Genel Bilgiler

Üniversitemiz, Türkiye’nin Başkenti Ankara da olup, bilimsel veriler ışığında çağımızın ihtiyacına cevap veren araştırma faaliyetleri ile bilim ve teknolojiye katkıda bulunacak, donanımlı bireyler yetiştirmek amacıyla ülkemizin 97. ve başkentimiz Ankara' nın 5. devlet üniversitesi olarak (27648 sayı ve 21 Temmuz 2010 tarihinde resmî gazete yayımlanan karar uyarınca) 7 fakülte, 1 yüksekokul ve 4 enstitü ile 1 konservatuvarla 03 Ekim 2011 tarihinde eğitim-öğretime başlamıştır. 2019 itibari ile 15 fakülte, 1 yüksekokul, 1 devlet konservatuvarı, 3 meslek yüksekokulu, 5 enstitü ve 24 uygulama ve araştırma merkezi bulunmaktadır.

Üniversitemizde Tıp, Mühendislik, Mimarlık, Havacılık ve Uzay Bilimleri, Siyasal Bilgiler ve İşletme Fakülteleri ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Programında %100 İngilizce eğitim verilmektedir.

Hukuk Fakültemiz Devlet üniversiteleri içinde ilk olma özelliğiyle başladığı % 30 ingilizce eğitim programına devam etmektedir. İnsan ve Toplum bilimleri Tarih programımız da %30 İngilizce eğitime devam edecektir.

Üniversitemiz, %10.52 uluslararası lisans öğrencisi (109 ülkeden 2008 Öğrenci), 203 uluslararası üniversite ile yapmış olduğu ikili anlaşmalar, öğrenci –öğretim üyesi ve idari personel değişim programları, ortak diploma programları ve çok sayıda yabancı uyruklu öğretim üyesi sayesinde uluslararası bir üniversite konumuna gelmiştir. Üniversitemiz uluslararası lisans öğrencisi oranı ile Türkiye'deki üniversiteler arasında birinci sırada yer almanın haklı gururunu yaşamaktadır.

Başkent Ankara’da OXFORD, TOEFL, PEARSON, CITY&GUILD gibi uluslararası akredite kuruluşlarla yaptığı protokoller sayesinde uluslararası düzeyde geçerli İngilizce eğitim olanağı sunarak yüksek nitelikli öğrencilerin ilgilerini çekmektedir.

Üniversitemiz elit üniversiteler içerisinde kendini konumlandırma yolunda önemli adımlar atmaktadır. Üniversite Yerleştirme Sınavları sonunda birçok programda Türkiye'deki üniversiteler arasında ilk 5'te yer almaktadır. 

Üniversitemiz, vizyonunu ve misyonunu sadece Ankara’nın değil, Türkiye’nin ve dünyanın sayılı üniversitelerinden birisi olmak şeklinde belirlemiştir.

Bu amaca gönül vermiş tüm Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi mensupları olarak, aydınlık bir geleceğe hep birlikte yürümenin heyecanı içerisindeyiz.

Sunulan Programlar
FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL  BÖLÜMLER
Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
Tıp Fakültesi Tıp (İngilizce)
Tıp (Türkçe)
Hukuk Fakültesi Hukuk
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi
Felsefe
Psikoloji (İngilizce)
Sosyoloji
Tarih (%30 İngilizce)
Türk Dili ve Edebiyatı
Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri
İşletme Fakültesi Bankacılık ve Finans (İngilizce)
İşletme (İngilizce)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Makina Mühendisliği
Makina Mühendisliği (İngilizce)
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce)
Matematik (İngilizce)
Matematik
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik
Sosyal Hizmet
Spor Bilimleri
Odyoloji
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Beslenme ve Diyetetik
Çocuk Gelişimi
Sağlık Yönetimi
Dil ve Konuşma Terapisi
Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat (İngilizce)
Maliye (İngilizce)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce)
Diş Hekimliği Fakültesi Diş
Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı
Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
Elektronörofizyoloji
Optisyenlik
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı
Grafik Tasarım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri
Uçak Teknolojisi
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi
Yerel Yönetimler

 

Başvuru Koşulları

A. Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla aşağıdaki şartları sağlayan adaylar başvurabilir;
1. Yabancı uyruklu olanlar,
2. İçişleri Bakanlığı'nın izniyle doğuştan Türk vatandaşlığını terk eden Türk vatandaşları,
3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular,
4. a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
4. b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
5. Türk vatandaşlığına sahip yabancı uyruklular,
6. Ebeveynleri vatandaşlıklarından feragat eden ve ebeveynlerinin feragat edilmesine atanan Türk vatandaşları, ancak Türk vatandaşlarının haklarına izin verme iznine sahip olan Türk vatandaşları,
7. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.

