TÜRKİYE'DE TIP OKUMAK

Türkiye de bilindiği üzere tıp eğitimi 6 yıldır. (Bazı üniversitelerde 1 yıl İngilizce hazırlık eğitimi  bulunmaktadır). Bu 6 yılın 4 senesi lisans eğitimi, diğer 2 senesi ise yüksek lisans eğitimi sayılmaktadır.  Yani mezun olan bir tıp öğrencisi doktorasını da yapmış olduğu kabul edildiği için "Tıp Doktoru" unvanını alır. Eğitimin ilk 3 yılında temel bilimler (Anatomi, Fizyoloji, Patoloji, Farmakoloji vb.)  okutulmakta, sonraki 2 yılda klinik bilimler (Dahili, Cerrahi vb.) hem staj verilerek hem de teorik olarak okutulmakta, geriye kalan son sene ise intern’lik denilen hekimlik hayatına hazırlık sınıfıdır. Biraz daha içine girecek olursak tıp eğitimi emek isteyen, yorucu, çok çalışılması gereken, iyi bir ezber yeteneğinin olması gerektiği bir bölümdür. Come2Türkiye danışmanlığı ile Tıp okumak isteyen öğrenciler de Sınavsız Kabul Mektubu alabilmektedir. Fakat Tıp okumak isteyen öğrenci liseden kesinlikle yüksek bir diploma not ortalamasına sahip olması lazım. Aynı zamanda tıp öğrencisi pratik düşünebilen, iletişim becerisi olan, az da olsa el becerisi olan, hoşgörülü insanlar olmalıdır. 


HİZMETLERİMİZ

Bilgi İste