Genel Bilgiler

Dünya ile entegre olabilecek çağdaş donanımlara sahip bireyler yetiştirmeyi hedef edinen Yalova Üniversitesi 31 Mayıs 2008 tarih ve 26892 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak kurulmuştur. Yalova Üniversitesinin temelini Uludağ Üniversitesi Yalova Meslek Yüksek Okulu oluşturmaktadır.1995 yılında il olan Yalova’ya ait bir üniversiteye duyulan ihtiyaç nedeniyle 22 Ocak 1996 tarihinde Yalova Yüksek Öğretim Vakfı kurulmuştur.19 Şubat 2007 tarihinde ise Yalova Üniversitesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği kurulmuştur. Yapılan üniversite kurma faaliyetleri sonucu yeni bir il olan Yalova’da genç ve dinamik bir üniversite olan Yalova Üniversitesi 2008 yılında eğitim faaliyetlerine başlamıştır.

Genç ve dinamik bir yapıya sahip olan Yalova Üniversitesi’nin eğitim politikasını ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda yenilikçi bölümler açmak oluşturmaktadır. Yalova Üniversitesi hızla büyüyen yeni bir üniversitedir. Yalova Üniversitesi yeni kurulan üniversiteler arasında çalışmaları, başarıları ve farklılıkları ile öne çıkarak kısa sürede köklü üniversitelerle yarışır hale gelmiştir. Üniversitemiz güçlü akademik ve deneyimli idari kadrosu, ulusal ve uluslararası güçlü ilişkileri ve coğrafi avantajı ile yakın gelecekte konusunda öncü, sosyal ve teknik bölümlere sahip olmayı hedeflemektedir.

Sunulan Programlar
FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL BÖLÜMLER 
Hukuk Fakültesi Hukuk
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat (%30 İngilizce)
İşletme
İşletme (İngilizce)
Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi
Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet (İ.Ö)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Finansman
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri
Felsefe ve Din Bilimleri
İslam Tarihi ve Sanatları
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (%30 İngilizce)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce)
Enerji Sistemleri Mühendisliği (%30 İngilizce)
İnşaat Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Polimer Malzeme Mühendisliği (%30 İngilizce)
Ulaştırma Mühendisliği
Sanat Ve Tasarım Fakültesi İletişim Sanatları
Grafik Tasarımı
İç Mimarlık
Altınova Meslek Yüksekokulu Gemi İnşaatı
Su Altı Teknolojisi
İş Makineleri Operatörlüğü
Kaynak Teknolojisi
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
İş Sağlığı ve Güvenliği
Elektrik
Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
Armutlu Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri
Pazarlama ve Reklamcılık
Yönetim ve Organizasyon
Çınarcık Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik 
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik (İ.Ö)
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri (İ.Ö)
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri
Hukuk
Hukuk (İ.Ö)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik
Sosyal Hizmet ve Danışmanlık
Sosyal Hizmet ve Danışmanlık (İ.Ö)
Yönetim ve Organizasyon
Pazarlama ve Reklamcılık
Termal Meslek Yüksekokulu Terapi ve Rehabilitasyon
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
Yönetim ve Organizasyon
Sağlık Bakım Hizmetleri
Yalova Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö)
Elektrik ve Enerji
Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri
Deniz Ulaştırma ve İşletme
Deniz Ulaştırma ve İşletme (İ.Ö)
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Deniz ve Liman İşletmeciliği (İ.Ö)
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
Lastik ve Plastik Teknolojisi
Marina ve Yat İşletmeciliği
Marina ve Yat İşletmeciliği (İ.Ö)
Pazarlama
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (Kız)
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (Erkek)
Tekstil Teknolojisi
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm Ve Otel İşletmeciliği (İ.Ö)

 

Başvuru Koşulları

A. Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla aşağıdaki şartları sağlayan adaylar başvurabilir;
1. Yabancı uyruklu olanlar,
2. İçişleri Bakanlığı'nın izniyle doğuştan Türk vatandaşlığını terk eden Türk vatandaşları,
3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular,
4. a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
4. b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
5. Türk vatandaşlığına sahip yabancı uyruklular,
6. Ebeveynleri vatandaşlıklarından feragat eden ve ebeveynlerinin feragat edilmesine atanan Türk vatandaşları, ancak Türk vatandaşlarının haklarına izin verme iznine sahip olan Türk vatandaşları,
7. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.

