Genel Bilgiler

Üniversitemiz 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla kurulmuştur. Üniversitemizde 4 fakülte, 1 enstitü, 11 meslek yüksekokulu bulunmaktadır.

Fakülteler, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, yeni kurulan Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Develi İslami İlimler Fakültesi’dir.

Meslek Yüksekokulları, Bünyan Meslek Yüksekokulu, Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu, Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu, Yahyalı Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu ve yeni kurulan Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu ile İncesu Meslek Yüksekokulu’dur.

Enstitü, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüdür.

Üniversitemiz faaliyetlerini kampüsü oluşturuluncaya kadar Erciyes Üniversitesi kampüsü içerisinde sürdürecektir.

Sunulan Programlar
FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL BÖLÜMLER 
İzzet Bayraktar Uygulamalı Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finans Yönetimi
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İnsan Kaynakları Yönetimi
Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik-Elektronik
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Makine Mühendisliği Bölümü
Mimarlık Bölümü
İnşaat Mühendisliği
Develi Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi Tarih
Sağlık Yönetimi 
Sosyal Hizmet
Develi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Programı
Temel İslam Bilimleri
Felsefe ve Din Bilimleri
İslam Tarihi ve Sanatları
Bünyan Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik
Ulaştırma Hizmetleri
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri
Yönetim ve Organizasyon
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik
İncesu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Terapi ve Rehabilitasyon
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri
Elektrik ve Enerji
Elektronik ve Otomasyon
İnşaat
Makine ve Metal Teknolojileri
Malzeme ve Malzeme İşleme
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma
Pazarlama ve Dış Ticaret
Tasarım
Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri
Kimya ve Kimyasal İşleme
Tasarım
El Sanatları
Elektrik ve Enerji
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik
Görsel İşitsel Teknikler ve Medya
Pınarbaşı Suna Yalçın Meslek Yüksekokulu Pazarlama
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim
Gıda İşletme
Veterinerlik
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon
Hukuk
Havacılık Yönetimi
Tomorza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu İnşaat
Mimarlık ve Şehir Planlama
Yahyalı Meslek Yüksekokulu Gıda İşletme Bölümü
Yeşil Hisar Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü
Bitkisel ve Hayvansal Üretim

 

Başvuru Koşulları

A. Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla aşağıdaki şartları sağlayan adaylar başvurabilir;
1. Yabancı uyruklu olanlar,
2. İçişleri Bakanlığı'nın izniyle doğuştan Türk vatandaşlığını terk eden Türk vatandaşları,
3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular,
4. a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
4. b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
5. Türk vatandaşlığına sahip yabancı uyruklular,
6. Ebeveynleri vatandaşlıklarından feragat eden ve ebeveynlerinin feragat edilmesine atanan Türk vatandaşları, ancak Türk vatandaşlarının haklarına izin verme iznine sahip olan Türk vatandaşları,
7. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.

B. Aşağıdaki durumdaki adaylar başvuramaz;
1. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
2. K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
3. A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular, (A maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),
4. Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular.

Kesin Kayıt Evrakları

1. Lise belgesi ve not belgesinin aslı ve diploma tanıma belgesi (Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylı kopya),
2. Varsa, yabancı dil yeterlilik belgesi, ulusal ve uluslararası sınav belgeleri,
3. Varsa, Türkçe Yeterlilik Belgesi,
4. Dışişleri temsilciliklerinden alınan onaylı öğrenci vizesi veya Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylı Türkçe versiyonu,
5. Resmi makam veya Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu onaylı Türkçe versiyonu onaylanmış pasaport veya kimlik kartı,
6. Ücretli banka dekontu,
7. Biyometrik fotoğraf 4 adet, 4*6 boyutlarında,
8. Türk vatandaşı olan adayların kimlik numaralarını veya kimlik kartlarının fotokopisini beyan etmeleri,
9. Askerliklerine ilişkin Türk Vatandaşı erkek adaylar için resmi makam tarafından onaylanmış bir belge,
10. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki liselerde orta öğrenimini tamamlamış olan KKTC başvuru sahiplerinin GCE AL sınavı sonucuna ilişkin orijinal belge,
11. İkamet izin belgesi (Kayıttan sonra, Emniyet Müdürlüğüne başvurma ve ikamet izni alma hakkı olan Uluslararası Öğrenciler ikamet izni için bir belge sunmalıdır,
12. JPEG formatında pasaport boyutlu son fotoğrafınız,
13. Lise diploması veya mezuniyet belgesi,

Not 1: Kayıtlar şahsen öğrenci işleri dairesi başkanlığında yapılacaktır. Vekalet ile kayıt yapılmamaktadır. 18 yaşından küçük olanların kaydolabilmeleri için muvafakat name gerekmektedir.
Not 2: Kişinin başvuru ve/veya kayıt esnasında teslim etmiş olduğu belgelerin sahte olduğunun tespit edilmesi halinde kaydı silinecek ve tüm öğrencilik hakları iptal edilecektir.
Not 3: Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’de yasal ikametinin olup olmadığına bakılacaktır. Öğrencinin Türkiye’ye giriş tarihine bakılacak, vize muafiyeti sona erenler kaydedilmeyecektir. (Vize muafiyeti süreleri her ülke için farklı uygulanmaktadır. Öğrenciler ülkelerine ait süreyi konsolosluklardan, internetten veya il göç idaresinden öğrenebilirler.

Şehir Hakkında Bilgiler

Nüfus: 31 Aralık 2018 itibariyle 1.389.680 olmuştur. Ülkemizin 15. Büyük İl’idir.

Ulaşım: Kayseri’de şehir içi toplu ulaşım tramvay, otobüs, dolmuşlarla sağlanmaktadır. Kayseri şehir merkezine 5 km uzaklıkta bulunan Kayseri Havaalanından şehir merkezine HAVAŞ, belediye otobüsü ve taksiyle kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Kayseri ile Ankara arası 320 Km. Bu mesafe arabayla yaklaşık olarak 3 saat 55 dakika sürmektedir. Uçak ile seyahat etmeyi planlıyorsanız, 264 Km olan yolculuğu yaklaşık olarak 51 dakika sürede tamamlanmaktadır.

Kayseri ile İstanbul arası 769 Km. Bu mesafe arabayla yaklaşık olarak 8 saat 29 dakika sürmektedir. Uçak ile seyahat etmeyi planlıyorsanız, 612 Km olan yolculuğu yaklaşık olarak 1 saat 18 dakika sürede tamamlanmaktadır.

İklim: Kayseri İl’inde kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları ise sıcak ve kurak karasal nitelikli Orta Anadolu iklimi egemendir. 

Tarihi Yerler: Hunat Hatun Camii ve Külliyesi, Alaca Kümbet, Zeynel Abidin Türbesi. Gevher Nesibe Hatun Medresesi ve Şifahane, Kapalıçarşı ve Kazancılar Çarşısı, Kayseri Lisesi Millî Mücadele Müzesi, Meryem Ana Kilisesi.

Harita
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d5236.213828726429!2d35.517208768353505!3d38.706985529403475!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x152b135a01f9a8ad%3A0x30e0b3f99cc855a9!2sKayseri%20%C3%9Cniversitesi!5e0!3m2!1str!2str!4v1591903534860!5m2!1str!2str
Sokaka Görüntüsü
https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1591903700116!6m8!1m7!1skEdzLx99n4CcZ7c6s6x-Yg!2m2!1d38.70665521021242!2d35.52614665489691!3f241.114929756541!4f-1.9590637865284748!5f0.7820865974627469

HİZMETLERİMİZ

Bilgi İste