Genel Bilgiler

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi 13 Şubat 1969 tarih ve 1099 Sayılı Yasa ile, Tıp Fakültesi ise 12 Nisan 1972 tarih ve 1578 Sayılı Kanunlarla sırasıyla Ankara ve Atatürk Üniversitelerine bağlı olarak 30.11.1973 tarihinde çıkan 1786 Sayılı Kanun ile birleştirilmesi sonucu kurulmuştur.

1974 yılından başlayarak Temel Bilimler, İdari Bilimler ve Mühendislik Fakültelerinin kurulması ile üniversitedeki fakülte sayısı beşe yükselmiştir. 1982 yılında ise, Temel Bilimler, Fen-Edebiyat Fakültesine; İdari Bilimler, Adana İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi’nin Ekonomi ve İşletme Fakültesiyle birleştirilerek İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine; Mühendislik Fakültesi ise yine Adana İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi’nin Mühendislik Fakültesi ile birleştirilerek Mühendislik-Mimarlık Fakültesine dönüştürülmüştür. Ayrıca; Adana, İçel ve Hatay illeri içerisinde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Yabancı Diller Yüksek Okullarının tümü, 1982 yılında Çukurova Üniversitesi çatısı altında toplanarak Eğitim Fakültesi oluşturulmuş ve böyle bir bütünleşme Üniversiteye büyük bir Akademik güç kazandırmıştır.

1992 yılına gelindiğinde 6 Fakülte, 11 Yüksekokul, 3 Enstitü, 1 Devlet Konservatuvarı, 22 Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden oluşan Çukurova Üniversitesi, 3 yeni üniversitenin kurulmasına da katkılarda bulunmuştur. Modern binalar, laboratuarlar ve eğitim-öğretim araçlarıyla donatılmış 2 Yüksekokul Mersin Üniversitesi’ne, birisi İskenderun’da diğer ikisi Antakya’da üç 3 Yüksekokul Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’ne devredilmiştir. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne ise, bu kentteki Araştırma ve Uygulama Merkezi; Rektörlük ve 2 fakülte binası olarak teslim edilmiştir. Böylece genç üniversite üç yeni üniversitenin eğitime başlamasında büyük katkılarda bulunmuştur.

1992 yılındaki bu küçülmeye karşılık, kuruluşunun 20.yılını kutladığımız 1993 yılında Üniversitenin daha da güçlendiğini görüyoruz. Su Ürünleri, İlahiyat, Diş Hekimliği ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin kurulmasıyla fakülte sayısı 10'a yükselmiş, Adana Sağlık Meslek Yüksekokulu ve Kozan Meslek Yüksekokulları açılmıştır. 1994 yılı içerisinde, Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 1995 yılı içerisinde de Karaisalı Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na, Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu da 1996 yılında Adana Sağlık Yüksekokulu'na dönüştürülmüştür. Lisansüstü eğitim öğretim yaptıran 3 Enstitü, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve 1997 yılnda kurulan Kadirli Meslek Yüksekokulu ile birlikte akademik kurum sayımız böylece 23'e ulaşmıştır.

-2000 yılında ise Çukurova Üniversitesi, sonradan açılan fakültelerle 10 Fakülte, 9 Yüksekokul, 3 Enstitü ve 25 Araştırma ve Uygulama Merkezine sahip olmuştur.

-2007 yılı içerisinde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin kurulması ile Kadirli ve Osmaniye Meslek Yüksek Okulu ile Osmaniye Mühendislik Fakültesi, anılan üniversiteye devredilmiştir.

-Çukurova Üniversitesi 2010 yılında ise, yeni atılımlarla 13 Fakülte, 4 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuvarı, 3 Enstitü ve 23 Araştırma ve Uygulama Merkezine ulaşmıştır.

-2011 yılında Eczacılık Fakültesi, İmamoğlu, Feke ve  Tufanbeyli Meslek Yüksekokulları kurulmuş ve Fakülte Sayısı 14'e Meslek Yüksekokulu Sayısı da 12'e yükselmiştir.

Üniversitemiz bünyesine 2012 yılında Kozan İşletme Fakültesi, Aladağ Meslek Yüksekokulu ve Sivil Havacılık Yüksekokulu'nun katılmasıyla Fakülte sayımız 15'e Yüksekokul sayısı 5'e Meslek Yüksekokulu sayısı da 13'e yükselmiştir. Çağdaş eğitim ve öğretimin simgesi olan üniversitemiz 19.12.2012 tarihinde Avrupa Komisyonu diploma eki etiketini de almıştır. Üniversitemiz aynı zamanda doktora eğitimi veren devlet üniversitelerinden ve lisansüstü öğrencilere İngilizce öğretimi veren merkezlerden biri olma özelliğine sahiptir.

