Genel Bilgiler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 18 Ağustos 1993’te 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş; Mühendislik-Mimarlık, Tıp ve Fen Edebiyat Fakülteleri ile Üniversite Hastanesi Anadolu Üniversitesinden ayrılarak Osmangazi Üniversitesine bağlanmıştır. Eskişehir Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri ile yeni açılan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Osmangazi Üniversitesi adıyla yeniden yapılanmıştır. Osmangazi Üniversitesinin adı, 1 Temmuz 2005 tarihinde 5379 sayılı Kanun ile "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi" olarak değiştirilmiştir.          

Yasal olarak 1993’te kurulmasına rağmen alınan Senato Kararı ile Eskişehir Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi’nin (EDMMA) kuruluş tarihi olan ‘1970’ senesi, ‘kuruluş yılı’ olarak kullanılmaktadır. 1994 yılında Sivrihisar Meslek Yüksek Okulu, 1995 yılında Ziraat ve İlahiyat Fakülteleri, 1998 yılında ise Eğitim Fakültesi kurulmuş, 2008 yılında Diş Hekimliği Fakültesi ve Devlet Konservatuarı birimlerimize eklenmiştir. Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu 2007-2008 öğretim yılında eğitime başlamış, 2009 yılında ise Sanat ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur. Sağlık Bilimleri Fakültesi 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır. Son olarak 2013 yılında Turizm Fakültesi, 2018 yılında ise Hukuk Fakültesi kurularak geçmişten bugüne hızla büyüyen ve gelişen Üniversitemiz bünyesine eklenmiştir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin toplam yerleşke alanı 2.880.830 m2 olup bu alanın 80.000 m2 si derslik-laboratuvar-ofis, 50.000 m2 si sosyal tesis-kütüphane ve 62.000 m2 si sağlık alanı olarak kullanılmaktadır. Meşelik, Bademlik, Çamlık, Ali Numan Kıraç, Sivrihisar, Sarıcakaya, Mahmudiye, Çifteler ve Organize Sanayi Bölgesi Yerleşkelerinde eğitim-öğretim, AR-GE ve sağlık hizmeti faaliyetlerini sürdürmektedir. 49 yıllık bilimsel birikimi ile köklü ve güçlü bir üniversite olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 12 Fakülte, 4 Yüksekokul, 4 Enstitü ve 32 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile bilgi üretmeye devam etmekte, çağdaş bilim yolunda kararlı adımlarla ilerlemektedir.

 

Sunulan Programlar
FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL BÖLÜMLER 
Diş Hekimliği Fakültesi Diş
 Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı
Özel Yetenekliler Eğitimi Anabilim Dalı
Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat
Tarih 
Türk Dili ve Edebiyatı
Fizik
Kimya
İstatistik
Biyoloji
Matematik-Bilgisayar
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (%30 İngilizce)
İktisat
İşletme
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Maliye
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri (% 30 Arapça) 
İslam Tarihi ve Sanatları  (% 30 Arapça) 
Temel İslam  (% 30 Arapça) 
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği  (% 30 Arapça) 
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği  (%30 İngilizce)
Elektrik Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 
Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) 
Makine Mühendisliği  (%30 İngilizce)
Maden Mühendisliği (İngilizce) 
Kimya Mühendisliği (İngilizce) 
Mimarlık  (%30 İngilizce)
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) 
Sanat Ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı
Görsel Sanatlar
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik
Ebelik
Sağlık Yönetimi
Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Turizm İşletmeciliği
Turizm Rehberliği
Tıp Fakültesi Tıp
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Biyosistem Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Tarımsal Biyoteknoloji
Tarla Bitkileri
Tarım Ekonomisi
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni 
Eskişehir Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri
Makine ve Metal Teknolojileri
Elektronik ve Otomasyon
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojisi
Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
Sağlık Bakım Hizmetleri
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı
İnşaat Teknolojisi
Makine
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

 

Başvuru Koşulları

A. Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla aşağıdaki şartları sağlayan adaylar başvurabilir;
1. Yabancı uyruklu olanlar,
2. İçişleri Bakanlığı'nın izniyle doğuştan Türk vatandaşlığını terk eden Türk vatandaşları,
3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular,
4. a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
4. b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
5. Türk vatandaşlığına sahip yabancı uyruklular,
6. Ebeveynleri vatandaşlıklarından feragat eden ve ebeveynlerinin feragat edilmesine atanan Türk vatandaşları, ancak Türk vatandaşlarının haklarına izin verme iznine sahip olan Türk vatandaşları,
7. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.

B. Aşağıdaki durumdaki adaylar başvuramaz;
1. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
2. K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
3. A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular, (A maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),
4. Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular.

