Genel Bilgiler

Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane’nin ilk kuruluş misyonuna uygun olarak “Geçmiş ile Geleceğe” köprü olmak üzere kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi; Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane (Haydarpaşa) Külliyesi, Gülhane Külliyesi, Somali Külliyesi; Filipinler Külliyesi ve Sudan Külliyesinde eğitim öğretim faaliyeti vermektedir. Ayrıca, Özbekistan'ın Buhara şehrinde İbni Sina Tıp Fakültesi kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararı alınmıştır.

Üniversitemizin, yabancı dilde eğitim veren program açma, yabancı yükseköğretim kurumları ile ortak program yürütme de dâhil olmak üzere yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla her türlü iş birliği yapma yetkisi bulunmaktadır. Ayrıca, yabancı dilde eğitim veren programlara, yurt dışından öğrenci kabul edilebilir. Mütevelli Heyetinin teklifi, Senato onayı ve Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile yurt dışında Üniversiteye ait birimler kurulabilir. Bu anlamda; Afganistan, Filistin, Pakistan, Lübnan’da eğitim birimi açma çalışmalarımız devam etmektedir.

Üniversitemiz, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleriyle 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 9 uncu maddesi çerçevesinde birlikte kullanım protokolleri (afiliasyon) yaparak sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedir. Üniversitemizin, birlikte kullanım protokolü imzaladığı eğitim ve araştırma hastaneleri, aynı zamanda Üniversitenin uygulama ve araştırma merkezi statüsündedir.

Protokol kapsamındaki Eğitim ve Araştırma Hastaneleri 25'i İstanbul'da, 15'i Ankara'da ve 18'i de Ülkemizin diğer illerinde olmak üzere toplam 58 adettir.

Üniversitemiz tarafından, özellikle sağlık yazılımları, sağlık danışmanlık hizmetleri, biyo-medikal mühendislik hizmetleri kapsamında ürün ve materyal geliştirmek üzere; “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti” kurulması amacıyla Bakanlar Kurulu'nun 19.02.2018 tarihli kararı ile İstanbul ili Pendik ilçesi Esenyalı mahallesinde 55.742,88 metrekare yer tahsisi yapılmış ve kurucu şirket geçici Yönetim Kurulu oluşturulmuştur.

 

Sunulan Programlar
FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL BÖLÜMLER 
Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi Diş 
 Gülhane Eczacılık Fakültesi Eczacılık 
Gülhane Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 
Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Çocuk Gelişimi Bölümü
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Odyoloji Bölümü
Sosyal Hizmet Bölümü
Sağlık Yönetimi Bölümü
Ebelik Bölümü
Ergoterapi Bölümü
Gülhane Tıp Fakültesi Tıp 
Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Diş (Türkçe – İngilizce)
Diş 
 Hamidiye Eczacılık Fakültesi Uluslararası Eczacılık (%30 İngilizce)
Eczacılık 
(Türkçe / Uluslararası Eczacılık %30 English)
Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Uluslararası Hemşirelik (%30 İngilizce)
Hemşirelik 
(Türkçe / Uluslararası Hemşirelik  %30 English)
Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi Tıp  
(Türkçe %70, İngilizce %30 (1. yıl %100 İngilizce))
Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Çocuk Gelişimi Bölümü
Ebelik Bölümü
İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü
Sağlık Yönetimi Bölümü
Sosyal Hizmet Bölümü
Odyoloji Bölümü
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Ergoterapi Bölümü
Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü
Hamidiye Tıp Fakültesi Tıp 
Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü
Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü
İbni Sina Tıp Fakültesi Tıp 
Gülhane Sağlık Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Dişçilik Hizmetleri Bölümü
Eczacılık Bölümü
Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü
Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü
Dişçilik Hizmetleri Bölümü
Eczacılık Bölümü
Elektronik ve Otomasyon Bölümü
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü
Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü
Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Bölümü
Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

 

Başvuru Koşulları

A. Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla aşağıdaki şartları sağlayan adaylar başvurabilir;
1. Yabancı uyruklu olanlar,
2. İçişleri Bakanlığı'nın izniyle doğuştan Türk vatandaşlığını terk eden Türk vatandaşları,
3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular,
4. a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
4. b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
5. Türk vatandaşlığına sahip yabancı uyruklular,
6. Ebeveynleri vatandaşlıklarından feragat eden ve ebeveynlerinin feragat edilmesine atanan Türk vatandaşları, ancak Türk vatandaşlarının haklarına izin verme iznine sahip olan Türk vatandaşları,
7. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.

B. Aşağıdaki durumdaki adaylar başvuramaz;
1. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
2. K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
3. A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular, (A maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),
4. Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular.

