Genel Bilgi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir Üniversitesi adıyla 17 Mayıs 2007 tarihînde hizmete giren 17 üniversiteden biridir. Üniversitenin ismi 7 Kasım 2013 tarihli resmi gazetede yayımlanan 6501 sayılı kanun ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi biri ana yerleşke olmak üzere toplam 7 farklı yerleşkede bilimsel faaliyetlerini 9 fakülte, 9 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul, 4 enstitü ve 16 araştırma ve uygulama merkezi ile sürdürmektedir. Rektörlük Binası, Kapalı Spor Salonu ve tesisleri, Merkezi Derslik, Merkezi Laboratuvar, Kongre Merkezi ve Eğitim Fakültesinin ek blokları ile 208.800 metre kare kapalı alanıyla fiziki yapılanmasını hızla tamamlamaktadır.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, bilimsel faaliyetleri esas alan geniş akademik kadrosu, 2020 yılı itibariyle 20 binden fazla öğrencisi, fiziksel ve sosyal imkânlarıyla Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden biri olma yolunda hızla ilerlemektedir. Günümüz yükselen değerleri arasında küreselleşmenin önemi dikkate alındığında yurt dışındaki üniversiteler ile iş birliği içerisinde olmanın ve dünyadaki gelişmeleri takip etmenin bir üniversitenin başarıyı yakalamasında ve sürdürmesinde ne denli gerekli olduğu üniversitemiz tarafından dikkate alınmaktadır. Üniversite ailesinin giderek büyümesi ve fiziki imkânlarının iyileştirilmesinin yanında yurt dışındaki üniversiteler ile karşılıklı hoca ve öğrenci değişimini sağlamak da üniversitemiz tarafından önem verilen bir konudur. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak uluslararası bir üniversite olma hedefiyle yola çıktık. Bu hedef doğrultusunda ortaya koyduğumuz çalışmalarla uluslararası alanda “Mükemmellik Belgesi” olarak bilinen ve Avrupa Komisyonu tarafından gerekli şartları taşıyan üniversitelere verilen “Diploma Eki” ve “AKTS” etiketi sahibi bir üniversite olduk. Genç bir üniversite olmamıza rağmen elde ettiğimiz bu başarı bizim için bir gurur vesilesidir. Azimle ortaya koyduğumuz bu çalışmalar neticesinde artık yurt dışında ortak arayan değil; ortak olunmak istenen bir üniversiteyiz.

Sunulan Programlar
FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL BÖLÜMLER 
Diş Hekimliği Fakültesi Diş
Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Ve Spor 
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Rehberlik Ve Psikoloik Danışmanlık
Resim-İş
Müzik
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Matematik Öğretmenliği
Zihin Engelliler Eğitimi
Görme Engelliler Eğitimi
İşitme Engelliler Eğitimi
Özel Yetenikliler Eğitimi
Sınıf Eğitimi
Okul Öncesi Eğitimi
Türkçe Eğitimi
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Alman Dili Eğitimi
İngiliz Dili Eğitimi
Fransız Dili Eitimi
Fen Edebiyat Fakültesi Arap Dili Ve Edebiat
Arkeoloji
Batı Dilleri Ve Edebiyatları
Biyoloji
Coğrafya
Çağdaş Türk Lehçeleri
Japon Dilii Ve Edebiyatı
Felsefe
Fizik
Kimya
Matematik
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
Psikoloji
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili Ve Edebiyatı
Türk Halk Bilimi
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim-İş
Müzik Ve Sahne Sanatları
Seramik Ve Cam
Görsel İletişim Tasarım
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık Ve Finans
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası Ticaret Ve Lojistik
İlahiyat Fakültesi İlahiyat 
Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Biyosistem Mühendisliği
İnşaat Mühendislği
Peyzaj Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Mimarlık
Semra Ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik
Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği
Turizm Rehberliği
Gastronomi Ve Mutfak Sanatları
Rekreasyon Yönetimi
Spor Bilimleri Ve Teknolojisi Yüksokulu Antrenörlük
Rekreasyon
Spor Yöneticiliği
Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi
Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kimya Ve Kimyasal İşleme Teknolojileri
Avanos Meslek Yüksekokulu Bitkisel Ve Hayvansal Üretim
El Sanatları
Mimarlık Ve Şehir Planlama
Özel Güvenlik Ve Koruma Programı
Özel Güvenlik Ve Koruma Programı(İ.Ö)
Gülşehir Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik
Dış Ticaret
Finans,Bankacılık Ve Sigortacılık
Yönetim Ve Organizasyon
Hacı Bektaş Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi(İ.Ö)
Mekatronik
Elektrik Ve Enerji
Grafik Tasarımı
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümasyon Ve Sekreterlik(Uzaktan Eğitim)
Tıbbi Dokümasyon Ve Sekreterlik
Tıbbi Tanım Ve Pazarlama
Optisyenlik
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Yaşlı Bakımı
Eczane Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri
Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı(İ.Ö)
Elektrik Ve Enerji
Elektronik Ve Otomasyon
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları(İ.Ö)
Pazarlama Ve Reklamcılık
Grafik Tasarımı
Grafik Tasarımı(İ.Ö)
Ürgüp Sebahat Ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu Turizm Ve Otel İşletmeciliği
Aşçılık
Aşçılık(İ.Ö)
Turizm Ve Seyahat Hizmetleri
Turizm Animasyonu
Turizm Rehberliği
Turizm Rehberliği(İ.Ö)
Kültürel Miras Ve Turizm
Ulaştırma Hizmetleri
Kozaklı Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi
İş Ve Uğraşı Terapisi
Sağlık Turizmi İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler

 

Başvuru Koşulları

A. Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla aşağıdaki şartları sağlayan adaylar başvurabilir;
1. Yabancı uyruklu olanlar,
2. İçişleri Bakanlığı'nın izniyle doğuştan Türk vatandaşlığını terk eden Türk vatandaşları,
3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular,
4. a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
4. b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
5. Türk vatandaşlığına sahip yabancı uyruklular,
6. Ebeveynleri vatandaşlıklarından feragat eden ve ebeveynlerinin feragat edilmesine atanan Türk vatandaşları, ancak Türk vatandaşlarının haklarına izin verme iznine sahip olan Türk vatandaşları,
7. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.

B. Aşağıdaki durumdaki adaylar başvuramaz;
1. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
2. K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
3. A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular, (A maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),
4. Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular.

Kesin Kayıt Evrakları

1. Lise belgesi ve not belgesinin aslı ve diploma tanıma belgesi (Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylı kopya),
2. Varsa, yabancı dil yeterlilik belgesi, ulusal ve uluslararası sınav belgeleri,
3. Varsa, Türkçe Yeterlilik Belgesi,
4. Dışişleri temsilciliklerinden alınan onaylı öğrenci vizesi veya Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylı Türkçe versiyonu,
5. Resmi makam veya Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu onaylı Türkçe versiyonu onaylanmış pasaport veya kimlik kartı,
6. Ücretli banka dekontu,
7. Biyometrik fotoğraf 4 adet, 4*6 boyutlarında,
8. Türk vatandaşı olan adayların kimlik numaralarını veya kimlik kartlarının fotokopisini beyan etmeleri,
9. Askerliklerine ilişkin Türk Vatandaşı erkek adaylar için resmi makam tarafından onaylanmış bir belge,
10. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki liselerde orta öğrenimini tamamlamış olan KKTC başvuru sahiplerinin GCE AL sınavı sonucuna ilişkin orijinal belge,
11. İkamet izin belgesi (Kayıttan sonra, Emniyet Müdürlüğüne başvurma ve ikamet izni alma hakkı olan Uluslararası Öğrenciler ikamet izni için bir belge sunmalıdır,
12. JPEG formatında pasaport boyutlu son fotoğrafınız,
13. Lise diploması veya mezuniyet belgesi,

Not 1: Kayıtlar şahsen öğrenci işleri dairesi başkanlığında yapılacaktır. Vekalet ile kayıt yapılmamaktadır. 18 yaşından küçük olanların kaydolabilmeleri için muvafakat name gerekmektedir.
Not 2: Kişinin başvuru ve/veya kayıt esnasında teslim etmiş olduğu belgelerin sahte olduğunun tespit edilmesi halinde kaydı silinecek ve tüm öğrencilik hakları iptal edilecektir.
Not 3: Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’de yasal ikametinin olup olmadığına bakılacaktır. Öğrencinin Türkiye’ye giriş tarihine bakılacak, vize muafiyeti sona erenler kaydedilmeyecektir. (Vize muafiyeti süreleri her ülke için farklı uygulanmaktadır. Öğrenciler ülkelerine ait süreyi konsolosluklardan, internetten veya il göç idaresinden öğrenebilirler.

Şehir Hakkında Bilgiler

Nüfus: Nevşehir, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesinde yer alan bir ildir. Nevşehir 2020 nüfusu, tahmini verilere göre 304.020’dir.

Ankara ile Nevşehir arası 271 Km. Bu mesafe arabayla yaklaşık olarak 3 saat 12 dakika sürmektedir. Uçak ile seyahat etmeyi planlıyorsanız, 210 Km olan yolculuğu yaklaşık olarak 46 dakika sürede tamamlanmaktadır.

İstanbul ile Nevşehir arası 743 Km. Bu mesafe arabayla yaklaşık olarak 7 saat 56 dakika sürmektedir. Uçak ile seyahat etmeyi planlıyorsanız, 558 Km olan yolculuğu yaklaşık olarak 1 saat 14 dakika sürede tamamlanmaktadır.

Ulaşım: Nevşehir bölgesinde ulaşım dolmuş, minibüs otobüs ve taksi ile sağlanmaktadır.

İklim: Nevşehir ilinde kara iklimi hüküm sürer. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk geçer.

Tarihi Yerler: Derinkuyu Yeraltı Şehri, Uçhisar Kilisesi, Saklı Kilise, Kapadokya Ihlara Vadisi Örenyeri, Kapadokya Kaya Evleri, Paşabağ Vadisi.

Harita
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3114.8596536545397!2d34.74012761564092!3d38.67509337960564!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x152a6589602f5ce5%3A0xf9efc7a862b042f5!2zTmV2xZ9laGlyIEhhY8SxIEJla3RhxZ8gVmVsaSDDnG5pdmVyc2l0ZXNp!5e0!3m2!1str!2str!4v1592080716240!5m2!1str!2str
Sokaka Görüntüsü
https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1592080774087!6m8!1m7!1sCAoSLEFGMVFpcFBadENwcVUzTmc3WHozUzZIck1ubFBEOTdqV1RETnVmQUV5TldF!2m2!1d38.6737823!2d34.7432823!3f343.98538418806237!4f-7.348073039493869!5f0.7820865974627469

HİZMETLERİMİZ

Bilgi İste