Genel Bilgiler

Sakarya Üniversitesi'nin çekirdeğini 1970 yılında açılan Sakarya Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu oluşturmaktadır. Okul 1971 yılında Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi'ne dönüşmüş,
1982-1992 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir Fakülte olarak öğretim vermiş.
3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı kanun ile Sakarya Üniversitesi kurulmuştur.
90 sonrasında kurulan üniversiteler arasında akademik ve teknik altyapısını hızla tamamlayan Sakarya Üniversitesi idari birimleri ile ISO-2002 Kalite Belgesi ile EFQM Mükemmellik Yetkinlik Seviyesi Kalite Belgesi’ne sahip ilk ve tek devlet üniversitesidir.

Sunulan Programlar
FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL BÖLÜMLER 
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği I. Öğretim
Bilgisayar Mühendisliği II. Öğretim
Bilişim Sistemleri Mühendisliği 
Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği 
Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlk Öğretim Matematik Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık I. Öğretim
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık II. Öğretim
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği
Fen- Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı I. Öğretim (%30 Almanca)
Alman Dili ve Edebiyatı II. Öğretim (%30 Almanca)
Biyoloji
Coğrafya I. Öğretim
Coğrafya II. Öğretim
Çeviri bilim (Almanca) I. Öğretim (%30 Almanca)
Çeviri bilim (Almanca) II. Öğretim (%30 Almanca)
Felsefe 
Fizik 
Kimya 
Matematik 
Sanat Tarihi 
Sosyal Hizmet I. Öğretim
Sosyal Hizmet II. Öğretim
Sosyoloji I. Öğretim
Sosyoloji II. Öğretim
Tarih I. Öğretim
Tarih II. Öğretim
Türk Dili ve Edebiyatı I. Öğretim
Türk Dili ve Edebiyatı II. Öğretim
Hukuk Fakültesi Hukuk 
İlahiyat Fakültesi İlahiyat I. Öğretim (%30 Arapça) 
İlahiyat II. Öğretim  (%30 Arapça) 
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık I. Öğretim
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık II. Öğretim
İletişim Tasarımı ve Medya Bölümü 
Gazetecilik 
İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi I. Öğretim
İnsan Kaynakları Yönetimi II. Öğretim
İşletme (İngilizce)
Sağlık Yönetimi
Uluslararası Ticaret 
Yönetim Bilişim Sistemleri 
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 
İnşaat Mühendisliği I. Öğretim
Elektrik-Elektronik Mühendisliği I. Öğretim
Elektrik-Elektronik Mühendisliği II. Öğretim
Gıda Mühendisliği 
Endüstri Mühendisliği I. Öğretim
Endüstri Mühendisliği II. Öğretim
Makine Mühendisliği I. Öğretim
Makine Mühendisliği II. Öğretim
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 
Hemşirelik 
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri I. Öğretim
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri II. Öğretim
Ekonometri 
İktisat I. Öğretim
İktisat II. Öğretim
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi I. Öğretim
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi II. Öğretim
Maliye I. Öğretim
Maliye II. Öğretim
Uluslararası İlişkiler I. Öğretim
Uluslararası İlişkiler II. Öğretim
Tıp Fakültesi Tıp 
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri I. Öğretim
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Il. Öğretim
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik I. Öğretim
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik II. Öğretim
Optisyenlik I. Öğretim
Optisyenlik II. Öğretim
Anestezi 
Fizyoterapi I. Öğretim
Fizyoterapi II. Öğretim
Çocuk Gelişimi I. Öğretim
Çocuk Gelişimi II. Öğretim

 

Başvuru Koşulları

A. Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla aşağıdaki şartları sağlayan adaylar başvurabilir;
1. Yabancı uyruklu olanlar,
2. İçişleri Bakanlığı'nın izniyle doğuştan Türk vatandaşlığını terk eden Türk vatandaşları,
3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular,
4. a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
4. b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
5. Türk vatandaşlığına sahip yabancı uyruklular,
6. Ebeveynleri vatandaşlıklarından feragat eden ve ebeveynlerinin feragat edilmesine atanan Türk vatandaşları, ancak Türk vatandaşlarının haklarına izin verme iznine sahip olan Türk vatandaşları,
7. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.

B. Aşağıdaki durumdaki adaylar başvuramaz;
1. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
2. K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
3. A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular, (A maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),
4. Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular.