Bugün Üniversitemiz 18 Fakülte, 4 Yüksekokul, 12 Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuarı ile 4 Enstitüde bilgili ve nitelikli gençler yetiştirmektedir. 37 Araştırma ve Uygulama Merkezinde ise ülkemizin ihtiyaç duyduğu çeşitli araştırma ve bilimsel faaliyetler sürdürülmektedir.

Sunulan Programlar
FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL BÖLÜMLER 
Fen Edebiyat Fakültesi   Arkeoloji 
Biyoloji 
Fizik 
İstatistik 
Kimya 
Matematik 
Psikoloji 
Türk Dili ve Edebiyatı 
Tarih 
Tıp Fakültesi Tıp 
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (%30 Arapça) 
İlahiyat (İ.Ö) (%30 Arapça) 
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 
Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö)
Biyomedikal Mühendisliği
Çevre Mühendisliği 
Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 
Jeoloji Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İngilizce) 
Makine Mühendisliği (İ.Ö) (İngilizce) 
Otomotiv Mühendisliği
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye 
Maliye (İ.Ö)
Ekonometri (Türkçe)
Ekonometri (İngilizce)
İktisat (Türkçe)
İktisat (İngilizce)
Siyasal Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Türkçe)
Siyasal Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Diş Hekimliği Fakültesi   Diş 
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Rehberlik ve Psikolojik Danışma 
Resim- İş 
Fen Bilgisi 
Matematik 
Zihin Engelliler
Okul Öncesi 
Sınıf Öğretmenliği 
Felsefe 
Sosyal Bilimler 
Türkçe
Alman Dili 
İngiliz Dili 
Fransız Dili 
Hukuk Fakültesi Hukuk 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 
Hemşirelik 
İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri 
Radyo Televizyon ve Sinema 
Gazetecilik 
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
Kozan İşletme Fakültesi İşletme
Eczacılık Fakültesi Eczacılık
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 
Seramik 
Tekstil ve Moda Tasarımı 
Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık 
Mimarlık 
Peyzaj Mimarlığı 
Ceyhan Mühendislik Fakültesi   Makine Mühendisliği 
Kimya Mühendisliği 
Harita Mühendisliği 
İnşaat Mühendisliği 
Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği 
Ceyhan Veteriner Fakültesi Veterinerlik 
Su Ürünler Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği
Ziraat Fakültesi  Bahçe Bitkileri 
 Bitki Koruma
 Gıda Mühendisliği
 Tarım Ekonomisi
Tarım Makinaları ve Teknolojileri 
Tarımsal Yapılar ve Sulama 
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 
Zootekni 
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu   Spor Yöneticiliği
Devlet Konservatuvarı   Müzik 
Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar 
Opera 
Piyano 
Sahne Sanatları 
Tiyatro (Oyunculuk) 
Yaylı Çalgılar 
Ceyhan Meslek Yüksek Okulu   Bilgisayar Teknolojileri 
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik 
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik (İ.Ö)
Elektrik ve Enerji 
İnşaat (İ.Ö)
İnşaat
Makine ve Metal Teknolojileri
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik 
Pazarlama ve Reklamcılık 
Adana Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Teknolojileri 
Bilgisayar Teknolojileri (İ.Ö)
Elektrik ve Enerji 
Elektrik ve Otomasyon 
Gıda İşleme 
Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı 
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri 
İnşaat
İnşaat (İ.Ö)
Makine ve Metal Teknolojileri
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö)
Saç ve Güzellik Hizmetleri (İ.Ö)
Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri 
Tasarım 
Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri 
Toptan ve Perakende Satış 
Abdi Sütçü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Anestezi 
Anestezi (İ.Ö)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İ.Ö)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İ.Ö)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İ.Ö)
İlk ve Acil Yardım 
Dişçilik Hizmetleri 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Yaşlı Bakım 
Karaisalı Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı 
Harita ve Kadastro 
Makine 
İş Sağlığı ve Güvenliği 
Seracılık 
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon 
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 
Yumurtalık Meslek Yüksek Okulu Su Ürünleri 
Organik Tarım 
Sualtı Teknolojisi 
Turizm ve Otel İşletmeciliği 
Dış Ticaret 
Pozantı Meslek Yüksek Okulu Bahçe Tarım 
Organik Tarım 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 
Turizm ve Otel İşletmeciliği 
Aladağ Meslek Yüksek Okulu Madencilik ve Maden Çıkarma 
Ormancılık 
Bilgisayar Teknolojisi 
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri 

 

Başvuru Koşulları

A. Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla aşağıdaki şartları sağlayan adaylar başvurabilir;
1. Yabancı uyruklu olanlar,
2. İçişleri Bakanlığı'nın izniyle doğuştan Türk vatandaşlığını terk eden Türk vatandaşları,
3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular,
4. a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
4. b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
5. Türk vatandaşlığına sahip yabancı uyruklular,
6. Ebeveynleri vatandaşlıklarından feragat eden ve ebeveynlerinin feragat edilmesine atanan Türk vatandaşları, ancak Türk vatandaşlarının haklarına izin verme iznine sahip olan Türk vatandaşları,
7. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.