Kesin Kayıt Evrakları

1. Lise belgesi ve not belgesinin aslı ve diploma tanıma belgesi (Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylı kopya),
2. Varsa, yabancı dil yeterlilik belgesi, ulusal ve uluslararası sınav belgeleri,
3. Varsa, Türkçe Yeterlilik Belgesi,
4. Dışişleri temsilciliklerinden alınan onaylı öğrenci vizesi veya Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylı Türkçe versiyonu,
5. Resmi makam veya Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu onaylı Türkçe versiyonu onaylanmış pasaport veya kimlik kartı,
6. Ücretli banka dekontu,
7. Biyometrik fotoğraf 4 adet, 4*6 boyutlarında,
8. Türk vatandaşı olan adayların kimlik numaralarını veya kimlik kartlarının fotokopisini beyan etmeleri,
9. Askerliklerine ilişkin Türk Vatandaşı erkek adaylar için resmi makam tarafından onaylanmış bir belge,
10. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki liselerde orta öğrenimini tamamlamış olan KKTC başvuru sahiplerinin GCE AL sınavı sonucuna ilişkin orijinal belge,
11. İkamet izin belgesi (Kayıttan sonra, Emniyet Müdürlüğüne başvurma ve ikamet izni alma hakkı olan Uluslararası Öğrenciler ikamet izni için bir belge sunmalıdır,
12. JPEG formatında pasaport boyutlu son fotoğrafınız,
13. Lise diploması veya mezuniyet belgesi,

Not 1: Kayıtlar şahsen öğrenci işleri dairesi başkanlığında yapılacaktır. Vekalet ile kayıt yapılmamaktadır. 18 yaşından küçük olanların kaydolabilmeleri için muvafakat name gerekmektedir.
Not 2: Kişinin başvuru ve/veya kayıt esnasında teslim etmiş olduğu belgelerin sahte olduğunun tespit edilmesi halinde kaydı silinecek ve tüm öğrencilik hakları iptal edilecektir.
Not 3: Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’de yasal ikametinin olup olmadığına bakılacaktır. Öğrencinin Türkiye’ye giriş tarihine bakılacak, vize muafiyeti sona erenler kaydedilmeyecektir. (Vize muafiyeti süreleri her ülke için farklı uygulanmaktadır. Öğrenciler ülkelerine ait süreyi konsolosluklardan, internetten veya il göç idaresinden öğrenebilirler.

Şehir Hakkında Bilgiler

Nüfus: Eskişehir, Türkiye'nin en kalabalık yirmi beşinci şehridir. Nüfusu 2019 yılı TÜİK istatistiklerine göre 887.475'tir. 

Ulaşım: Genellikle tramvay, taksi, otobüs ve minibüslerle sağlanır. Şehirlerarası seyahat ise demiryolu ile ve karayolu ile sağlanmaktadır.

Eskişehir ile Ankara arası 234 Km. Bu mesafe arabayla yaklaşık olarak 2 saat 45 dakika sürmektedir. Uçak ile seyahat etmeyi planlıyorsanız, 201 Km olan yolculuğu yaklaşık olarak 46 dakika sürede tamamlanmaktadır.

İstanbul ile Eskişehir arası 302 Km. Bu mesafe arabayla yaklaşık olarak 3 saat 39 dakika sürmektedir. Uçak ile seyahat etmeyi planlıyorsanız, 191 Km olan yolculuğu yaklaşık olarak 45 dakika sürede tamamlanmaktadır.

İklim: Şehrin iklimi İç Anadolu Bölgesi tipi iklimdir. Kışları soğuk ve kar yağışlı, yazlar sıcak ve yağışsızdır. Yağışlar (dağlık kesimler hariç) az ve kısa sürelidir. 

Tarihi Yerler: Odun Pazarı Evleri, Osmanlı Evi, Midas Anıtı, Kurşunlu Camii ve Külliyesi, Doğanlı Kale, Alemşah Kümbeti.

Harita
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3067.4641708623435!2d30.487833115668458!3d39.75168557944786!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14cc1643dec1bbd9%3A0x4c836f6ec9d440bb!2sEski%C5%9Fehir%20Osmangazi%20%C3%9Cniversitesi!5e0!3m2!1str!2str!4v1592083465703!5m2!1str!2str
Sokaka Görüntüsü
https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1592083568053!6m8!1m7!1sd2ASxuGqmQ96_Ah8qd7mZg!2m2!1d39.75331777983583!2d30.49341878679704!3f241.46104615047557!4f-15.121191799511308!5f0.7820865974627469

HİZMETLERİMİZ

Bilgi İste