Kesin Kayıt Evrakları

1. Lise belgesi ve not belgesinin aslı ve diploma tanıma belgesi (Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylı kopya),
2. Varsa, yabancı dil yeterlilik belgesi, ulusal ve uluslararası sınav belgeleri,
3. Varsa, Türkçe Yeterlilik Belgesi,
4. Dışişleri temsilciliklerinden alınan onaylı öğrenci vizesi veya Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylı Türkçe versiyonu,
5. Resmi makam veya Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu onaylı Türkçe versiyonu onaylanmış pasaport veya kimlik kartı,
6. Ücretli banka dekontu,
7. Biyometrik fotoğraf 4 adet, 4*6 boyutlarında,
8. Türk vatandaşı olan adayların kimlik numaralarını veya kimlik kartlarının fotokopisini beyan etmeleri,
9. Askerliklerine ilişkin Türk Vatandaşı erkek adaylar için resmi makam tarafından onaylanmış bir belge,
10. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki liselerde orta öğrenimini tamamlamış olan KKTC başvuru sahiplerinin GCE AL sınavı sonucuna ilişkin orijinal belge,
11. İkamet izin belgesi (Kayıttan sonra, Emniyet Müdürlüğüne başvurma ve ikamet izni alma hakkı olan Uluslararası Öğrenciler ikamet izni için bir belge sunmalıdır,
12. JPEG formatında pasaport boyutlu son fotoğrafınız,
13. Lise diploması veya mezuniyet belgesi,

Not 1: Kayıtlar şahsen öğrenci işleri dairesi başkanlığında yapılacaktır. Vekalet ile kayıt yapılmamaktadır. 18 yaşından küçük olanların kaydolabilmeleri için muvafakat name gerekmektedir.
Not 2: Kişinin başvuru ve/veya kayıt esnasında teslim etmiş olduğu belgelerin sahte olduğunun tespit edilmesi halinde kaydı silinecek ve tüm öğrencilik hakları iptal edilecektir.
Not 3: Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’de yasal ikametinin olup olmadığına bakılacaktır. Öğrencinin Türkiye’ye giriş tarihine bakılacak, vize muafiyeti sona erenler kaydedilmeyecektir. (Vize muafiyeti süreleri her ülke için farklı uygulanmaktadır. Öğrenciler ülkelerine ait süreyi konsolosluklardan, internetten veya il göç idaresinden öğrenebilirler.

Şehir Hakkında Bilgiler

Nüfus: Sakarya, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık yirmi ikinci şehri. 2018 yılı sonu TÜİK verilerine göre nüfus 1.029.600’dür.

Ulaşım: Sakarya’da şehir içi ulaşım belediye otobüsleri, halk otobüsleri, minibüsler, taksi dolmuşlar ve taksi ile sağlanmaktadır. Şehirlerarası karayolu sağlanmaktadır.

Sakarya ile Ankara arası 310 Km. Bu mesafe arabayla yaklaşık olarak 3 saat 16 dakika sürmektedir. Uçak ile seyahat etmeyi planlıyorsanız, 223 Km olan yolculuğu yaklaşık olarak 47 dakika sürede tamamlanmaktadır.

Sakarya ile İstanbul arası 156 Km. Bu mesafe arabayla yaklaşık olarak 2 saat 6 dakika sürmektedir Uçak ile seyahat etmeyi planlıyorsanız, 128 Km olan yolculuğu yaklaşık olarak 40 dakika sürede tamamlanmaktadır.

İklim: Sakarya ili, iklim özellikleri açısından Marmara ve Karadeniz Bölgesi iklim özelliklerini taşımaktadır. İl, yağışlı ve rutubetli bir havaya ve ılıman bir iklime sahiptir. Kışlar bol yağışlı ve ılık, yazlar ise sıcaktır. 

Tarihi Yerler: Rahime Sultan Camii, Sakarya Müzesi, Sapanca Rüstem Paşa Camii, Deprem Kültür Müzesi, Justinianus Köprüsü, Geyve Ali Fuat Paşa Kuvayi Milliye Müzesi.

Harita
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3022.884802276416!2d30.331871315694393!3d40.74256027932861!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14ccadf2977958d7%3A0xc7996fa884f94c03!2sSakarya%20%C3%9Cniversitesi!5e0!3m2!1str!2str!4v1592207797655!5m2!1str!2str
Sokaka Görüntüsü
https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1592207876020!6m8!1m7!1sFBMl8X1pQY19Uy7KE93m4g!2m2!1d40.74434304249449!2d30.34075513420797!3f236.8850218224886!4f-5.763975877593822!5f0.7820865974627469

HİZMETLERİMİZ

Bilgi İste