Genel Bilgiler

Erciyes Üniversitesi'nin temeli, 1968 yılında Hacettepe Üniversitesi bağlı olarak kurulan Gevher Nesibe Tıp Fakültesi ile atılmıştır. Üniversitenin kuruluşu ile mevcut bulunan Tıp Fakültesi'nden sonra İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, Mühendislik ve Fen-Edebiyat Fakülteleri hizmete girmiştir. 1992 yılında Mimarlık Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi, 1993 yılında Yozgat Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 1992 yılında Veteriner Fakültesi, Yozgat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi, 1997 yılında Nevşehir İktisadi ve İdari Bilimler, Diş Hekimliği ve İletişim Fakültesi, 2001 yılında Eğitim Fakültesi, 2003 yılında Hukuk Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi ve 2005 yılında ise Develi Seyrani Ziraat Fakültesi eklenmiştir. Yüksekokullar; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kayseri Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Nevşehir Sağlık Yüksekokulu ve Yozgat Sağlık Yüksekokulu'dur. Meslek yüksekokulları; Kayseri Meslek Yüksekokulu, Hâlil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, Kocasinan Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Nevşehir Meslek Yüksekokulu, Yozgat Meslek Yüksekokulu ve Develi Meslek Yüksekokulu'dur. Erciyes Üniversitesi Yozgat Kampusü'nde bulunan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları 2006 yılında kurulan Yozgat Bozok Üniversitesi'ne, Nevşehir Kampusü'nde bulunan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları da 2007 yılında kurulan Nevşehir Üniversitesi'ne bağlanmıştır. 2006 yılında Kocasinan Meslek Yüksekokulu'nun adı Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir. 2010 yılında Erciyes Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi, Fen ve Edebiyat olmak üzere iki fakülteye ayrılmıştır. Ayrıca Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne dönüştürülmüştür.

2006 yılında Bünyan Meslek Yüksekokulu kurulmuştur, 2010 yılında Adalet Meslek Yüksekokulu, 2011 yılında ise Tomarza Meslek Yüksekokulu kurularak eğitim ve öğretime başlamıştır.

2012 yılında Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kuruldu. 2015 yılında Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'ne dönüştürülmüştür.

2013 yılında Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Turizm Fakültesi'ne dönüştürülmüştür.

2016 yılında Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. Üniversitede, hâlen 2300'e yakın akademik personel görev yapmakta olup yaklaşık 65.000'e yakın öğrenci eğitimi almaktadır. Erciyes Üniversitesi'nde lisansüstü eğitim- öğretim özellikle 1984 yılından sonra ağırlık kazanmıştır. Bu amaçla hizmet veren Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar, Eğitim Bilimleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü'nde hâlen 9.000'e yakın öğrenci yüksek lisans, 1.500'e yakın öğrenci doktora eğitimi görmektedir. Erciyes Üniversitesi; eğitim, araştırma ve sağlık hizmetleri sunarak, çevresiyle bütünleşmiştir. Erciyes Üniversitesi'nde alt yapı ve hizmet binalarının önemli bir kısmı yörenin hayırsever iş adamları tarafından yaptırılıp tefriş ve donanımı tamamlandıktan sonra üniversiteye bağışlanmıştır. Böyle bir uygulama ülkemiz için yepyeni bir model oluşturmuştur. Erciyes Üniversitesi son yıllarda sağlamış olduğu çok önemli gelişmelerle bir mükemmeliyet merkezi olma yönünde büyük aşama göstermiştir. Üniversite bu gelişmelerle güven ve ümit vererek toplumda "Bizim Üniversitemiz" imajının doğmasına yol açmıştır.

Sunulan Programlar
FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL BÖLÜMLER 
Diş Hekimliği Fakültesi Diş
Eczacılık Fakültesi Eczacılık
Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri Ve Edebiyatı
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Türk Halk Bilimi
Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatı
Tarih
Türk Dili Ve Edebiyatı
Rus Dili Ve Edebiyatı
Psikoloji
İngiliz Dili Ve Edebiyatı
Kafkas Dilleri Ve Kültürü
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri
Matematik Ve Fen Bilimleri
Özel Eğitim Bölümü
Temel Eğitim Bölümü
Yabancı İller Eğitimi
Fen Fakütesi Astronomi Ve Uzay Bilimleri
Fizik
Kimya
Matematik
Biyoloji
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü
Seramik Ve Cam Tasarım Bölümü
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
Heykel Bölümü
Müzik Bölümü
Görsel İletişim Ve Tasarım Bölümü
Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakülteasi Havacılık Yönetimi
Uçak Elektrik-Elektronik
Uçak Mühendisliği
Uzay Mühendisliği
Pilotaj
Hukuk Fakültesi Hukuk
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
İktisat
Maliye
Uluslararası İlişkiler
Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi
Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik
Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce)
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü
Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü
İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü
Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi Gazetecilik
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım
Radyo, Televizyon Ve Sinema
Mimarlık Fakültesi Mimarlık
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (%30 İngilizce)
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
Çevre Mühendisliği Bölümü
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü
Makine Mühendisliği Bölümü (%30 İngilizce)
Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Tekstil Mühendisliği Bölümü
Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği Bölümü
Harita Mühendisliği Bölümü
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü
Gıda Mühendisliği Bölümü
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil Ve Konuşma Terapisi
Ebelik
Odyoloji
Hemşirelik
Beslenme Ve Diyetetik
Seyrani Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri
Biyosistem Mühendisliği
Tarımsal Biyoteknoloji
Zootekni
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme
Bitki Koruma
Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği
Antrenörlük Eğitimi
Spor Yöneticiliği
Rekreasyon
Tıp Fakültesi Tıp
Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği
Turizm Rehberliği
Gastronomi Ve Mutfak Sanatları
Veterinerlik Fakültesi Veteriner
Adalet Meslek Yüksekokulu Hukuk
Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dişçilik Hizmetleri Bölümü
Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü

 

Başvuru Koşulları

A. Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla aşağıdaki şartları sağlayan adaylar başvurabilir;
1. Yabancı uyruklu olanlar,
2. İçişleri Bakanlığı'nın izniyle doğuştan Türk vatandaşlığını terk eden Türk vatandaşları,
3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular,
4. a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
4. b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
5. Türk vatandaşlığına sahip yabancı uyruklular,
6. Ebeveynleri vatandaşlıklarından feragat eden ve ebeveynlerinin feragat edilmesine atanan Türk vatandaşları, ancak Türk vatandaşlarının haklarına izin verme iznine sahip olan Türk vatandaşları,
7. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.

B. Aşağıdaki durumdaki adaylar başvuramaz;
1. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
2. K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
3. A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular, (A maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),
4. Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular.

Kesin Kayıt Evrakları

1. Lise belgesi ve not belgesinin aslı ve diploma tanıma belgesi (Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylı kopya),
2. Varsa, yabancı dil yeterlilik belgesi, ulusal ve uluslararası sınav belgeleri,
3. Varsa, Türkçe Yeterlilik Belgesi,
4. Dışişleri temsilciliklerinden alınan onaylı öğrenci vizesi veya Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylı Türkçe versiyonu,
5. Resmi makam veya Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu onaylı Türkçe versiyonu onaylanmış pasaport veya kimlik kartı,
6. Ücretli banka dekontu,
7. Biyometrik fotoğraf 4 adet, 4*6 boyutlarında,
8. Türk vatandaşı olan adayların kimlik numaralarını veya kimlik kartlarının fotokopisini beyan etmeleri,
9. Askerliklerine ilişkin Türk Vatandaşı erkek adaylar için resmi makam tarafından onaylanmış bir belge,
10. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki liselerde orta öğrenimini tamamlamış olan KKTC başvuru sahiplerinin GCE AL sınavı sonucuna ilişkin orijinal belge,
11. İkamet izin belgesi (Kayıttan sonra, Emniyet Müdürlüğüne başvurma ve ikamet izni alma hakkı olan Uluslararası Öğrenciler ikamet izni için bir belge sunmalıdır,
12. JPEG formatında pasaport boyutlu son fotoğrafınız,
13. Lise diploması veya mezuniyet belgesi,

Not 1: Kayıtlar şahsen öğrenci işleri dairesi başkanlığında yapılacaktır. Vekalet ile kayıt yapılmamaktadır. 18 yaşından küçük olanların kaydolabilmeleri için muvafakat name gerekmektedir.
Not 2: Kişinin başvuru ve/veya kayıt esnasında teslim etmiş olduğu belgelerin sahte olduğunun tespit edilmesi halinde kaydı silinecek ve tüm öğrencilik hakları iptal edilecektir.
Not 3: Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’de yasal ikametinin olup olmadığına bakılacaktır. Öğrencinin Türkiye’ye giriş tarihine bakılacak, vize muafiyeti sona erenler kaydedilmeyecektir. (Vize muafiyeti süreleri her ülke için farklı uygulanmaktadır. Öğrenciler ülkelerine ait süreyi konsolosluklardan, internetten veya il göç idaresinden öğrenebilirler.

Şehir Hakkında Bilgiler

Nüfus: 31 Aralık 2018 itibariyle 1.389.680 olmuştur. Ülkemizin 15. Büyük İl’idir.

Ulaşım: Kayseri’de şehir içi toplu ulaşım tramvay, otobüs, dolmuşlarla sağlanmaktadır. Kayseri şehir merkezine 5 km uzaklıkta bulunan Kayseri Havaalanından şehir merkezine HAVAŞ, belediye otobüsü ve taksiyle kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Kayseri ile Ankara arası 320 Km. Bu mesafe arabayla yaklaşık olarak 3 saat 55 dakika sürmektedir. Uçak ile seyahat etmeyi planlıyorsanız, 264 Km olan yolculuğu yaklaşık olarak 51 dakika sürede tamamlanmaktadır.

Kayseri ile İstanbul arası 769 Km. Bu mesafe arabayla yaklaşık olarak 8 saat 29 dakika sürmektedir. Uçak ile seyahat etmeyi planlıyorsanız, 612 Km olan yolculuğu yaklaşık olarak 1 saat 18 dakika sürede tamamlanmaktadır.

İklim: Kayseri İl’inde kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları ise sıcak ve kurak karasal nitelikli Orta Anadolu iklimi egemendir. 

Tarihi Yerler: Hunat Hatun Camii ve Külliyesi, Alaca Kümbet, Zeynel Abidin Türbesi. Gevher Nesibe Hatun Medresesi ve Şifahane, Kapalıçarşı ve Kazancılar Çarşısı, Kayseri Lisesi Millî Mücadele Müzesi, Meryem Ana Kilisesi.

Harita
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3113.3256988324324!2d35.53146241561223!3d38.71033066555356!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x152b0d80b0573465%3A0xc6e55fc623330b00!2zRXJjaXllcyDDnG5pdmVyc2l0ZXNp4oCL!5e0!3m2!1str!2str!4v1591564605113!5m2!1str!2str
Sokaka Görüntüsü
https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1591564944176!6m8!1m7!1sU_9H_-2g239US5KWwmH13Q!2m2!1d38.70667873807459!2d35.52658822326973!3f247.67174975670736!4f-9.469493975838333!5f0.7820865974627469

HİZMETLERİMİZ

Bilgi İste