Genel Bilgiler

İstanbul Üniversitesi (kısaca İÜ), ana yerleşkesi İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan devlet üniversitesidir.

Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ilk Avrupa tarzı üniversite olarak kabul edilen Darülfünun ‘un doğrudan devamı olan İstanbul Üniversitesinin bazı birimlerinin temelleri İstanbul'un fethinin ertesi günü olan 30 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet'in emriyle kurulan Sahn-ı Seman medreselerine kadar dayandığından okulun kuruluşu bu tarihe dayandırılır. 1933 yılına kadar Darülfünun-ı Şahane, Darülfünun-ı Osmani ve İstanbul Darülfünunu adıyla eğitim veren kurum, 1 Ağustos 1933'te İstanbul Üniversitesi adını alır ve aynı yıl 18 Kasım'da Türkiye'deki ilk ve tek üniversite olarak eğitim hayatına başlar1933'te kurulmuştur.

2019 yılında,  Dünyanın en iyi 500 üniversitesi sıralamasına Türkiye'den giren tek üniversitedir. İstanbul Üniversitesi dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında 2006'dan beri yer almaktadır. Üniversite, aynı zamanda Asya Pasifik bölgesinin en iyi 100 üniversitesi arasındadır.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, tüm dünyadaki işletme okullarını akredite eden, en önemli kuruluş olan The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) tarafından, 2012 yılında akredite edilmiştir. Böylece İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında ilk ve tek AACSB akreditasyonu alan işletme fakültesi olmuştur.

Üniversitede yaklaşık 73.000 lisansüstü, lisans ve ön lisans öğrencisi öğrenim görmektedir. Bu yükseköğretim işlemi 12.000 öğretim üyesi ve öğretim elemanı tarafından gerçekleştirilmektedir

Sunulan Programlar
FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL BÖLÜMLER 
İstanbul Tıp Fakültesi Tıp (İngilizce) 
Tıp
Hukuk Fakültesi Hukuk  
Hukuk (İ.Ö) 
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Tarih 
Coğrafya 
Arap Dili ve Edebiyatı (Arapça)
Fars Dili ve Edebiyatı 
Urdu Dili ve Edebiyatı 
Çin Dili ve Edebiyatı 
Kore Dili ve Edebiyatı (Korece ve İngilizce)
Felsefe 
Sosyoloji
Psikoloji
Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca)
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizice)
İtalyan Dili ve Edebiyatı 
İspanyol Dili ve Edebiyatı 
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı 
Latin Dili ve Edebiyatı 
Hititoloji 
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
Tarih Öncesi Arkeolojisi 
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi 
Klasik Arkeoloji 
Sanat Tarihi
Antropoloji
Bilgi ve Belge Yönetimi 
Rus Dili ve Edebiyatı 
Leh Dili ve Edebiyatı 
Ukrayna Dili ve Edebiyatı 
(1 yıl  zorunlu Ukrayna Dil Hazırlık Programı + Türkçe)
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturgi 
Almanca Mütercim Tercümanlık (Almanca)
Fransızca Mütercim Tercümanlık (Fransızca)
İngilizce Mütercim Tercümanlık (İngilizce)
Taşınabilir Kültür Varlıkları ve Onarımı
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Müzecilik
Dilbilimi
Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri 
Biyoloji
Biyoloji (İngilizce) 
Fizik
Kimya
Matematik (Türkçe- %30 İngilizce)
Moleküler Biyoloji ve Genetik 
İktisat Fakültesi İktisat (Türkçe)
İktisat (İngilizce) 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Maliye
Ekonometri
İşletme
Turizm İşletmeciliği
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Türkçe- İngilizce)
Eczacılık Fakültesi Eczacılık (İngilizce) 
Eczacılık
Diş Hekimliği Fakültesi Diş
Diş (İngilizce) 
İşletme Fakültesi İşletme
İşletme (İngilizce)
Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%30 İngilizce)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 
İletişim Fakültesi Gazetecilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Radyo, Televizyon ve Sinema
Su Bilimleri Fakültesi Balıkçılık ve Su Ürünleri İşleme Teknolojisi
Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi
Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları
İlahiyat Fakültesi İlahiyat
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama
İç Mimarlık
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Ulaştırma ve Lojistik 
Uluslararası Lojistik Yönetimi
Akıllı Ulaşım Sistemleri 
Devlet Konservatuvarı Müzik 
Sahne Sanatları
Müzikoloji
Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet

 

Başvuru Koşulları

A. Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla aşağıdaki şartları sağlayan adaylar başvurabilir;
1. Yabancı uyruklu olanlar,
2. İçişleri Bakanlığı'nın izniyle doğuştan Türk vatandaşlığını terk eden Türk vatandaşları,
3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular,
4. a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
4. b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
5. Türk vatandaşlığına sahip yabancı uyruklular,
6. Ebeveynleri vatandaşlıklarından feragat eden ve ebeveynlerinin feragat edilmesine atanan Türk vatandaşları, ancak Türk vatandaşlarının haklarına izin verme iznine sahip olan Türk vatandaşları,
7. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.

