Genel Bilgiler

Ordu Üniversitesi, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 15 yeni üniversite kurulması hakkındaki 5467 Sayılı Kanun ile kurulmuştur.

Üniversitemiz genç olmak ile son derece köklü akademik geçmişe sahip iki büyük üniversitenin başarılı ve saygın farklı akademik birimlerinin bir araya gelmesi ile oluşturulması nedeniyle bir o kadar tecrübe birikimine sahiptir.

Ordu Üniversitesi; Ondokuz Mayıs Üniversitesinin Ünye İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Mesudiye Meslek Yüksekokulu ile Karadeniz Teknik Üniversitesinin Ziraat Fakültesi ve Meslek Yüksekokulunun bir araya getirilmesi ile kurulmuştur. Ardından Ordu Üniversitesi kimliği ile bu birikime Tıp, Güzel Sanatlar, Diş Hekimliği ve Eğitim Fakülteleri; Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri; Devlet Konservatuarı, Beden Eğitimi ve Spor, Turizm Otelcilik Yüksekokulları ile Fatsa, Ulubey, Akkuş, Aybastı ve İkizce Meslek Yüksekokulları eklenmiştir. Bundan sonra hedeflenen var olan tüm programları gerek akademik gerekse teknik ve fiziki anlamda donatarak öğrenci almaya hazır hale getirmektir.

Ordu Üniversitesinde öğrenen organizasyon modeli ile kalite odaklı işleyen bir yönetişim sisteminin hâkim olduğu katılımcı bir anlayış ile Ordu Üniversitesi orijinli kurumsal değerler inşa edilmektedir.

Uluslararası standartlarda bir Ordu Üniversitesi için eğitim ve araştırma siyaseti ulusal politikalar ile uyumlu bir biçimde ülkemize en yüksek yararı sağlamaya odaklanarak kurgulanmakta, eğitim programları ile araştıran, sorgulayan, eleştiren, sorumluluk sahibi, inisiyatif kullanabilen, empati yeteneği gelişmiş bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Sunulan Programlar
FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL BÖLÜMLER 
Diş Hekimliği Fakültesi Tıp 
Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 
Fen Bilgisi Öğretmenliği 
Okul Öncesi Öğretmenliği 
Sınıf Öğretmenliği 
Türkçe Öğretmenliği 
Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği 
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 
Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 
Kimya 
Matematik 
Moleküler Biyoloji ve Genetik 
Psikoloji 
Sanat Tarihi 
Sosyoloji 
Tarih 
Türk Dili ve Edebiyatı 
Güzel Sanatları Fakültesi Sinema ve Televizyon  
Heykel 
Grafik Tasarım 
Resim 
Fotoğraf 
Seramik ve Cam 
Moda Tasarım 
Geleneksel El Sanatları 
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri 
Felsefe Din Bilimleri 
İslam Tarihi ve Sanatları 
Müzik Ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik 
Türk Müziği
Tiyatro 
Opera ve Bale 
Türk Halk Oyunları 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 
Çocuk Gelişimi 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Hemşirelik 
Sağlık Yönetimi 
Sosyal Hizmet 
Ünye İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi İşletme 
İktisat 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Tıp Fakültesi Tıp 
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 
Bitki Koruma 
Biyosistem Mühendisliği 
Gıda Mühendisliği 
Peyzaj Mimarlığı 
Tarım Ekonomisi 
Tarla Bitkileri 
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 
Zootekni 
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 
Spor Yöneticiliği 
Antrenörlük 
Rekreasyon 
Akkuş Meslek Yüksek Okulu Bilgi Yönetimi 
Avcılık ve Yaban Hayatı 
Özel Güvenlik ve Koruma 
Endüstri Ürünleri Tasarımı 
Fatsa Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 
Moda Tasarım 
Giyim Üretim Teknolojisi 
Su Ürünleri 
İkizce Meslek Yüksek Okulu Finans Bankacılık ve Sigortacılık 
Sağlık Bakım Hizmeti 
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik 
Mesudiye Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 
Turizm ve Otel İşletmeciliği 
Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 
Aşçılık 
Turizm ve Otel İşletmeciliği 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
İşletme Yönetimi 
Yerel Yönetimler 
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Teknolojileri 
Bitkisel ve Hayvansal Üretim 
El Sanatları Bölümü
Elektrik ve Enerji Bölümü 
Elektronik ve Otomasyon 
İnşaat 
Makine ve Metal Teknolojileri 
Motorlu Araç ve Ulaştırma Teknolojileri 
Ulubey Meslek Yüksek Okulu Finans Bankacılık ve Sigortacılık 
Basın ve Yayıncılık 
Gıda Teknolojisi 
Laboratuvar Teknolojisi 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 
Veterinerlik 
Ünye Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 
İnsan Kaynakları Yönetimi 
Lojistik 
Elektronik Teknolojisi 
Mimari Restorasyon

 

Başvuru Koşulları

A. Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla aşağıdaki şartları sağlayan adaylar başvurabilir;
1. Yabancı uyruklu olanlar,
2. İçişleri Bakanlığı'nın izniyle doğuştan Türk vatandaşlığını terk eden Türk vatandaşları,
3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular,
4. a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
4. b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
5. Türk vatandaşlığına sahip yabancı uyruklular,
6. Ebeveynleri vatandaşlıklarından feragat eden ve ebeveynlerinin feragat edilmesine atanan Türk vatandaşları, ancak Türk vatandaşlarının haklarına izin verme iznine sahip olan Türk vatandaşları,
7. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.