B. Aşağıdaki durumdaki adaylar başvuramaz;
1. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
2. K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
3. A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular, (A maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),
4. Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular.

Kesin Kayıt Evrakları

1. Lise belgesi ve not belgesinin aslı ve diploma tanıma belgesi (Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylı kopya),
2. Varsa, yabancı dil yeterlilik belgesi, ulusal ve uluslararası sınav belgeleri,
3. Varsa, Türkçe Yeterlilik Belgesi,
4. Dışişleri temsilciliklerinden alınan onaylı öğrenci vizesi veya Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylı Türkçe versiyonu,
5. Resmi makam veya Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu onaylı Türkçe versiyonu onaylanmış pasaport veya kimlik kartı,
6. Ücretli banka dekontu,
7. Biyometrik fotoğraf 4 adet, 4*6 boyutlarında,
8. Türk vatandaşı olan adayların kimlik numaralarını veya kimlik kartlarının fotokopisini beyan etmeleri,
9. Askerliklerine ilişkin Türk Vatandaşı erkek adaylar için resmi makam tarafından onaylanmış bir belge,
10. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki liselerde orta öğrenimini tamamlamış olan KKTC başvuru sahiplerinin GCE AL sınavı sonucuna ilişkin orijinal belge,
11. İkamet izin belgesi (Kayıttan sonra, Emniyet Müdürlüğüne başvurma ve ikamet izni alma hakkı olan Uluslararası Öğrenciler ikamet izni için bir belge sunmalıdır,
12. JPEG formatında pasaport boyutlu son fotoğrafınız,
13. Lise diploması veya mezuniyet belgesi,

Not 1: Kayıtlar şahsen öğrenci işleri dairesi başkanlığında yapılacaktır. Vekalet ile kayıt yapılmamaktadır. 18 yaşından küçük olanların kaydolabilmeleri için muvafakat name gerekmektedir.
Not 2: Kişinin başvuru ve/veya kayıt esnasında teslim etmiş olduğu belgelerin sahte olduğunun tespit edilmesi halinde kaydı silinecek ve tüm öğrencilik hakları iptal edilecektir.
Not 3: Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’de yasal ikametinin olup olmadığına bakılacaktır. Öğrencinin Türkiye’ye giriş tarihine bakılacak, vize muafiyeti sona erenler kaydedilmeyecektir. (Vize muafiyeti süreleri her ülke için farklı uygulanmaktadır. Öğrenciler ülkelerine ait süreyi konsolosluklardan, internetten veya il göç idaresinden öğrenebilirler.

Şehir Hakkında Bilgiler

Nüfus: 2019 yılı verilerine göre 2.237.940 nüfusa sahiptir. Adana, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık altıncı şehridir.

Ulaşım: Şehir ulaşımında, Büyükşehir Belediyesi Otobüsleri ve özel halk otobüsleri, dolmuşlar ve taksiler kullanılmaktadır. Şehrin hava ulaşımı, 1937 yılından bu yana Şakirpaşa Havalimanı’ndan sağlanır. 

Adana ile Ankara arası 487 Km. Bu mesafe arabayla yaklaşık olarak 5 saat 22 dakika sürmektedir. Uçak ile seyahat etmeyi planlıyorsanız, 392 Km olan yolculuğu yaklaşık olarak 1 saat 1 dakika sürede tamamlanmaktadır.

İstanbul ile Adana arası 935 Km. Bu mesafe arabayla yaklaşık olarak 9 saat 53 dakika sürmektedir. Uçak ile seyahat etmeyi planlıyorsanız, 709 Km olan yolculuğu yaklaşık olarak 1 saat 26 dakika sürede tamamlanmaktadır.

İklim: Adana, Akdeniz iklimi özelliklerini taşır. Yazları sıcak ve kurak kışları ılık ve yağışlıdır.  

Tarihi Yerler: Anavarza Antik Kenti, Adaba Büyük Saat Kulesi, Varda Köprüsü, Bebekli Kilise, Akçatekir Yaylası, Adana Atatürk Evi Müzesi

Harita
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3183.907644408914!2d35.35322531560104!3d37.05968397989594!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x15288dd594987ed3%3A0x56ee3443510a3144!2s%C3%87ukurova%20%C3%9Cniversitesi!5e0!3m2!1str!2str!4v1591218532647!5m2!1str!2str
Sokaka Görüntüsü
https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1591218761746!6m8!1m7!1svIuvsXp-h1iXZWmPXjj3sA!2m2!1d37.05734847060528!2d35.3553397938704!3f260.39289607976457!4f-2.8741401056621925!5f0.7820865974627469

HİZMETLERİMİZ

Bilgi İste