B. Aşağıdaki durumdaki adaylar başvuramaz;
1. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
2. K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
3. A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular, (A maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),
4. Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular.

Kesin Kayıt Evrakları

1. Lise belgesi ve not belgesinin aslı ve diploma tanıma belgesi (Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylı kopya),
2. Varsa, yabancı dil yeterlilik belgesi, ulusal ve uluslararası sınav belgeleri,
3. Varsa, Türkçe Yeterlilik Belgesi,
4. Dışişleri temsilciliklerinden alınan onaylı öğrenci vizesi veya Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylı Türkçe versiyonu,
5. Resmi makam veya Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu onaylı Türkçe versiyonu onaylanmış pasaport veya kimlik kartı,
6. Ücretli banka dekontu,
7. Biyometrik fotoğraf 4 adet, 4*6 boyutlarında,
8. Türk vatandaşı olan adayların kimlik numaralarını veya kimlik kartlarının fotokopisini beyan etmeleri,
9. Askerliklerine ilişkin Türk Vatandaşı erkek adaylar için resmi makam tarafından onaylanmış bir belge,
10. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki liselerde orta öğrenimini tamamlamış olan KKTC başvuru sahiplerinin GCE AL sınavı sonucuna ilişkin orijinal belge,
11. İkamet izin belgesi (Kayıttan sonra, Emniyet Müdürlüğüne başvurma ve ikamet izni alma hakkı olan Uluslararası Öğrenciler ikamet izni için bir belge sunmalıdır,
12. JPEG formatında pasaport boyutlu son fotoğrafınız,
13. Lise diploması veya mezuniyet belgesi,

Not 1: Kayıtlar şahsen öğrenci işleri dairesi başkanlığında yapılacaktır. Vekalet ile kayıt yapılmamaktadır. 18 yaşından küçük olanların kaydolabilmeleri için muvafakat name gerekmektedir.
Not 2: Kişinin başvuru ve/veya kayıt esnasında teslim etmiş olduğu belgelerin sahte olduğunun tespit edilmesi halinde kaydı silinecek ve tüm öğrencilik hakları iptal edilecektir.
Not 3: Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’de yasal ikametinin olup olmadığına bakılacaktır. Öğrencinin Türkiye’ye giriş tarihine bakılacak, vize muafiyeti sona erenler kaydedilmeyecektir. (Vize muafiyeti süreleri her ülke için farklı uygulanmaktadır. Öğrenciler ülkelerine ait süreyi konsolosluklardan, internetten veya il göç idaresinden öğrenebilirler.

Şehir Hakkında Bilgiler

Nüfus: Ülkenin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan önde gelen şehridir. İstanbul 2020 nüfusu, tahmini verilere göre 15.713.258’dir.

Ulaşım: İstanbul’da şehir içi karayolu ve deniz yolu ulaşımı tarından koordine edilmektedir. Bununla beraber Marmaray, metro, minibüs, otobüs, taksi ve vapur ile ulaşım mümkündür. İstanbul’un iki yakasında Havaalanı bulunmaktadır. Anadolu Yakasında olan havalimanı Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa Yakasındaki Havalimanı ise Atatürk ve İstanbul Havalimanıdır.

İstanbul ile Ankara arası 450 Km. Bu mesafe arabayla yaklaşık olarak 4 saat 46 dakika sürmektedir. Uçak ile seyahat etmeyi planlıyorsanız, 350 Km olan yolculuğu yaklaşık olarak 57 dakika sürede tamamlanmaktadır.

İklim: İstanbul'un iklimi, Türkiye'de Karadeniz iklimi ile Akdeniz iklimi arasında geçiş özelliği gösteren bir iklimdir, dolayısıyla İstanbul'un iklimi ılımandır.

Tarihi Yerler: Ayasofya, Sultan Ahmet Camii, Topkapı Sarayı, İbrahim Paşa Sarayı, Süleymaniye Camii, Kapalı Çarşı, Mısır Çarşısı, Yere Batan Sarnıcı, Fener Rum Erkek Lisesi, Galata Kulesi, Dolmabahçe Sarayı, Çırağan Sarayı, Yedi Kule Hisarı, Rumeli Hisarı, Haydarpaşa Garı, Kız Kulesi, Adile Sultan Kasrı, Beylerbeyi Sarayı, Anadolu Hisarı, Kuleli Askerî Lisesi, Aya Yorgi Manastırı, Heybeliada Ruhban Okulu.

Harita
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d6021.03268821937!2d28.95396467386141!3d41.01395811720052!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14cab98ddc3c6be3%3A0x4f51928bdbcd627a!2s%C4%B0stanbul%20%C3%9Cniversitesi!5e0!3m2!1str!2str!4v1591691276566!5m2!1str!2str
Sokaka Görüntüsü
https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1591691839132!6m8!1m7!1sCAoSLEFGMVFpcE96X0VyQWFzVlRvSFZ5ekliY0g3U05wR0lvaVI5QnpWZ0NvRmJI!2m2!1d41.0106118!2d28.9645335!3f331.80751275740687!4f-2.425111469057242!5f0.7820865974627469

HİZMETLERİMİZ

Bilgi İste