Genel Bilgiler

Güven ve huzurun hâkim olduğu Çorum ilinde 17 Mart 2006 tarihinde kurulan, bölgesinin parlayan yıldızı Hitit Üniversitesi, “Uygarlığı Aydınlatan Bilgi Güneşi”, “En Özel Devlet Üniversitesi” ve “Marka Şehir Dünya Üniversitesi” sloganlarıyla hem uygarlığı hem de yeniliği temsil ederek renkli üniversite yaşantısıyla birlikte istihdam odaklı bölümleriyle öğrencilerine kaliteli eğitim garantisi veren güvenli bir gelecek sunuyor.

Deneyimli kadrosu, dinamik ve yetkin öğretim elemanları ile ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip, yöresiyle, sanayisiyle her yönden bütünleşmiş, yeniliklere açık çağdaş bir üniversite olarak “Marka Şehir Dünya Üniversitesi” sloganıyla hedefine emin adımlarla ilerleyen Hitit Üniversitesi, kısa zamanda en çok gelişme kaydeden üniversitelerden biri olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Koyduğumuz büyük hedefler doğrultusunda, gösterdiğimiz çaba ve gayretler sonuçlarını hızlı bir şekilde gösterdi. Eğitim hayatına başladığı 2006 yılından bugüne gelinen noktada; 11 fakültemiz, 3 enstitümüz, 1 yüksekokulumuz ve 7 meslek yüksekokulumuzda 1.551’i lisansüstü öğrencisi olmak üzere 19.000'den fazla öğrencimiz eğitim-öğretim faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürmektedir. Yabancı uyruklu öğrenci sayımız ise 300'den fazla olmakla birlikte öğrencilerimizin çoğunluğunu Orta Asya Cumhuriyetleri’nden gelen kardeşlerimiz oluşturuyor. Diğer yandan Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya, Orta Doğu’dan Balkanlar ve Kafkaslara kadar toplam 41 farklı ülkeden öğrencimize ev sahipliği yapıyoruz. Dünya standartlarında ve dünyayla rekabet eden bir üniversite için eğitim kalitesini geliştirebilmek, daha çağdaş ve esnek bir yapı içinde eğitimi sürdürmek, öğrencilerimize başarılı ve çok yönlü bir gelecek sunmak adına eğitim ve öğretimin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Nihai hedefimiz en az bir yabancı dil bilen, sürekli okuyan, araştıran, sorgulayan, hedeflerinin peşinden giden ve gelecek kaygısı taşımayan mezunlar vermektir. Aynı zamanda 19 uygulama ve araştırma merkezlerimizle konusunda uzman öğretim elemanlarımızca pek çok konuda daha detaylı araştırmalar yapılmakta olup aynı zamanda 1 Eğitim ve Araştırma Hastanesi bulunmaktadır. Tüm bu eğitim faaliyetleri, Üniversitemiz bünyesinde tam zamanlı çalışan 766 öğretim elemanı ve 610 idari personeli tarafından yürütülmektedir. Böylece Hitit Üniversitesi yaklaşık 20.000 nüfuslu büyük bir kurum olmuştur.

Sunulan Programlar
FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL BÖLÜMLER 
Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans
İktisat
İktisat (İ.Ö)
İşletme
İşletme (İ.Ö)
Maliye
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İ.Ö)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
İlahiyat Fakültesi İlahiyat Fakültesi (%30 Arapça)
İlahiyat Fakültesi (İ.Ö)
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İ.Ö)
Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi
Sağlık Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi
Hemşirelik
Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi
Antrenörlük Eğitimi (İ.Ö)
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Spor Yöneticiliği
Spor Yöneticiliği (İ.Ö)
Alaca Avni Çelik Meslek Yüksek Okulu Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Gıda Teknolojisi
Kaynak Teknolojisi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
İskilip Meslek Yüksek Okulu Geleneksel El Sanatları
Grafik Tasarımı
İç Mekân Tasarımı
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Mimari Restorasyon
Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Elektronik Teknolojisi
Harita ve Kadastro
İş Sağlığı ve Güvenliği
Lojistik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 
Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö)
İşletme Yönetimi
Medya ve İletişim 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Pazarlama
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Spor Yönetimi
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yerel Yönetimler
Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İ.Ö)
Dış Ticaret
Fizyoterapi
İşletme Yönetimi
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı
Elektrik
Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro (İ.Ö)
İç Mekân Tasarımı
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İ.Ö)
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği
Makine
Mekatronik
Mimari Dekoratif Sanatlar
Moda Tasarımı
Otomotiv Teknolojisi
Yapı Denetimi

 

Başvuru Koşulları

A. Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla aşağıdaki şartları sağlayan adaylar başvurabilir;
1. Yabancı uyruklu olanlar,
2. İçişleri Bakanlığı'nın izniyle doğuştan Türk vatandaşlığını terk eden Türk vatandaşları,
3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular,
4. a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
4. b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
5. Türk vatandaşlığına sahip yabancı uyruklular,
6. Ebeveynleri vatandaşlıklarından feragat eden ve ebeveynlerinin feragat edilmesine atanan Türk vatandaşları, ancak Türk vatandaşlarının haklarına izin verme iznine sahip olan Türk vatandaşları,
7. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.

