikoloji
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça)
Sanat Tarihi 
Sinoloji 
Sosyoloji 
Sümeroloji 
Tarih 
Tarih Öncesi Arkeolojisi 
Tiyatro (Oyunculuk)
Urdu Dili ve Edebiyatı 
Yunan Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı 
Diş Hekimliği Fakültesi Diş 
Eczacılık Fakültesi Eczacılık (İngilizce)
Eczacılık 
Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 
Okul Öncesi Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
Sınıf Öğretmenliği 
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 
Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri
Biyoloji 
Biyoloji (İngilizce)
Fizik
İstatistik
Kimya 
Kimya (İngilizce)
Matematik 
Matematik (İngilizce)
Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Hemşirelik Fakültesi Ebelik 
Hemşirelik 
Hukuk Fakültesi Hukuk 
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (%30 Arapça)
İlahiyat (İngilizce)
İletişim Fakültesi Gazetecilik
Gazetecilik (%30 İngilizce)
Radyo, Televizyon ve Sinema
Radyo, Televizyon ve Sinema (%30 İngilizce)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (%30 İngilizce)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Biyomedikal Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce)
Enerji Mühendisliği
Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce)
Gıda Mühendisliği (İngilizce)
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği 
Jeoloji Mühendisliği (%30 İngilizce)
Fizik Mühendisliği
Fizik Mühendisliği (%30 İngilizce)
Kimya Mühendisliği (İngilizce)
Kimya Mühendisliği (%30 İngilizce)
Kimya Mühendisliği
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik
Çocuk Gelişimi
Ebelik
Ortez-Protez
Odyoloji
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (%30 İngilizce)
İktisat (%30 İngilizce)
İktisat
İşletme
İşletme (%30 İngilizce)
Maliye
Maliye (%30 İngilizce)
Politika ve Ekonomi (İngilizce)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%30 İngilizce)
Uluslararası İlişkiler (%30 İngilizce)
Uluslararası İlişkiler 
Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 
Spor Yöneticiliği 
Tıp Fakültesi Tıp (İngilizce)
Tıp 
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetim
  Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri
  Ulaştırma ve Lojistik
Veteriner Fakültesi  Veterinerlik (İngilizce)
Veterinerlik 
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Peyzaj Mimarlığı
Su Ürünleri Mühendisliği
Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce)
Süt Teknolojisi
Tarım Ekonomisi
Tarım Makinaları
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni
Devlet Konservatuvarı Keman
Flüt
Kompozisyon (Bestecilik)
Modern Dans
Piyano
Şan 
Viyola
Viyolonsel
Kontrbas
Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet 
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri 
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği 
Ayaş Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik
Beypazarı Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi 
Aşçılık 
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi 
Bankacılık ve Sigortacılık 
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 
Moda Tasarımı
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 
Turist Rehberliği 
Turizm ve Otel İşletmeciliği 
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 
Elmadağ Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 
Bilgisayar Programcılığı (İkinci Öğretim)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi 
Elektronik Teknolojisi (İkinci Öğretim)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 
Gama Meslek Yüksekokulu Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 
Haymana Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi
Yaşlı Bakımı 
Kalecik Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 
Gıda Teknolojisi 
Peyzaj ve Süs Bitkileri 
Şarap Üretim Teknolojisi 
Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi
Nallıhan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 
Elektronik Teknolojisi 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı 
Anestezi 
Eczane Hizmetleri 
İlk ve Acil Yardım 
Odyometri 
Ortopedik Protez ve Ortez 
Radyoterapi 
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 

 

Başvuru Koşulları

A. Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla aşağıdaki şartları sağlayan adaylar başvurabilir;
1. Yabancı uyruklu olanlar,
2. İçişleri Bakanlığı'nın izniyle doğuştan Türk vatandaşlığını terk eden Türk vatandaşları,
3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular,
4. a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
4. b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
5. Türk vatandaşlığına sahip yabancı uyruklular,
6. Ebeveynleri vatandaşlıklarından feragat eden ve ebeveynlerinin feragat edilmesine atanan Türk vatandaşları, ancak Türk vatandaşlarının haklarına izin verme iznine sahip olan Türk vatandaşları,
7. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.

