Genel Bilgiler

Balıkesir Üniversitesinin temeli 1910 yılında kurulan Karesi Muallim Mektebine kadar uzanır. Bu okul dönemin Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati Bey’in özel ilgileri ile 1932 yılında bugün Necatibey Eğitim Fakültesi olarak faaliyet gösteren binaya taşınmış, Necatibey Öğretmen Okulu adını almıştır. Necatibey Öğretmen Okulu 1932 - 1982 yılları arasında Necatibey Eğitim Enstitüsü adıyla öğretmen yetiştirmeye devam etmiş; 1981 yılında üç yıllık statüsünden çıkarılarak, 4 yıllık “Yüksek Öğretmen Okulu” statüsüne alınmış; 1982 yılında da Uludağ Üniversitesine bağlanarak bu kuruma Necatibey Eğitim Fakültesi ismi verilmiştir.Aynı şekilde 1982 yılındaki 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Balıkesir’de yer alan diğer yükseköğretim kurumlarından; Balıkesir İşletmecilik ve Turizm Yüksekokulu, Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ismiyle; Balıkesir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi de, Balıkesir Mühendislik Fakültesi ismiyle Uludağ Üniversitesine bağlanmıştır. Uludağ Üniversitesine bağlanan diğer kurum olan Balıkesir Meslek Yüksekokulu ise faaliyetlerine aynı isimle devam etmiştir. Uludağ Üniversitesinin çatısı altında on yıl kalmış olan bu kurumlar, sağlıklı ve istikrarlı bir gelişme ile Balıkesir Üniversitesi için güçlü bir alt yapı oluşturmuştur. Balıkesir Üniversitesi, 11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3837 sayılı kanun gereğince kurulmuş olup; 1 Ocak 1993 tarihinde tüzel kişilik kazanmıştır. Balıkesir Üniversitesi, güçlü gelişimi ile bünyesinden yeni bir üniversite doğmasına da fırsat vermiştir. Balıkesir Üniversitesinin belirlenen akademik birimleri, 2015 yılında kurulan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin altyapısını oluşturmuştur.

Sunulan Programlar
FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL BÖLÜMLER 
Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları
Biyoloji
Coğrafya
Fizik
Kimya
Matematik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Psikoloji
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Güzel Sanatlar Fakültesi Baskı Sanatları 
Grafik
Resim
İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi İktisat
İşletme
Maliye
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri
İslam Tarihi ve Sanatları
Temel İslam
Mimarlık Fakültesi Mimarlık
Necatibey Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Müzik 
Resim-İş 
Biyoloji 
Fen Bilgisi
Fizik
Kimya
Matematik Eğitimi 
İlköğretim Matematik Eğitimi 
Görme Engelliler Eğitimi 
İşitme Engelliler Eğitimi 
Zihin Engelliler Eğitimi 
Üstün Zekalılar Eğitimi 
Okul Öncesi Eğitimi 
Sınıf Eğitimi 
Coğrafya 
Sosyal Bilgiler 
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı 
Türkçe 
İngiliz Dili (İngilizce) 
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik
Ebelik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Hemşirelik
Tıp Fakültesi Tıp
Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Rekreasyon Yönetimi
Turizm İşletmeciliği
Turizm Rehberliği
Veteriner Fakültesi Veterinerlik
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
Spor Yöneticiliği
Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Finans
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Uluslararası Ticaret 
Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi
Altınoluk Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri
Bitkisel ve Hayvansal Üretim
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri
Ayvalık Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama 
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri
Pazarlama ve Reklamcılık 
Yönetim ve Organizasyon
Balıkesir Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri
El Sanatları
Elektrik ve Enerji
Elektronik ve Otomasyon
İnşaat
Madencilik ve Maden Çıkarma
Makine ve Metal Teknolojileri
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri
Muhasebe ve Vergi
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri
Pazarlama ve Reklamcılık 
Tasarım
Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri 
Yönetim ve Organizasyon
Bigadiç Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji
Finans, Bankacılık ve Sigortacılık
Adalet 
Mimarlık ve Şehir Planlama 
Muhasebe ve Vergi
Sosyal Hizmetler
Ulaştırma Hizmetleri
Yönetim ve Organizasyon
İktisadi ve İdari Programlar
Teknik Programlar
Burhaniye Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri
Pazarlama ve Reklamcılık 
Yönetim ve Organizasyon
İktisadi ve İdari Programlar
Ulaştırma Hizmetleri
Dursunbey Meslek Yüksekokulu El Sanatları
İnşaat
Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik
Ormancılık
Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri 
Edremit Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri
Bitkisel ve Hayvansal Üretim
Elektrik ve Enerji
Elektronik ve Otomasyon
İnşaat
Makine ve Metal Teknolojileri
Havran Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik
Muhasebe ve Vergi
Pazarlama ve Reklamcılık 
Yönetim ve Organizasyon
İktisadi ve İdari Programlar
Teknik Programlar
İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
Kepsut Meslek Yüksekokulu Finans, Bankacılık ve Sigortacılık
Muhasebe ve Vergi
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik
Ormancılık
Veterinerlik
Yönetim ve Organizasyon
Savaştepe Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi
Toptan Perakende Satış
Yönetim ve Organizasyon
İktisadi ve İdari Programlar
Sındırgı Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret
Elektrik ve Enerji
Muhasebe ve Vergi
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri
Yönetim ve Organizasyon
Madencilik ve Maden Çıkarma
Susurluk Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon
Gıda İşleme
Veterinerlik
Teknik Programlar

 

Başvuru Koşulları

A. Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla aşağıdaki şartları sağlayan adaylar başvurabilir;
1. Yabancı uyruklu olanlar,
2. İçişleri Bakanlığı'nın izniyle doğuştan Türk vatandaşlığını terk eden Türk vatandaşları,
3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular,
4. a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
4. b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
5. Türk vatandaşlığına sahip yabancı uyruklular,
6. Ebeveynleri vatandaşlıklarından feragat eden ve ebeveynlerinin feragat edilmesine atanan Türk vatandaşları, ancak Türk vatandaşlarının haklarına izin verme iznine sahip olan Türk vatandaşları,
7. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.