Kesin Kayıt Evrakları

1. Lise belgesi ve not belgesinin aslı ve diploma tanıma belgesi (Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylı kopya),
2. Varsa, yabancı dil yeterlilik belgesi, ulusal ve uluslararası sınav belgeleri,
3. Varsa, Türkçe Yeterlilik Belgesi,
4. Dışişleri temsilciliklerinden alınan onaylı öğrenci vizesi veya Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylı Türkçe versiyonu,
5. Resmi makam veya Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu onaylı Türkçe versiyonu onaylanmış pasaport veya kimlik kartı,
6. Ücretli banka dekontu,
7. Biyometrik fotoğraf 4 adet, 4*6 boyutlarında,
8. Türk vatandaşı olan adayların kimlik numaralarını veya kimlik kartlarının fotokopisini beyan etmeleri,
9. Askerliklerine ilişkin Türk Vatandaşı erkek adaylar için resmi makam tarafından onaylanmış bir belge,
10. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki liselerde orta öğrenimini tamamlamış olan KKTC başvuru sahiplerinin GCE AL sınavı sonucuna ilişkin orijinal belge,
11. İkamet izin belgesi (Kayıttan sonra, Emniyet Müdürlüğüne başvurma ve ikamet izni alma hakkı olan Uluslararası Öğrenciler ikamet izni için bir belge sunmalıdır,
12. JPEG formatında pasaport boyutlu son fotoğrafınız,
13. Lise diploması veya mezuniyet belgesi,

Not 1: Kayıtlar şahsen öğrenci işleri dairesi başkanlığında yapılacaktır. Vekalet ile kayıt yapılmamaktadır. 18 yaşından küçük olanların kaydolabilmeleri için muvafakat name gerekmektedir.
Not 2: Kişinin başvuru ve/veya kayıt esnasında teslim etmiş olduğu belgelerin sahte olduğunun tespit edilmesi halinde kaydı silinecek ve tüm öğrencilik hakları iptal edilecektir.
Not 3: Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’de yasal ikametinin olup olmadığına bakılacaktır. Öğrencinin Türkiye’ye giriş tarihine bakılacak, vize muafiyeti sona erenler kaydedilmeyecektir. (Vize muafiyeti süreleri her ülke için farklı uygulanmaktadır. Öğrenciler ülkelerine ait süreyi konsolosluklardan, internetten veya il göç idaresinden öğrenebilirler.

Şehir Hakkında Bilgiler

Nüfus: Ülkenin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan önde gelen şehridir. İstanbul 2020 nüfusu, tahmini verilere göre 15.713.258’dir.

Ulaşım: İstanbul’da şehir içi karayolu ve deniz yolu ulaşımı tarından koordine edilmektedir. Bununla beraber Marmaray, metro, minibüs, otobüs, taksi ve vapur ile ulaşım mümkündür. İstanbul’un iki yakasında Havaalanı bulunmaktadır. Anadolu Yakasında olan havalimanı Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa Yakasındaki Havalimanı ise Atatürk ve İstanbul Havalimanıdır.

İstanbul ile Ankara arası 450 Km. Bu mesafe arabayla yaklaşık olarak 4 saat 46 dakika sürmektedir. Uçak ile seyahat etmeyi planlıyorsanız, 350 Km olan yolculuğu yaklaşık olarak 57 dakika sürede tamamlanmaktadır.

İklim: İstanbul'un iklimi, Türkiye'de Karadeniz iklimi ile Akdeniz iklimi arasında geçiş özelliği gösteren bir iklimdir, dolayısıyla İstanbul'un iklimi ılımandır.

Tarihi Yerler: Ayasofya, Sultan Ahmet Camii, Topkapı Sarayı, İbrahim Paşa Sarayı, Süleymaniye Camii, Kapalı Çarşı, Mısır Çarşısı, Yere Batan Sarnıcı, Fener Rum Erkek Lisesi, Galata Kulesi, Dolmabahçe Sarayı, Çırağan Sarayı, Yedi Kule Hisarı, Rumeli Hisarı, Haydarpaşa Garı, Kız Kulesi, Adile Sultan Kasrı, Beylerbeyi Sarayı, Anadolu Hisarı, Kuleli Askerî Lisesi, Aya Yorgi Manastırı, Heybeliada Ruhban Okulu.

 

Harita
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3010.9498028398675!2d29.01909051468673!3d41.004471879301114!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14cab83e40f4ea3d%3A0xcf11899ee923db00!2zU2HEn2zEsWsgQmlsaW1sZXJpIMOcbml2ZXJzaXRlc2kgUmVrdMO2cmzDvMSfw7w!5e0!3m2!1str!2str!4v1591692302412!5m2!1str!2str
Sokaka Görüntüsü
https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1591692373003!6m8!1m7!1sCAoSLEFGMVFpcE9wNWlMbDUzbmlzTzJmYURjTlNPNmI2QmdJUzVUMnBkTVo5RlM1!2m2!1d41.0045214692007!2d29.02158893574915!3f248.78812882241112!4f19.755331707784308!5f0.7820865974627469

HİZMETLERİMİZ

Bilgi İste