B. Aşağıdaki durumdaki adaylar başvuramaz;
1. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
2. K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
3. A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular, (A maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),
4. Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular.

Kesin Kayıt Evrakları

1. Lise belgesi ve not belgesinin aslı ve diploma tanıma belgesi (Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylı kopya),
2. Varsa, yabancı dil yeterlilik belgesi, ulusal ve uluslararası sınav belgeleri,
3. Varsa, Türkçe Yeterlilik Belgesi,
4. Dışişleri temsilciliklerinden alınan onaylı öğrenci vizesi veya Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylı Türkçe versiyonu,
5. Resmi makam veya Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu onaylı Türkçe versiyonu onaylanmış pasaport veya kimlik kartı,
6. Ücretli banka dekontu,
7. Biyometrik fotoğraf 4 adet, 4*6 boyutlarında,
8. Türk vatandaşı olan adayların kimlik numaralarını veya kimlik kartlarının fotokopisini beyan etmeleri,
9. Askerliklerine ilişkin Türk Vatandaşı erkek adaylar için resmi makam tarafından onaylanmış bir belge,
10. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki liselerde orta öğrenimini tamamlamış olan KKTC başvuru sahiplerinin GCE AL sınavı sonucuna ilişkin orijinal belge,
11. İkamet izin belgesi (Kayıttan sonra, Emniyet Müdürlüğüne başvurma ve ikamet izni alma hakkı olan Uluslararası Öğrenciler ikamet izni için bir belge sunmalıdır,
12. JPEG formatında pasaport boyutlu son fotoğrafınız,
13. Lise diploması veya mezuniyet belgesi,

Not 1: Kayıtlar şahsen öğrenci işleri dairesi başkanlığında yapılacaktır. Vekalet ile kayıt yapılmamaktadır. 18 yaşından küçük olanların kaydolabilmeleri için muvafakat name gerekmektedir.
Not 2: Kişinin başvuru ve/veya kayıt esnasında teslim etmiş olduğu belgelerin sahte olduğunun tespit edilmesi halinde kaydı silinecek ve tüm öğrencilik hakları iptal edilecektir.
Not 3: Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’de yasal ikametinin olup olmadığına bakılacaktır. Öğrencinin Türkiye’ye giriş tarihine bakılacak, vize muafiyeti sona erenler kaydedilmeyecektir. (Vize muafiyeti süreleri her ülke için farklı uygulanmaktadır. Öğrenciler ülkelerine ait süreyi konsolosluklardan, internetten veya il göç idaresinden öğrenebilirler.

Şehir Hakkında Bilgiler

Nüfus:  Türkiye'nin başkenti ve en kalabalık ikinci ilidir. Nüfusu 2019 itibarıyla 5.639.076 kişidir.

Ulaşım: Şehir içi ulaşımlar metro, hafif raylı sistem, otobüs, teleferik ve banliyö gibi toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirilebilirken; şehirlerarası ulaşımda isehavaalanlarından, tren istasyonlarından, otogardan ve otoyollardan  yararlanılmaktadır.

İstanbul ile Ankara arası 450 Km. Bu mesafe arabayla yaklaşık olarak 4 saat 46 dakika sürmektedir. Uçak ile seyahat etmeyi planlıyorsanız, 350 Km olan yolculuğu yaklaşık olarak 57 dakika sürede tamamlanmaktadır.

İklim: Ankara ili kışları soğuk, yazları da sıcak ve ılıman bir iklime sahiptir.

Tarihi Yerler: Anıtkabir, Kızılay Meydanı, Güvenpark, Kocatepe Camisi, Hacı Bayram Veli Camisi, Ankara Kalesi, Hamamönü, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Rahmi M. Koç Müzesi, Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Atakule, Botanik Parkı, Seğmenler Parkı, Kuğulu Park, Ankara Etnografya Müzesi Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı, Eymir Gölü, Mavi Göl Mogan Gölü

Harita
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3059.2919374889548!2d32.83167281560395!3d39.934859092727784!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14d34edd70067b07%3A0xb2d8764a53ef0dfc!2sAnkara%20%C3%9Cniversitesi!5e0!3m2!1str!2str!4v1591215418120!5m2!1str!2str
Sokaka Görüntüsü

HİZMETLERİMİZ

Bilgi İste