Genel Bilgiler

Üniversitemiz ismini 17. yy. Osmanlı bilim adamı olan Kâtip Çelebi’den almıştır. İzmir’in  4. Devlet Üniversitesi olarak kurulmuş olan Üniversitemizin Kâtip Çelebi'nin adını bir devlet üniversitesi ile yaşatacak olması üniversitemiz adına bir gurur kaynağıdır. Üniversite olarak bu ayrıcalığı sürdürmek adına Üniversitemiz bünyesinde “Kâtip Çelebi ve Eserlerini Araştırma Merkezi” 29.05.2013 tarih ve 28661 Sayılı Resmi Gazete ile kurulmuştur. Kurulan Kâtip Çelebi ve Eserlerini Araştırma Merkezi'nin amaçları; Üniversitemize adını veren Kâtip Çelebi'nin tarih, coğrafya, din, sosyal kültürel ve halk bilimi alanlarındaki eserlerini, bibliyografik çalışmalarını, düşünce dünyasını, hayatını, eserlerini ve çalışmalarını araştırmak, daha önce araştırma yapan kurum ve kuruluşlarla işbirliğine yönelik bilgi ve hizmet üretmek, Kâtip Çelebi'nin anısını yaşatmak üzere, sempozyum, panel ve benzeri etkinlikler düzenlemek, yapılan tüm akademik ve bilimsel çalışmaları, eldeki her tür yazışma, bilgi, belgeyi arşivlemek, veri tabanı oluşturarak toplumun istifadesine sunmak, dönemin iklim ve ortamını objektif olarak değerlendiren çalışma ve araştırmalar yapmaktır. Zâtü'l-Kürsü (Halkalı alet olarak bilinen ufuksal koordinat sistemi): Kökeni Helenistik döneme kadar uzanan bu alet, Osmanlılarda “zat-ül halak” olarak adlandırılır. Halkalı alet anlamına gelen zat-ül-halak, Batı'da “meteoroskop”, “armilar sfer”(halkalı küre) ya da “astrolabium armilare” (halkalı usturlab) olarak adlandırılır. Alet yerin merkezde olduğu tasavvur edilerek çizilir. Ahmed el-Kırımî tarafından çizilmiş olan ve bir kulp vasıtasıyla sabitlenmiş olan alete Zatü'l-Kürsî (Kürsülü Alet) denilmiştir. Kâtip Çelebinin Cihannümaya aldığı semayı tasvir eden bu çizim, Yeniçağ'da Doğu'da ve Batı'da çok bilinir. Bu genellikle 6 halkadan oluşan ekliptik dairesine (tutuluma) bağlı koordinat sistemidir, burçları ve dönenceleri göstermektedir. Tam merkezde dünya yer almaktadır.

Sunulan Programlar
FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL BÖLÜMLER 
Diş Hekimliği Fakültesi Diş (Türkçe)
Diş (İngilizce)
Eczacılık Fakültesi Eczacılık
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği
Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İngilizce) 
İşletme (%30 İngilizce) 
Maliye
Sağlık Kurumları Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler (%30 İngilizce)
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri (%30 Arapça)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce)
Çevre Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Harita Mühendisliği (İngilizce)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Makine Mühendisliği (İngilizce)
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)
Mimarlık 
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce)
Şehir ve Bölge Planlama
Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 
Çocuk Gelişimi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik
Sosyal Hizmet
Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı
Moda ve Tekstil Tasarımı
Temel Sanat Eğitimi
Müzik
Endüstriyel Tasarım
Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi 
Coğrafya
Felsefe
İngiliz Dili ve Edebiyatı 
Medya ve İletişim 
Psikoloji
Sosyoloji
Tarih (%30 İngilizce)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk İslam Arkeolojisi
Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi
Su Ürünleri Temel Eğitim
Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Tıp Fakültesi Tıp
Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce)
Rekreasyon Yönetimi
Turizm İşletmeciliği
Turizm Rehberliği
Çelebi Meslek Yüksekokulu Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı
Mimarlık ve Şehir Planlama
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri
Dişçilik Hizmetleri
Sağlık Bakım Hizmetleri
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

 

Başvuru Koşulları

A. Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla aşağıdaki şartları sağlayan adaylar başvurabilir;
1. Yabancı uyruklu olanlar,
2. İçişleri Bakanlığı'nın izniyle doğuştan Türk vatandaşlığını terk eden Türk vatandaşları,
3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular,
4. a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
4. b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
5. Türk vatandaşlığına sahip yabancı uyruklular,
6. Ebeveynleri vatandaşlıklarından feragat eden ve ebeveynlerinin feragat edilmesine atanan Türk vatandaşları, ancak Türk vatandaşlarının haklarına izin verme iznine sahip olan Türk vatandaşları,
7. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.