B. Aşağıdaki durumdaki adaylar başvuramaz;
1. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
2. K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
3. A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular, (A maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),
4. Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular.

Kesin Kayıt Evrakları

1. Lise belgesi ve not belgesinin aslı ve diploma tanıma belgesi (Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylı kopya),
2. Varsa, yabancı dil yeterlilik belgesi, ulusal ve uluslararası sınav belgeleri,
3. Varsa, Türkçe Yeterlilik Belgesi,
4. Dışişleri temsilciliklerinden alınan onaylı öğrenci vizesi veya Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylı Türkçe versiyonu,
5. Resmi makam veya Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu onaylı Türkçe versiyonu onaylanmış pasaport veya kimlik kartı,
6. Ücretli banka dekontu,
7. Biyometrik fotoğraf 4 adet, 4*6 boyutlarında,
8. Türk vatandaşı olan adayların kimlik numaralarını veya kimlik kartlarının fotokopisini beyan etmeleri,
9. Askerliklerine ilişkin Türk Vatandaşı erkek adaylar için resmi makam tarafından onaylanmış bir belge,
10. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki liselerde orta öğrenimini tamamlamış olan KKTC başvuru sahiplerinin GCE AL sınavı sonucuna ilişkin orijinal belge,
11. İkamet izin belgesi (Kayıttan sonra, Emniyet Müdürlüğüne başvurma ve ikamet izni alma hakkı olan Uluslararası Öğrenciler ikamet izni için bir belge sunmalıdır,
12. JPEG formatında pasaport boyutlu son fotoğrafınız,
13. Lise diploması veya mezuniyet belgesi,

Not 1: Kayıtlar şahsen öğrenci işleri dairesi başkanlığında yapılacaktır. Vekalet ile kayıt yapılmamaktadır. 18 yaşından küçük olanların kaydolabilmeleri için muvafakat name gerekmektedir.
Not 2: Kişinin başvuru ve/veya kayıt esnasında teslim etmiş olduğu belgelerin sahte olduğunun tespit edilmesi halinde kaydı silinecek ve tüm öğrencilik hakları iptal edilecektir.
Not 3: Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’de yasal ikametinin olup olmadığına bakılacaktır. Öğrencinin Türkiye’ye giriş tarihine bakılacak, vize muafiyeti sona erenler kaydedilmeyecektir. (Vize muafiyeti süreleri her ülke için farklı uygulanmaktadır. Öğrenciler ülkelerine ait süreyi konsolosluklardan, internetten veya il göç idaresinden öğrenebilirler.

Şehir Hakkında Bilgiler

Nüfus: Balıkesir, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık on yedinci şehridir. 2019 Yılı verilerine göre nüfusu 1.228.620’dir.

Ulaşım: Balıkesir’de kent içi ulaşım otobüs, ticari minibüs, dolmuş gibi karayolu taşıtlarıyla yapılmaktadır.

Ankara ile Balıkesir arası 574 Km. Bu mesafe arabayla yaklaşık olarak 6 saat 26 dakika sürmektedir. Uçak ile seyahat etmeyi planlıyorsanız, 441 Km olan yolculuğu yaklaşık olarak 1 saat 5 dakika sürede tamamlanmaktadır.

İstanbul ile Balıkesir arası 320 Km. Bu mesafe arabayla yaklaşık olarak 3 saat 41 dakika sürmektedir. Uçak ile seyahat etmeyi planlıyorsanız, 194 Km olan yolculuğu yaklaşık olarak 45 dakika sürede tamamlanmaktadır.

İklim: Balıkesir ilinde, Akdeniz ikliminin yanı sıra il genelinde yer yer Karadeniz ve Karasal ikliminin etkisi de görülür. Ege kıyılarında yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve genellikle yağışlı Akdeniz iklimi, Marmara kıyılarında ise Karadeniz ikliminin etkisiyle yazlar nispeten serin geçmektedir.

Tarihi Yerler: Şeytan Sofrası ve Adalar, Kuşcenneti, Kazdağı Milli Parkı, Hasan Boğuldu (Sütüven Şelalesi),Değirmen Boğazı Tabiat Parkı, Antandros Antik Kenti, Daskyleoin Antik Kenti.

Harita
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d393453.60710411845!2d27.175425559831595!3d39.60791931693036!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14b7a9486a8272ad%3A0xf781e48b61b30640!2sBal%C4%B1kesir%20%C3%9Cniversitesi!5e0!3m2!1str!2str!4v1591559755518!5m2!1str!2str
Sokaka Görüntüsü
https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1591560181668!6m8!1m7!1sMPcJU8BySwcvKyNLnsivCw!2m2!1d39.54110908509804!2d28.006661887626!3f53.8263827488833!4f25.806095388098854!5f0.7820865974627469

HİZMETLERİMİZ

Bilgi İste