Genel Bilgiler

Gazi Üniversitesi, fakülte ve yüksekokullarının yoğunluk gösterdiği rektörlük yerleşkesi ile Başkentin merkezinde yer alan bir şehir üniversitesidir. Fakülte ve yüksekokullar Beşevler, Maltepe, Emek, Gölbaşı, Çubuk ve Beypazarı olmak üzere şehrin çeşitli merkezlerinde yer almaktadır. Gazi Üniversitesi’nin Beşevler’de yer alan yaklaşık olarak 450 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan merkez kampusu dışında Emek’te 11,624, Maltepe’de 21,184, Çubuk’ta 689,638 ve Gölbaşı’nda 318 bin metrekare olmak üzere dört ayrı yerleşkesi daha bulunmaktadır. Rektörlük Yerleşkesinde; Eczacılık Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu, Bilişim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kazaları Araştırma Enstitüsü, Türk Müziği Devlet Konservatuarı ve Merkez Kütüphane bulunmaktadır. Beşevler Bölgesinde Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Ankara Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu; Maltepe Bölgesinde Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu; Emek Kampüsünde Diş Hekimliği Fakültesi, İletişim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Güzel Sanatlar Enstitüsü; Ostim’de Ostim Meslek Yüksekokulu; Çankaya’da Tapu Kadastro Yüksekokulu ve Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu; Gölbaşı Yerleşkesinde Turizm Fakültesi, Teknokent, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, bazı araştırma birim ve laboratuarları; Çubuk Yerleşkesinde Atatürk ve Gazi Meslek Yüksek Okulları yer almaktadır. Beypazarı ilçesinde ise Beypazarı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu yer alırken Polatlı’da Edebiyat Fakültesi ile Fen Fakültesine bağlı olarak eğitim öğretime devam eden Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi bulunmaktadır. Türkiye’nin köklü üniversitelerinden birisi olan Gazi Üniversitesi, tarihi, kurumsallaşmış yapısı ve nitelikli eğitim anlayışı ile öne çıkmaktadır. Bir devlet üniversitesi olan Gazi Üniversitesi bünyesinde 21 fakülte, 1 konservatuar, 4 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu, 41 araştırma merkezi ve 7 enstitü ile eğitim öğretime devam etmektedir. Gazi Üniversitesi evrensel ölçütlerde bilgi üretme, küresel rekabette yer alma ve elde edilen sonuçları insanlığın çıkarı için hayata taşıma felsefesini benimsemektedir. 72 bin öğrencinin eğitim öğretim gördüğü Gazi Üniversitesi aynı zamanda bir sanat ve kültür merkezidir. Üniversitede yıl boyu müzikten tiyatroya, resimden heykele, bilimsel toplantılardan bahar şenliklerine kadar farklı ilgi ve beklentileri karşılayacak pek çok faaliyet düzenlenmektedir. Ayrıca, Gazi Üniversitesi’nin Rektörlük yerleşkesi içinde yer alan futbol sahaları, tenis kortları ve basketbol sahasının yanı sıra Gazi Spor Merkezi’nde olimpik yüzme havuzu, sauna, fitness salonu ve atış poligonu bulunmaktadır. Merkez yerleşke içinde yer alan kafeteryalar öğrencilerin hoşça vakit geçirebileceği olanaklara sahiptir.

Sunulan Programlar
FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL BÖLÜMLER 
Diş Hekimliği Fakültesi Diş
Eczacılık Fakültesi Eczacılık
Fen Fakültesi Biyoloji
Fizik
İstatistik
Kimya
Matematik
Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
Müzik 
Resim-İş 
Biyoloji 
Fen Bilgisi 
Fizik 
Kimya 
Matematik 
Zihin Engelliler 
Görme Engelliler 
Okul Öncesi Eğitim 
Sınıf Eğitimi 
Coğrafya 
Felsefe 
Sosyal Bilgiler 
Tarih 
Türk Dili ve Edebiyatı 
Türkçe 
Alman Dili Eğitimi (Almanca) 
Arap Dili Eğitimi (Arapça)
Fransız Dili Eğitimi (Fransızca)
İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce) 
Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı (%30 İngilizce) 
Mimarlık
Şehir ve Bölge Planlama
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Bilgisayar Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Kimya Mühendisliği
Kimya Mühendisliği (İngilizce)
Makina Mühendisliği
Makina Mühendisliği (İngilizce)
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik
Odyoloji
Dil ve Konuşma Terapisi
Sosyal Hizmet
Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği
Antrenörlük Eğitimi
Spor Yöneticiliği
Rekreasyon
Teknoloji Fakültesi Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
İmalat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği
Tıp Fakültesi Tıp
Tıp (İngilizce)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Dok. Ve Sekreterlik
İlk ve Acil Yardım
Yaşlı Bakımı
Ağız ve Diş Sağlığı
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji
Elektrik ve Otomasyon
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri
Makine ve Metal Teknolojileri
Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri
Tasarım
Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri

 

Başvuru Koşulları

A. Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla aşağıdaki şartları sağlayan adaylar başvurabilir;
1. Yabancı uyruklu olanlar,
2. İçişleri Bakanlığı'nın izniyle doğuştan Türk vatandaşlığını terk eden Türk vatandaşları,
3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular,
4. a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
4. b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
5. Türk vatandaşlığına sahip yabancı uyruklular,
6. Ebeveynleri vatandaşlıklarından feragat eden ve ebeveynlerinin feragat edilmesine atanan Türk vatandaşları, ancak Türk vatandaşlarının haklarına izin verme iznine sahip olan Türk vatandaşları,
7. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.

