Genel Bilgiler

Marmara Üniversitesi, ülkemizin en köklü eğitim kurumlarının başında gelmektedir. 16 Ocak 1883 tarihinde Hamidiye Ticaret Mekteb-i Âlisi ismi altında Ticaret ve Ziraat Orman ve Maadin Nezareti’ne bağlı olarak Cağaloğlu’nda İstanbul Kız Lisesi’nin arkasındaki bir evde eğitime başlamış olan Marmara Üniversitesi ilk mezunlarını (13 kişi) 1887’de vermiştir. 21 Eylül 1889’da Maârif Nezâreti’ne bağlanan okul, 1893 yılında ileride ıslahı ve tekrar açılışı düşünülmek üzere lağvedilmiştir. 15 Ekim 1897 tarihinde yine Maârif Nezâreti’ne bağlı olarak yeniden açılmış ve o günden bugüne kesintisiz olarak eğitim faaliyetlerini sürdürmüştür.

Kurumumuz, 1959 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi haline dönüşmüş, 1982 yılında gerçekleştirilen düzenlemelerle de Marmara Üniversitesi adıyla Türk Yükseköğretim Kurumları arasındaki yerini almıştır.

Marmara Üniversitesi, 1982 - 1983 eğitim ve öğretim yılında 9 fakülte, 1 yüksekokul, 1 enstitü ile eğitim ve öğretime başlamıştır. Bugün fakülte sayısı 16’ya, yüksekokul sayısı 5’e, enstitü sayısı da 11’e yükselmiştir. Üniversitemizde halen açık olan ön lisans ve lisans program sayısı 199’dur.

Marmara Üniversitesi, Türkiye’nin bilimsel birikimine 3.000’e yakın öğretim elemanı  ve 70.000’nin üzerinde öğrencisiyle katkıda bulunmaya çalışan önemli yükseköğretim kurumlarından biridir. İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, Mühendislik, Tıp, Diş Hekimliği, Güzel Sanatlar ve İlahiyat Fakülteleri başta olmak üzere akademik birimlerde Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapçadan oluşan 5 dilde eğitimi bünyesinde toplayan Marmara Üniversitesi, bu özelliği ile Türkiye’deki tek, çok dilli üniversitesidir.

Marmara Üniversitesi, 1982’den sonra hızla büyümüş, fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve araştırma-uygulama merkezleri ile eğitim-öğretim ve araştırma görevlerini devam ettirmiştir. Öğretim etkinliklerinin yanı sıra, topluma yönelik hizmetlerini de geliştiren Üniversitemiz, yayın ve danışmanlık çalışmalarına büyük önem vermekte; sanayi ötesi toplumların bilgi toplumu niteliği kazandığı yüzyılımızda, toplum taleplerine uyum göstererek, ülkemizde ihtiyaç duyulan insan gücü ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmakta; ekonomik, politik, kültürel ve benzeri sorunlara çözüm üretecek eğitim anlayışı ve araştırmalarıyla ülkemizi yurtiçi ve yurtdışında başarıyla temsil etmektedir.

 

Sunulan Programlar
FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL BÖLÜMLER 
Atatürk Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Eğitim Bilimleri
Güzel Sanatlar Eğitimi
Matematik ve Fen Bilimi Eğitimleri
Özel Eğitim
Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi
Temel Eğitim
Yabancı Diller Eğitimi
Pedagojik Formasyon Birimi
Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji
Alman Dili Edebiyatı
Bilgi ve Belge Yönetimi
Kimya (%30 İngilizce)
Matematik
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili Edebiyatı
Mütercim Tercümanlık
Sanat Tarihi
Coğrafya
İstatistik
Fizik (%30 İngilizce)
İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Ekonometri Bölümü
Maliye Bölümü
İktisat Bölümü
Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Uluslararası İlişkiler
Yerel Yönetimler
İşletme Fakültesi İşletme Bölümü
Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Diş Hekimliği Fakültesi Diş (İngilizce)
Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel
İç Mimarlık
Seramik ve Cam
Film Tasarımı
Tekstil
Temel Eğitim
Müzik
Resim
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Fotoğraf
Geleneksel Türk Sanatları
Grafik
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça) 
İlahiyat (İngilizce) 
İslam Tarihleri ve Sanatları
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
Biyomühenislik
Çevre Mühendisliği
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Kimya Mühendisliği (%30 İngilizce)
Makine Mühendisliği
Metalürji Malzeme Mühendisliği
Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
Spor Yöneticiliği
Tıp Fakültesi Tıp (İngilizce)
Eczacılık Fakültesi Eczacılık
Hukuk Fakültesi Hukuk
İletişim Fakültesi Halkla İletişim ve Tanıtım
Radyo Televizyon ve Sinema
Gazetecilik
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Ebelik Bölümü
Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü
Odyoloji Bölümü
Temel Sağlık Bilimleri Bölümü
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Hemşirelik Bölümü
Sağlık Yönetimi Bölümü
Bankacılık Ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık
Sermaye Piyasası
Aktüerya
Sigortacılık
Takı Teknolojisi Ve Tasarımı Yüksekokulu Takı Teknolojisi ve Tasarımı (%30 İngilizce)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Basım Teknolojileri Bölümü
Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı Bölümü
Pazarlama
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
Teknik Bilimler Ve Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri
El Sanatları
Elektrik ve Enerji
Elektronik ve Otomasyon
Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı
Makine ve Metal Teknolojileri
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik
Su Ürünleri
Tasarım
Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dişçilik Hizmetleri
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon
Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri (%30 İngilizce)
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri (%30 İngilizce)
Pazarlama ve Reklamcılık
Muhasebe ve Vergi
Dış Ticaret
Finans Bankacılık ve Sigortacılık
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik

 

Başvuru Koşulları

A. Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla aşağıdaki şartları sağlayan adaylar başvurabilir;
1. Yabancı uyruklu olanlar,
2. İçişleri Bakanlığı'nın izniyle doğuştan Türk vatandaşlığını terk eden Türk vatandaşları,
3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular,
4. a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
4. b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
5. Türk vatandaşlığına sahip yabancı uyruklular,
6. Ebeveynleri vatandaşlıklarından feragat eden ve ebeveynlerinin feragat edilmesine atanan Türk vatandaşları, ancak Türk vatandaşlarının haklarına izin verme iznine sahip olan Türk vatandaşları,
7. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.

