Genel Bilgiler

Üniversitemiz, köklü ilim geçmişine sahip Konya’da, yeni kurulan bir üniversite olmasına rağmen tıptan temel bilimlere, sosyal bilimlerden mühendisliğe kadar farklı bölümlerde ve alanlarda eğitim vermekte, geleceğimiz olan gençlerimizin maneviyatı yüksek, ahlaklı ve donanımlı bir şekilde yetişmesi için çaba sarf etmektedir.

Üniversitemiz bünyesinde 20 fakülte, 6 meslek yüksekokulu, 26 araştırma merkezi, 4 enstitü, yabancı diller yüksekokulu, Türk Müziği Konservatuvarı ile  8 koordinatörlük bulunmaktadır. Halen 25 bin 454’ü lisans, 2 bin 872’si ön lisans, 5 bin 664’ü lisansüstü ve bin 181’i pedagojik formasyonda olmak üzere 35 bin 171 öğrencimiz, bin 909 öğretim elemanı ve bin 149 idari personelimiz ile eğitim hayatını nitelikli bir şekilde sürdürmekteyiz.

Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak Konya’mızın köklü ilim birikiminden aldığımız güçle, geniş akademik kadromuzla öğrencilerimizin erdemli ve birikimli bir şekilde yetişmesi için gayret sarf ediyoruz. Üniversitemizle sanayi sektörü arasındaki işbirliklerini geliştiriyoruz. Öğrencilerimizin üniversite birinci sınıftan itibaren eğitim/öğretim takvimi içerisinde staj yapmalarını önemsiyor ve bu alanda önemli çalışmalar yapıyoruz. Üniversitemizde fakülte, yüksekokul, enstitü, araştırma ve uygulama merkezlerimizin kullandıkları laboratuvarları günümüz şartlarına uygun şekilde geliştiriyor bu anlamda üniversitemizin araştırma altyapısını daha güçlü hale getiriyoruz. Üniversitemizin Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın ismine yakışır bir şekilde önce ülkemizde, ardından tüm dünyada adından söz edilen bir üniversite olması için var gücümüzle çalışıyoruz.

Sunulan Programlar
FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL BÖLÜMLER 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü
İlköğretim Matematik Bölümü
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitim Bölümü
Özel Eğitim Bölümü
Temel Eğitim Bölümü
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi İlahiyat 
İlahiyat (İ.Ö) 
İlahiyat (Arapça) 
Diş Hekimliği Fakültesi Diş
Ereğli Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Eğitim Bilimleri Bölümü
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitim Bölümü
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Ereğli Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyosistem Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Fen Fakültesi Biyoteknoloji
İstatistik
Matematik-Bilgisayar
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
Grafik
İç Mimari ve Çevre Tasarımı
Resim
Seramik
Sinema-TV
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi
Havacılık Yönetimi (İ.Ö)
Uçak Mühendisliği (%30 İngilizce) 
Hemşirelik Fakültesi Hemşire
Hukuk Fakültesi Hukuk
Hukuk (İ.Ö)
Meram Tıp Fakültesi Tıp
Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
Çevre Mühendisliği Bölümü
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Endüstri Mühendisliği Bölümü (İngilizce) (%30 İngilizce)
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü
Makine Mühendisliği Bölümü
Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Mimarlık Bölümü
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Harita Mühendisliği Bölümü
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Adli Bilişim Mühendisliği Bölümü
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü
Gıda Mühendisliği Bölümü
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik
Dil ve Konuşma Terapisi
Odyoloji
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet
Ergoterapi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Makine Mühendisliği Bölümü (İ.Ö)
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Maden Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Hemşirelik Bölümü
Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (%30 ingilizce)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Maliye
İktisat
İktisat (İ.Ö) 
İşletme
İşletme (İ.Ö) 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İ.Ö) 
Sosyal Ve Beşeri Bilimer Fakültesi Dilbilim
Sosyoloji
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Tarih (İ.Ö) 
Psikoloji
Sanat Tarihi
Felsefe
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği (İ.Ö) 
Turizm Rehberliği
Rekreasyon Yönetimi
Rekreasyon Yönetimi (İ.Ö) 
Gastronomi Ve Mutfak Sanatları
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İ.Ö) 
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bankacılık
Bankacılık (İ.Ö) 
Ulaştırma ve Lojistik
Ulaştırma ve Lojistik (İ.Ö) 
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yönetim Bilişim Sistemleri (İ.Ö) 
Muhasebe ve Finans Yönetimi
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret (İ.Ö) 
Ereğli Meslek Yüksekokulu Hukuk
Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
El Sanatları Bölümü
Elektrik ve Enerji Bölümü
Elektronik ve Otomasyon Bölümü
Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
İnşaat Bölümü
Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü
Muhasebe ve Vergi Yönetimi
Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Bölümü
Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Meram Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü
Gıda İşletme Bölümü
Dişçilik Hizmetleri Bölümü
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Seydişehir Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknojileri
Makine Ve Metal Teknolojileri 
Bilgisayar Teknolojileri 
Yönetim Ve Organizasyonu
Tasarım
Elektronik Ve Otomasyon 

 

Başvuru Koşulları

A. Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla aşağıdaki şartları sağlayan adaylar başvurabilir;
1. Yabancı uyruklu olanlar,
2. İçişleri Bakanlığı'nın izniyle doğuştan Türk vatandaşlığını terk eden Türk vatandaşları,
3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular,
4. a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
4. b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
5. Türk vatandaşlığına sahip yabancı uyruklular,
6. Ebeveynleri vatandaşlıklarından feragat eden ve ebeveynlerinin feragat edilmesine atanan Türk vatandaşları, ancak Türk vatandaşlarının haklarına izin verme iznine sahip olan Türk vatandaşları,
7. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.