B. Aşağıdaki durumdaki adaylar başvuramaz;
1. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
2. K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
3. A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular, (A maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),
4. Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular.

Kesin Kayıt Evrakları

1. Lise belgesi ve not belgesinin aslı ve diploma tanıma belgesi (Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylı kopya),
2. Varsa, yabancı dil yeterlilik belgesi, ulusal ve uluslararası sınav belgeleri,
3. Varsa, Türkçe Yeterlilik Belgesi,
4. Dışişleri temsilciliklerinden alınan onaylı öğrenci vizesi veya Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylı Türkçe versiyonu,
5. Resmi makam veya Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu onaylı Türkçe versiyonu onaylanmış pasaport veya kimlik kartı,
6. Ücretli banka dekontu,
7. Biyometrik fotoğraf 4 adet, 4*6 boyutlarında,
8. Türk vatandaşı olan adayların kimlik numaralarını veya kimlik kartlarının fotokopisini beyan etmeleri,
9. Askerliklerine ilişkin Türk Vatandaşı erkek adaylar için resmi makam tarafından onaylanmış bir belge,
10. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki liselerde orta öğrenimini tamamlamış olan KKTC başvuru sahiplerinin GCE AL sınavı sonucuna ilişkin orijinal belge,
11. İkamet izin belgesi (Kayıttan sonra, Emniyet Müdürlüğüne başvurma ve ikamet izni alma hakkı olan Uluslararası Öğrenciler ikamet izni için bir belge sunmalıdır,
12. JPEG formatında pasaport boyutlu son fotoğrafınız,
13. Lise diploması veya mezuniyet belgesi,

Not 1: Kayıtlar şahsen öğrenci işleri dairesi başkanlığında yapılacaktır. Vekalet ile kayıt yapılmamaktadır. 18 yaşından küçük olanların kaydolabilmeleri için muvafakat name gerekmektedir.
Not 2: Kişinin başvuru ve/veya kayıt esnasında teslim etmiş olduğu belgelerin sahte olduğunun tespit edilmesi halinde kaydı silinecek ve tüm öğrencilik hakları iptal edilecektir.
Not 3: Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’de yasal ikametinin olup olmadığına bakılacaktır. Öğrencinin Türkiye’ye giriş tarihine bakılacak, vize muafiyeti sona erenler kaydedilmeyecektir. (Vize muafiyeti süreleri her ülke için farklı uygulanmaktadır. Öğrenciler ülkelerine ait süreyi konsolosluklardan, internetten veya il göç idaresinden öğrenebilirler.

Şehir Hakkında Bilgiler

Nüfus:  Türkiye'nin başkenti ve en kalabalık ikinci ilidir. Nüfusu 2019 itibarıyla 5.639.076 kişidir.

Ulaşım: Şehir içi ulaşımlar metro, hafif raylı sistem, otobüs, teleferik ve banliyö gibi toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirilebilirken; şehirlerarası ulaşımda isehavaalanlarından, tren istasyonlarından, otogardan ve otoyollardan  yararlanılmaktadır.

İstanbul ile Ankara arası 450 Km. Bu mesafe arabayla yaklaşık olarak 4 saat 46 dakika sürmektedir. Uçak ile seyahat etmeyi planlıyorsanız, 350 Km olan yolculuğu yaklaşık olarak 57 dakika sürede tamamlanmaktadır.

İklim: Ankara ili kışları soğuk, yazları da sıcak ve ılıman bir iklime sahiptir.

Tarihi Yerler: Anıtkabir, Kızılay Meydanı, Güvenpark, Kocatepe Camisi, Hacı Bayram Veli Camisi, Ankara Kalesi, Hamamönü, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Rahmi M. Koç Müzesi, Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Atakule, Botanik Parkı, Seğmenler Parkı, Kuğulu Park, Ankara Etnografya Müzesi Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı, Eymir Gölü, Mavi Göl Mogan Gölü

Harita
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3059.0784217139967!2d32.82011721567346!3d39.9396354794235!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14d34eda2bd572e3%3A0xc4944b9ae7b9927!2sGazi%20%C3%9Cniversitesi!5e0!3m2!1str!2str!4v1591565525912!5m2!1str!2str
Sokaka Görüntüsü
https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1591565691022!6m8!1m7!1sCAoSLEFGMVFpcE5CSVAyX2lVejVLZENsUkZIS1lxVlE1dzFsNTR6MVNhMHpBQnVH!2m2!1d39.94073917276712!2d32.82227618625643!3f115.77682183788376!4f0.7612933240892801!5f0.7820865974627469

HİZMETLERİMİZ

Bilgi İste