B. Aşağıdaki durumdaki adaylar başvuramaz;
1. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
2. K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
3. A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular, (A maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),
4. Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular.

Kesin Kayıt Evrakları

1. Lise belgesi ve not belgesinin aslı ve diploma tanıma belgesi (Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylı kopya),
2. Varsa, yabancı dil yeterlilik belgesi, ulusal ve uluslararası sınav belgeleri,
3. Varsa, Türkçe Yeterlilik Belgesi,
4. Dışişleri temsilciliklerinden alınan onaylı öğrenci vizesi veya Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylı Türkçe versiyonu,
5. Resmi makam veya Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu onaylı Türkçe versiyonu onaylanmış pasaport veya kimlik kartı,
6. Ücretli banka dekontu,
7. Biyometrik fotoğraf 4 adet, 4*6 boyutlarında,
8. Türk vatandaşı olan adayların kimlik numaralarını veya kimlik kartlarının fotokopisini beyan etmeleri,
9. Askerliklerine ilişkin Türk Vatandaşı erkek adaylar için resmi makam tarafından onaylanmış bir belge,
10. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki liselerde orta öğrenimini tamamlamış olan KKTC başvuru sahiplerinin GCE AL sınavı sonucuna ilişkin orijinal belge,
11. İkamet izin belgesi (Kayıttan sonra, Emniyet Müdürlüğüne başvurma ve ikamet izni alma hakkı olan Uluslararası Öğrenciler ikamet izni için bir belge sunmalıdır,
12. JPEG formatında pasaport boyutlu son fotoğrafınız,
13. Lise diploması veya mezuniyet belgesi,

Not 1: Kayıtlar şahsen öğrenci işleri dairesi başkanlığında yapılacaktır. Vekalet ile kayıt yapılmamaktadır. 18 yaşından küçük olanların kaydolabilmeleri için muvafakat name gerekmektedir.
Not 2: Kişinin başvuru ve/veya kayıt esnasında teslim etmiş olduğu belgelerin sahte olduğunun tespit edilmesi halinde kaydı silinecek ve tüm öğrencilik hakları iptal edilecektir.
Not 3: Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’de yasal ikametinin olup olmadığına bakılacaktır. Öğrencinin Türkiye’ye giriş tarihine bakılacak, vize muafiyeti sona erenler kaydedilmeyecektir. (Vize muafiyeti süreleri her ülke için farklı uygulanmaktadır. Öğrenciler ülkelerine ait süreyi konsolosluklardan, internetten veya il göç idaresinden öğrenebilirler.

Şehir Hakkında Bilgiler

Nüfus: Ülkenin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan önde gelen şehridir. İstanbul 2020 nüfusu, tahmini verilere göre 15.713.258’dir.

Ulaşım: İstanbul’da şehir içi karayolu ve deniz yolu ulaşımı tarından koordine edilmektedir. Bununla beraber Marmaray, metro, minibüs, otobüs, taksi ve vapur ile ulaşım mümkündür. İstanbul’un iki yakasında Havaalanı bulunmaktadır. Anadolu Yakasında olan havalimanı Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa Yakasındaki Havalimanı ise Atatürk ve İstanbul Havalimanıdır.

İstanbul ile Ankara arası 450 Km. Bu mesafe arabayla yaklaşık olarak 4 saat 46 dakika sürmektedir. Uçak ile seyahat etmeyi planlıyorsanız, 350 Km olan yolculuğu yaklaşık olarak 57 dakika sürede tamamlanmaktadır.

İklim: İstanbul'un iklimi, Türkiye'de Karadeniz iklimi ile Akdeniz iklimi arasında geçiş özelliği gösteren bir iklimdir, dolayısıyla İstanbul'un iklimi ılımandır.

Tarihi Yerler: Ayasofya, Sultan Ahmet Camii, Topkapı Sarayı, İbrahim Paşa Sarayı, Süleymaniye Camii, Kapalı Çarşı, Mısır Çarşısı, Yere Batan Sarnıcı, Fener Rum Erkek Lisesi, Galata Kulesi, Dolmabahçe Sarayı, Çırağan Sarayı, Yedi Kule Hisarı, Rumeli Hisarı, Haydarpaşa Garı, Kız Kulesi, Adile Sultan Kasrı, Beylerbeyi Sarayı, Anadolu Hisarı, Kuleli Askerî Lisesi, Aya Yorgi Manastırı, Heybeliada Ruhban Okulu.

Harita
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d6023.482056169067!2d29.04802470651105!3d40.98715126636401!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14cac78eb24e62c3%3A0xf6aeec48ddd5df7c!2sMarmara%20%C3%9Cniversitesi!5e0!3m2!1str!2str!4v1592077866166!5m2!1str!2str
Sokaka Görüntüsü
https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1592078100397!6m8!1m7!1syIrHSlUQ_oe1Sdy1Yk257g!2m2!1d40.98579774755171!2d29.050740747069!3f98.99418125729609!4f33.17714458551555!5f0.7820865974627469

HİZMETLERİMİZ

Bilgi İste