Genel Bilgiler

29 Mayıs 2007 Tarihine kadar Zonguldak Karaelmas Üniversitesine bağlı ancak Karabük ilinde faaliyetlerini sürdüren 4 fakülte ve 2 meslek yüksekokulunun, 26536 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 5662 Sayılı kanun çerçevesinde, bünyesine bağlanmasıyla Karabük Üniversitesi adıyla kurulmuştur. Aynı kanun kapsamında Karabük Üniversitesinde Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler  Enstitülerinin de kurulması karara bağlanmıştır.

Günümüzde Karabük Üniversitesi Demir Çelik,  Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler olmak üzere 4 enstitüye sahip.

Bunun yanı sıra Diş Hekimliği, Edebiyat, Fen, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, İletişim, İşletme, Mimarlık, Mühendislik, Orman, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım, Sağlık Bilimleri, Safranbolu Turizm, Teknik Eğitim, Teknoloji, Tıp olmak üzere 17 fakülte öğrenci yetiştirmeye devam ediyor.

Sunulan Programlar
FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL BÖLÜMLER 
Diş Hekimliği Fakültesi Diş
Fen Fakültesi Fizik
Kimya
Matematik
 Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Psikoloji
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Coğrafya
Sanat Tarihi
Felsefe
Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık
Grafik Tasarımı
Müzik 
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Resim
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
İktisat
Sosyal Hizmet
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Yönetim Bilişim Sistemleri
İlahiyat Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
İlahiyat 
İşletme Fakültesi İşletme
Aktüerya ve Risk Yönetimi
Uluslararası Ticaret 
Girişimcilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Bankacılık ve Finans
Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık
Şehir Bölge Planlama
Peyzaj Mimarlığı
Mimarlık
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (%30 İngilizce)
Bilgisayar Mühendisliği (%100 İngilizce)
Çevre Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce)
Elektrik Elektronik Mühendisliği (%100 İngilizce)
Endüstri Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği (%30 İngilizce)
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
Tıp Mühendisliği (%30 İngilizce)
Mekatronik Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Makine Mühendisliği (%30 İngilizce)
Makine Mühendisliği (%100 İngilizce)
Orman Fakültesi Orman Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik
Hemşirelik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Çocuk Gelişimi
Ebelik
İş Sağlığı ve Güvenliği
Sağlık Yönetimi
Tıp Fakültesi Tıp
Safranbolu Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Turizm İşletmeciliği
Turizm Rehberliği
Rekreasyon Yönetimi
Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
İmalat Mühendisliği
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Ebelik
Çocuk Gelişimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
Sağlık Kurumları Yöneticiliği
Beslenme ve Diyetetik
Hasan Doğan Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Spor Yöneticiliği
Antrenörlük Eğitimi
Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
Eskipazar Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri
Makine ve Metal Teknolojileri
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik
Eflani Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik
Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri
Bitkisel ve Hayvansal Üretim
Gıda İşleme
Tobb Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi (İ.Ö)
İş Makineleri Operatörlüğü
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği (İ.Ö)
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İ.Ö)
Makine
Makine (İ.Ö)
Kaynak Teknolojisi
Elektromekanik Taşıyıcılar
Metalürji
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı(İ.Ö)
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
Gaz Ve Tesisat
Elektrik
Elektrik(İ.Ö)
Kontrol Ve Otomasyon Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi
Otobüs Kaptanlığı
Ulaştırma Ve Trafik Hizmetleri
Coğrafi Bilgi Sistemleri
İnşaat Teknolojisi
Endüstriyel Ürün Tasarımı
Safranbolu Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri
Çocuk Gelişimi
Geleneksel El Sanatları
Giyim Üretim Teknolojisi
İç Mekan Tasarımı
İşletme Yönetimi
Mimari Restorasyon
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Radyo Ve Televizyon
Turist Rehberliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Uygulamalı İngilizce Ve Çevirmenlik
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
Dişçilik Hizmetleri
Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik
Sağlık Bakım Hizmetleri
Yönetim ve Organizasyon
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri
Yenice Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik
Bilgisayar Teknolojileri
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri

 

Başvuru Koşulları

A. Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla aşağıdaki şartları sağlayan adaylar başvurabilir;
1. Yabancı uyruklu olanlar,
2. İçişleri Bakanlığı'nın izniyle doğuştan Türk vatandaşlığını terk eden Türk vatandaşları,
3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular,
4. a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
4. b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
5. Türk vatandaşlığına sahip yabancı uyruklular,
6. Ebeveynleri vatandaşlıklarından feragat eden ve ebeveynlerinin feragat edilmesine atanan Türk vatandaşları, ancak Türk vatandaşlarının haklarına izin verme iznine sahip olan Türk vatandaşları,
7. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.