B. Aşağıdaki durumdaki adaylar başvuramaz;
1. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
2. K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
3. A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular, (A maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),
4. Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular.

Kesin Kayıt Evrakları

1. Lise belgesi ve not belgesinin aslı ve diploma tanıma belgesi (Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylı kopya),
2. Varsa, yabancı dil yeterlilik belgesi, ulusal ve uluslararası sınav belgeleri,
3. Varsa, Türkçe Yeterlilik Belgesi,
4. Dışişleri temsilciliklerinden alınan onaylı öğrenci vizesi veya Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylı Türkçe versiyonu,
5. Resmi makam veya Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu onaylı Türkçe versiyonu onaylanmış pasaport veya kimlik kartı,
6. Ücretli banka dekontu,
7. Biyometrik fotoğraf 4 adet, 4*6 boyutlarında,
8. Türk vatandaşı olan adayların kimlik numaralarını veya kimlik kartlarının fotokopisini beyan etmeleri,
9. Askerliklerine ilişkin Türk Vatandaşı erkek adaylar için resmi makam tarafından onaylanmış bir belge,
10. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki liselerde orta öğrenimini tamamlamış olan KKTC başvuru sahiplerinin GCE AL sınavı sonucuna ilişkin orijinal belge,
11. İkamet izin belgesi (Kayıttan sonra, Emniyet Müdürlüğüne başvurma ve ikamet izni alma hakkı olan Uluslararası Öğrenciler ikamet izni için bir belge sunmalıdır,
12. JPEG formatında pasaport boyutlu son fotoğrafınız,
13. Lise diploması veya mezuniyet belgesi,

Not 1: Kayıtlar şahsen öğrenci işleri dairesi başkanlığında yapılacaktır. Vekalet ile kayıt yapılmamaktadır. 18 yaşından küçük olanların kaydolabilmeleri için muvafakat name gerekmektedir.
Not 2: Kişinin başvuru ve/veya kayıt esnasında teslim etmiş olduğu belgelerin sahte olduğunun tespit edilmesi halinde kaydı silinecek ve tüm öğrencilik hakları iptal edilecektir.
Not 3: Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’de yasal ikametinin olup olmadığına bakılacaktır. Öğrencinin Türkiye’ye giriş tarihine bakılacak, vize muafiyeti sona erenler kaydedilmeyecektir. (Vize muafiyeti süreleri her ülke için farklı uygulanmaktadır. Öğrenciler ülkelerine ait süreyi konsolosluklardan, internetten veya il göç idaresinden öğrenebilirler.

Şehir Hakkında Bilgiler

Nüfus:  Türkiye'nin başkenti ve en kalabalık ikinci ilidir. Nüfusu 2019 itibarıyla 5.639.076 kişidir.

Ulaşım: Şehir içi ulaşımlar metro, hafif raylı sistem, otobüs, teleferik ve banliyö gibi toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirilebilirken; şehirlerarası ulaşımda isehavaalanlarından, tren istasyonlarından, otogardan ve otoyollardan  yararlanılmaktadır.

İstanbul ile Ankara arası 450 Km. Bu mesafe arabayla yaklaşık olarak 4 saat 46 dakika sürmektedir. Uçak ile seyahat etmeyi planlıyorsanız, 350 Km olan yolculuğu yaklaşık olarak 57 dakika sürede tamamlanmaktadır.

İklim: Ankara ili kışları soğuk, yazları da sıcak ve ılıman bir iklime sahiptir.

Tarihi Yerler: Anıtkabir, Kızılay Meydanı, Güvenpark, Kocatepe Camisi, Hacı Bayram Veli Camisi, Ankara Kalesi, Hamamönü, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Rahmi M. Koç Müzesi, Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Atakule, Botanik Parkı, Seğmenler Parkı, Kuğulu Park, Ankara Etnografya Müzesi Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı, Eymir Gölü, Mavi Göl Mogan Gölü

Harita

Sokaka Görüntüsü

HİZMETLERİMİZ

Bilgi İste