B. Aşağıdaki durumdaki adaylar başvuramaz;
1. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
2. K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
3. A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular, (A maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),
4. Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular.

Kesin Kayıt Evrakları

1. Lise belgesi ve not belgesinin aslı ve diploma tanıma belgesi (Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylı kopya),
2. Varsa, yabancı dil yeterlilik belgesi, ulusal ve uluslararası sınav belgeleri,
3. Varsa, Türkçe Yeterlilik Belgesi,
4. Dışişleri temsilciliklerinden alınan onaylı öğrenci vizesi veya Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylı Türkçe versiyonu,
5. Resmi makam veya Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu onaylı Türkçe versiyonu onaylanmış pasaport veya kimlik kartı,
6. Ücretli banka dekontu,
7. Biyometrik fotoğraf 4 adet, 4*6 boyutlarında,
8. Türk vatandaşı olan adayların kimlik numaralarını veya kimlik kartlarının fotokopisini beyan etmeleri,
9. Askerliklerine ilişkin Türk Vatandaşı erkek adaylar için resmi makam tarafından onaylanmış bir belge,
10. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki liselerde orta öğrenimini tamamlamış olan KKTC başvuru sahiplerinin GCE AL sınavı sonucuna ilişkin orijinal belge,
11. İkamet izin belgesi (Kayıttan sonra, Emniyet Müdürlüğüne başvurma ve ikamet izni alma hakkı olan Uluslararası Öğrenciler ikamet izni için bir belge sunmalıdır,
12. JPEG formatında pasaport boyutlu son fotoğrafınız,
13. Lise diploması veya mezuniyet belgesi,

Not 1: Kayıtlar şahsen öğrenci işleri dairesi başkanlığında yapılacaktır. Vekalet ile kayıt yapılmamaktadır. 18 yaşından küçük olanların kaydolabilmeleri için muvafakat name gerekmektedir.
Not 2: Kişinin başvuru ve/veya kayıt esnasında teslim etmiş olduğu belgelerin sahte olduğunun tespit edilmesi halinde kaydı silinecek ve tüm öğrencilik hakları iptal edilecektir.
Not 3: Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’de yasal ikametinin olup olmadığına bakılacaktır. Öğrencinin Türkiye’ye giriş tarihine bakılacak, vize muafiyeti sona erenler kaydedilmeyecektir. (Vize muafiyeti süreleri her ülke için farklı uygulanmaktadır. Öğrenciler ülkelerine ait süreyi konsolosluklardan, internetten veya il göç idaresinden öğrenebilirler.

Şehir Hakkında Bilgiler

Nüfus: Konya, Türkiye'nin yüzölçümü bakımından en büyük ili ve en kalabalık yedinci şehridir.  Konya İl Nüfusu 2019 verilerinde göre 2.232.374’tür.

Ulaşım: Konya’da şehir içi toplu ulaşım otobüs, tramvay, dolmuşlar ve taksi ile sağlanmaktadır. Şehir dışından ise karayolu ve demiryolu tercih edilmektedir.

Konya ile Ankara arası 263 Km. Bu mesafe arabayla yaklaşık olarak 3 saat 2 dakika sürmektedir. Uçak ile seyahat etmeyi planlıyorsanız, 232 Km olan yolculuğu yaklaşık olarak 48 dakika sürede tamamlanmaktadır.

Konya ile İstanbul arası 633 Km. Bu mesafe arabayla yaklaşık olarak 7 saat 40 dakika sürmektedir. Uçak ile seyahat etmeyi planlıyorsanız, 462 Km olan yolculuğu yaklaşık olarak 1 saat 6 dakika sürede tamamlanmaktadır.

İklim: İç Anadolu bölgesinin güney kısmında yer alan Konya'da kışlar sert, soğuk ve kar yağışlı, yazlar sıcak ve kurak geçer. 

Tarihi Yerler: Mevlâna Türbesi, Karapınar Çölü, Kubad Abad Sarayı, Konya Mevlâna Müzesi, Eflatun Pınarı, Sırçalı Medrese, Eşrefoğlu Camii, İnce Minareli Medrese, Tınaztepe Mağarası.

Harita
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d12599.77143361224!2d32.42562404060783!3d37.861627425898135!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14d08570ff4d2eeb%3A0x7aaa818519e08f5a!2zTmVjbWV0dGluIEVyYmFrYW4gw5xuaXZlcnNpdGVzaSBSZWt0w7ZybMO8xJ_DvA!5e0!3m2!1str!2str!4v1592080005955!5m2!1str!2str
Sokaka Görüntüsü
https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1592080175389!6m8!1m7!1sCAoSLEFGMVFpcFBKTDNTbzQzT2k0U2pJMnNsY1NNT0pwcGxvbkRzSGhiTDJodjkx!2m2!1d37.8658445!2d32.4195915!3f59.643229425261296!4f-8.40163136607491!5f0.7820865974627469

HİZMETLERİMİZ

Bilgi İste