B. Aşağıdaki durumdaki adaylar başvuramaz;
1. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
2. K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
3. A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular, (A maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),
4. Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular.

Kesin Kayıt Evrakları

1. Lise belgesi ve not belgesinin aslı ve diploma tanıma belgesi (Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylı kopya),
2. Varsa, yabancı dil yeterlilik belgesi, ulusal ve uluslararası sınav belgeleri,
3. Varsa, Türkçe Yeterlilik Belgesi,
4. Dışişleri temsilciliklerinden alınan onaylı öğrenci vizesi veya Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylı Türkçe versiyonu,
5. Resmi makam veya Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu onaylı Türkçe versiyonu onaylanmış pasaport veya kimlik kartı,
6. Ücretli banka dekontu,
7. Biyometrik fotoğraf 4 adet, 4*6 boyutlarında,
8. Türk vatandaşı olan adayların kimlik numaralarını veya kimlik kartlarının fotokopisini beyan etmeleri,
9. Askerliklerine ilişkin Türk Vatandaşı erkek adaylar için resmi makam tarafından onaylanmış bir belge,
10. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki liselerde orta öğrenimini tamamlamış olan KKTC başvuru sahiplerinin GCE AL sınavı sonucuna ilişkin orijinal belge,
11. İkamet izin belgesi (Kayıttan sonra, Emniyet Müdürlüğüne başvurma ve ikamet izni alma hakkı olan Uluslararası Öğrenciler ikamet izni için bir belge sunmalıdır,
12. JPEG formatında pasaport boyutlu son fotoğrafınız,
13. Lise diploması veya mezuniyet belgesi,

Not 1: Kayıtlar şahsen öğrenci işleri dairesi başkanlığında yapılacaktır. Vekalet ile kayıt yapılmamaktadır. 18 yaşından küçük olanların kaydolabilmeleri için muvafakat name gerekmektedir.
Not 2: Kişinin başvuru ve/veya kayıt esnasında teslim etmiş olduğu belgelerin sahte olduğunun tespit edilmesi halinde kaydı silinecek ve tüm öğrencilik hakları iptal edilecektir.
Not 3: Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’de yasal ikametinin olup olmadığına bakılacaktır. Öğrencinin Türkiye’ye giriş tarihine bakılacak, vize muafiyeti sona erenler kaydedilmeyecektir. (Vize muafiyeti süreleri her ülke için farklı uygulanmaktadır. Öğrenciler ülkelerine ait süreyi konsolosluklardan, internetten veya il göç idaresinden öğrenebilirler.

Şehir Hakkında Bilgiler

Nüfus: Karabük, Türkiye'nin kuzeyinde Karadeniz Bölgesi'nde yer alıyor. 2020 yılı nüfus verilerine göre nüfusu 250.528’dir.

Ulaşım: Şehir içi ulaşım otobüsler, minibüsler ve taksiler ile sağlanmaktadır.

Safranbolu, Karabük ile Ankara arası 250 Km. Bu mesafe arabayla yaklaşık olarak 2 saat 44 dakika sürmektedir. Uçak ile seyahat etmeyi planlıyorsanız, 153 Km olan yolculuğu yaklaşık olarak 42 dakika sürede tamamlanmaktadır.

Safranbolu, Karabük ile İstanbul arası 389 Km. Bu mesafe arabayla yaklaşık olarak 4 saat 5 dakika sürmektedir. Uçak ile seyahat etmeyi planlıyorsanız, 300 Km olan yolculuğu yaklaşık olarak 53 dakika sürede tamamlanmaktadır.

İklim: Karadeniz ikliminden karasal iklime geçiş sahasındaki Karabük’te geçiş tipi iklim etkili olmaktadır.

Tarihi Yerler: Şeker Kanyonu, Eğriova Göleti, İncekaya Su Kemeri, Safranbolu Hıdırlık Tepesi, Kristal Cam Teras Safranbolu, Safranbolu Evleri, İncekaya Kanyonu.

Harita
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3001.5095715147345!2d32.6533132146954!3d41.210664579280724!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x408354ac4492953f%3A0xab3b48ed0392a743!2sKarab%C3%BCk%20%C3%9Cniversitesi!5e0!3m2!1str!2str!4v1591694472562!5m2!1str!2str
Sokaka Görüntüsü
https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1591694604831!6m8!1m7!1sCAoSLEFGMVFpcE43eGNmR1ZyMEw2QUdQX2trTDBncFhzbG9NWExGa09OejU1Nlg2!2m2!1d41.2156078!2d32.651825!3f311.82388398303317!4f12.494168356756248!5f0.7820865974627469

HİZMETLERİMİZ

Bilgi İste