B. Aşağıdaki durumdaki adaylar başvuramaz;
1. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
2. K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
3. A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular, (A maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),
4. Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular.

Kesin Kayıt Evrakları

1. Lise belgesi ve not belgesinin aslı ve diploma tanıma belgesi (Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylı kopya),
2. Varsa, yabancı dil yeterlilik belgesi, ulusal ve uluslararası sınav belgeleri,
3. Varsa, Türkçe Yeterlilik Belgesi,
4. Dışişleri temsilciliklerinden alınan onaylı öğrenci vizesi veya Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylı Türkçe versiyonu,
5. Resmi makam veya Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu onaylı Türkçe versiyonu onaylanmış pasaport veya kimlik kartı,
6. Ücretli banka dekontu,
7. Biyometrik fotoğraf 4 adet, 4*6 boyutlarında,
8. Türk vatandaşı olan adayların kimlik numaralarını veya kimlik kartlarının fotokopisini beyan etmeleri,
9. Askerliklerine ilişkin Türk Vatandaşı erkek adaylar için resmi makam tarafından onaylanmış bir belge,
10. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki liselerde orta öğrenimini tamamlamış olan KKTC başvuru sahiplerinin GCE AL sınavı sonucuna ilişkin orijinal belge,
11. İkamet izin belgesi (Kayıttan sonra, Emniyet Müdürlüğüne başvurma ve ikamet izni alma hakkı olan Uluslararası Öğrenciler ikamet izni için bir belge sunmalıdır,
12. JPEG formatında pasaport boyutlu son fotoğrafınız,
13. Lise diploması veya mezuniyet belgesi,

Not 1: Kayıtlar şahsen öğrenci işleri dairesi başkanlığında yapılacaktır. Vekalet ile kayıt yapılmamaktadır. 18 yaşından küçük olanların kaydolabilmeleri için muvafakat name gerekmektedir.
Not 2: Kişinin başvuru ve/veya kayıt esnasında teslim etmiş olduğu belgelerin sahte olduğunun tespit edilmesi halinde kaydı silinecek ve tüm öğrencilik hakları iptal edilecektir.
Not 3: Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’de yasal ikametinin olup olmadığına bakılacaktır. Öğrencinin Türkiye’ye giriş tarihine bakılacak, vize muafiyeti sona erenler kaydedilmeyecektir. (Vize muafiyeti süreleri her ülke için farklı uygulanmaktadır. Öğrenciler ülkelerine ait süreyi konsolosluklardan, internetten veya il göç idaresinden öğrenebilirler.

Şehir Hakkında Bilgiler

Nüfus: Çorum 2019 yılı itibarıyla 294.807 kişilik nüfusa sahiptir.

Ulaşım: Çorum'a sadece kara yolu ile ulaşım mevcuttur. Türkiye'nin her yerinden kara yolu ile ulaşılabilmektedir. Şehir içi ulaşımda otobüs, minibüs ve taksi ile mümkündür.

Ankara ile Çorum arası 234 Km. Bu mesafe arabayla yaklaşık olarak 2 saat 58 dakika sürmektedir. Uçak ile seyahat etmeyi planlıyorsanız, 191 Km olan yolculuğu yaklaşık olarak 45 dakika sürede tamamlanmaktadır.

İstanbul ile Çorum arası 629 Km. Bu mesafe arabayla yaklaşık olarak 7 saat 5 dakika sürmektedir. Uçak ile seyahat etmeyi planlıyorsanız, 507 Km olan yolculuğu yaklaşık olarak 1 saat 10 dakika sürede tamamlanmaktadır.

İklim: Çorum, bulunduğu yüksek platoda tipik karasal iklim özelliklerini gösterir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve genelde kar yağışlıdır. İlkbahar ve sonbaharda az da olsa yağmurludur.

Tarihi Yerler: Çorum Kalesi, Hattuşaş Antik Kenti, Kybele Kabartması, Hiti Yolu, Alacahöyük Müzesi, Veli Paşa Hanı, Şapınuva.

 

Harita
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3030.672996570592!2d34.97887231466872!3d40.57089797934745!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x4080d553535f9e75%3A0x904198e63c933548!2sHitit%20%C3%9Cniversitesi!5e0!3m2!1str!2str!4v1591689235344!5m2!1str!2str
Sokaka Görüntüsü

HİZMETLERİMİZ

Bilgi İste