B. Aşağıdaki durumdaki adaylar başvuramaz;
1. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
2. K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
3. A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular, (A maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),
4. Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular.

Kesin Kayıt Evrakları

1. Lise belgesi ve not belgesinin aslı ve diploma tanıma belgesi (Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylı kopya),
2. Varsa, yabancı dil yeterlilik belgesi, ulusal ve uluslararası sınav belgeleri,
3. Varsa, Türkçe Yeterlilik Belgesi,
4. Dışişleri temsilciliklerinden alınan onaylı öğrenci vizesi veya Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylı Türkçe versiyonu,
5. Resmi makam veya Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu onaylı Türkçe versiyonu onaylanmış pasaport veya kimlik kartı,
6. Ücretli banka dekontu,
7. Biyometrik fotoğraf 4 adet, 4*6 boyutlarında,
8. Türk vatandaşı olan adayların kimlik numaralarını veya kimlik kartlarının fotokopisini beyan etmeleri,
9. Askerliklerine ilişkin Türk Vatandaşı erkek adaylar için resmi makam tarafından onaylanmış bir belge,
10. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki liselerde orta öğrenimini tamamlamış olan KKTC başvuru sahiplerinin GCE AL sınavı sonucuna ilişkin orijinal belge,
11. İkamet izin belgesi (Kayıttan sonra, Emniyet Müdürlüğüne başvurma ve ikamet izni alma hakkı olan Uluslararası Öğrenciler ikamet izni için bir belge sunmalıdır,
12. JPEG formatında pasaport boyutlu son fotoğrafınız,
13. Lise diploması veya mezuniyet belgesi,

Not 1: Kayıtlar şahsen öğrenci işleri dairesi başkanlığında yapılacaktır. Vekalet ile kayıt yapılmamaktadır. 18 yaşından küçük olanların kaydolabilmeleri için muvafakat name gerekmektedir.
Not 2: Kişinin başvuru ve/veya kayıt esnasında teslim etmiş olduğu belgelerin sahte olduğunun tespit edilmesi halinde kaydı silinecek ve tüm öğrencilik hakları iptal edilecektir.
Not 3: Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’de yasal ikametinin olup olmadığına bakılacaktır. Öğrencinin Türkiye’ye giriş tarihine bakılacak, vize muafiyeti sona erenler kaydedilmeyecektir. (Vize muafiyeti süreleri her ülke için farklı uygulanmaktadır. Öğrenciler ülkelerine ait süreyi konsolosluklardan, internetten veya il göç idaresinden öğrenebilirler.

Şehir Hakkında Bilgiler

Nüfus: Bir liman kenti olan Ordu 2019 verilerine göre nüfusu 756.712’dir.

Ulaşım: İl geneline şehir içi ulaşım otobüs, minibüs ve taksi ile sağlanmaktadır. Ordu, Giresun Havalimanı şehir merkezine yaklaşık 18 km mesafededir. Ankara ve İstanbul’a direkt uçuş bulunmaktadır.

Ankara ile Ordu arası 503 Km. Bu mesafe arabayla yaklaşık olarak 7 saat 8 dakika sürmektedir. Uçak ile seyahat etmeyi planlıyorsanız, 397 Km olan yolculuğu yaklaşık olarak 1 saat 1 dakika sürede tamamlanmaktadır.

İstanbul ile Ordu arası 887 Km. Bu mesafe arabayla yaklaşık olarak 9 saat 59 dakika sürmektedir. Uçak ile seyahat etmeyi planlıyorsanız, 748 Km olan yolculuğu yaklaşık olarak 1 saat 29 dakika sürede tamamlanmaktadır.

İklim: Ordu ilinde tipik Karadeniz iklimi hüküm sürer. Kışlar ılık yazlar ise serin geçer. Sahilden içeriye indikçe kara iklimi görülür.

Tarihi Yerler: Sarmaşık Kaplıcaları, Yason Kilisesi, Perşembe Yaylası, Bolaman Yaylası, Ordu Ulu göl, Hoynat Adası, Kadılar Yokuşu, Yason Burnu, Melet Nehri, Gölköy Kalesi, Gaga Gölü, Ordu Müzesi, Fatsa Bolaman.

Harita
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3012.2314818050904!2d37.96765921570044!3d40.97641177930404!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x406318afbe472149%3A0xa4004f0e7672a4de!2sOrdu%20%C3%9Cniversitesi!5e0!3m2!1str!2str!4v1592081125685!5m2!1str!2str
Sokaka Görüntüsü
https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1592081167832!6m8!1m7!1sCAoSLEFGMVFpcE1iOVFkcVJIMlQ0RG9TdTdiWk5jdW5jWWZPejlfLUh4VVNLcTlP!2m2!1d40.9765354!2d37.9698909!3f153.4044532584226!4f4.149260352712091!5f0.7820865974627469

HİZMETLERİMİZ

Bilgi İste