B. Aşağıdaki durumdaki adaylar başvuramaz;
1. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
2. K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
3. A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular, (A maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),
4. Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular.

Kesin Kayıt Evrakları

1. Lise belgesi ve not belgesinin aslı ve diploma tanıma belgesi (Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylı kopya),
2. Varsa, yabancı dil yeterlilik belgesi, ulusal ve uluslararası sınav belgeleri,
3. Varsa, Türkçe Yeterlilik Belgesi,
4. Dışişleri temsilciliklerinden alınan onaylı öğrenci vizesi veya Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylı Türkçe versiyonu,
5. Resmi makam veya Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu onaylı Türkçe versiyonu onaylanmış pasaport veya kimlik kartı,
6. Ücretli banka dekontu,
7. Biyometrik fotoğraf 4 adet, 4*6 boyutlarında,
8. Türk vatandaşı olan adayların kimlik numaralarını veya kimlik kartlarının fotokopisini beyan etmeleri,
9. Askerliklerine ilişkin Türk Vatandaşı erkek adaylar için resmi makam tarafından onaylanmış bir belge,
10. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki liselerde orta öğrenimini tamamlamış olan KKTC başvuru sahiplerinin GCE AL sınavı sonucuna ilişkin orijinal belge,
11. İkamet izin belgesi (Kayıttan sonra, Emniyet Müdürlüğüne başvurma ve ikamet izni alma hakkı olan Uluslararası Öğrenciler ikamet izni için bir belge sunmalıdır,
12. JPEG formatında pasaport boyutlu son fotoğrafınız,
13. Lise diploması veya mezuniyet belgesi,

Not 1: Kayıtlar şahsen öğrenci işleri dairesi başkanlığında yapılacaktır. Vekalet ile kayıt yapılmamaktadır. 18 yaşından küçük olanların kaydolabilmeleri için muvafakat name gerekmektedir.
Not 2: Kişinin başvuru ve/veya kayıt esnasında teslim etmiş olduğu belgelerin sahte olduğunun tespit edilmesi halinde kaydı silinecek ve tüm öğrencilik hakları iptal edilecektir.
Not 3: Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’de yasal ikametinin olup olmadığına bakılacaktır. Öğrencinin Türkiye’ye giriş tarihine bakılacak, vize muafiyeti sona erenler kaydedilmeyecektir. (Vize muafiyeti süreleri her ülke için farklı uygulanmaktadır. Öğrenciler ülkelerine ait süreyi konsolosluklardan, internetten veya il göç idaresinden öğrenebilirler.

Şehir Hakkında Bilgiler

Nüfus: İzmir, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık üçüncü şehridir. Nüfusu 2019 itibarıyla 4.367.251 kişidir.

Ulaşım: Şehir içi ulaşım otobüs, dolmuş, taksi, izban (metro) ve vapurla sağlanmaktadır. Şehirler arası ise otobüs ve havaalanı ile sağlanmaktadır. İzmir’deki Havaalanı Adnan Menderes Havalimanıdır.

İzmir ile Ankara arası 591 Km. Bu mesafe arabayla yaklaşık olarak 7 saat 7 dakika sürmektedir. Uçak ile seyahat etmeyi planlıyorsanız, 522 Km olan yolculuğu yaklaşık olarak 1 saat 11 dakika sürede tamamlanmaktadır.

İzmir ile İstanbul arası 490 Km. Bu mesafe arabayla yaklaşık olarak 5 saat 25 dakika sürmektedir. Uçak ile seyahat etmeyi planlıyorsanız, 328 Km olan yolculuğu yaklaşık olarak 56 dakika sürede tamamlanmaktadır.

İklim: Akdeniz ikliminin görüldüğü İzmir'de yaz mevsimi sıcak ve kurak, kış mevsimi ılık ve yağışlı geçer.

Tarihi Yerler: Kozak Yaylası, Efes Antik Kenti, Efes Meryem Ana Kilisesi, İzmir Saat Kulesi, Foça Antik Tiyatrosu, Foça Frigya Tepesi, Homeros Vadisi, Hadriyan Tapınağı, İzmir Agora.

Harita
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d24975.748822023485!2d27.01514613955077!3d38.511435!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14bbd0a66f4e0bf1%3A0xb4e02852ca45b014!2zxLB6bWlyIEvDonRpcCDDh2VsZWJpIMOcbml2ZXJzaXRlc2k!5e0!3m2!1str!2str!4v1591903003822!5m2!1str!2str
Sokaka Görüntüsü
https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1591903161640!6m8!1m7!1sCAoSLEFGMVFpcE9WWTgxMVJxelprWWZ0dlZwUEtYZDBScWFvZmhxRWdYbzgtd18z!2m2!1d38.51783667572551!2d27.03036095909576!3f152.96885529045375!4f-8.123188983048323!5f0.7820865974627469

HİZMETLERİMİZ

Bilgi İste