B. Aşağıdaki durumdaki adaylar başvuramaz;
1. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
2. K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
3. A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular, (A maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),
4. Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular.

Kesin Kayıt Evrakları

1. Lise belgesi ve not belgesinin aslı ve diploma tanıma belgesi (Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylı kopya),
2. Varsa, yabancı dil yeterlilik belgesi, ulusal ve uluslararası sınav belgeleri,
3. Varsa, Türkçe Yeterlilik Belgesi,
4. Dışişleri temsilciliklerinden alınan onaylı öğrenci vizesi veya Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylı Türkçe versiyonu,
5. Resmi makam veya Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu onaylı Türkçe versiyonu onaylanmış pasaport veya kimlik kartı,
6. Ücretli banka dekontu,
7. Biyometrik fotoğraf 4 adet, 4*6 boyutlarında,
8. Türk vatandaşı olan adayların kimlik numaralarını veya kimlik kartlarının fotokopisini beyan etmeleri,
9. Askerliklerine ilişkin Türk Vatandaşı erkek adaylar için resmi makam tarafından onaylanmış bir belge,
10. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki liselerde orta öğrenimini tamamlamış olan KKTC başvuru sahiplerinin GCE AL sınavı sonucuna ilişkin orijinal belge,
11. İkamet izin belgesi (Kayıttan sonra, Emniyet Müdürlüğüne başvurma ve ikamet izni alma hakkı olan Uluslararası Öğrenciler ikamet izni için bir belge sunmalıdır,
12. JPEG formatında pasaport boyutlu son fotoğrafınız,
13. Lise diploması veya mezuniyet belgesi,

Not 1: Kayıtlar şahsen öğrenci işleri dairesi başkanlığında yapılacaktır. Vekalet ile kayıt yapılmamaktadır. 18 yaşından küçük olanların kaydolabilmeleri için muvafakat name gerekmektedir.
Not 2: Kişinin başvuru ve/veya kayıt esnasında teslim etmiş olduğu belgelerin sahte olduğunun tespit edilmesi halinde kaydı silinecek ve tüm öğrencilik hakları iptal edilecektir.
Not 3: Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’de yasal ikametinin olup olmadığına bakılacaktır. Öğrencinin Türkiye’ye giriş tarihine bakılacak, vize muafiyeti sona erenler kaydedilmeyecektir. (Vize muafiyeti süreleri her ülke için farklı uygulanmaktadır. Öğrenciler ülkelerine ait süreyi konsolosluklardan, internetten veya il göç idaresinden öğrenebilirler.

Şehir Hakkında Bilgiler

Nüfus: Yalova, bugünkü idari bölünüşe göre merkez ilçeyle birlikte 6 ilçeden oluşmaktadır. Şehrin nüfusu 2019 yılına göre 144.407'dir. 

Ulaşım: Şehir içi otobüslerle, minibüslereler, ticari taksilerle ve deniz kıyısındaki yerlere ulaşım için kiralık teknelerle ulaşım sağlanabilmektedir.

Ankara ile Yalova arası 418 Km. Bu mesafe arabayla yaklaşık olarak 4 saat 15 dakika sürmektedir. Uçak ile seyahat etmeyi planlıyorsanız, 315 Km olan yolculuğu yaklaşık olarak 55 dakika sürede tamamlanmaktadır.

İstanbul ile Yalova arası 94 Km. Bu mesafe arabayla yaklaşık olarak 1 saat 21 dakika sürmektedir. Uçak ile seyahat etmeyi planlıyorsanız, 48 Km olan yolculuğu yaklaşık olarak 33 dakika sürede tamamlanmaktadır.

İklim: Makro-klima tipi olarak, Akdeniz ve Karadeniz iklimleri arasında bir geçiş niteliği taşımaktadır. İlde yazlar kurak ve sıcak, kışlar ılık ve bol yağışlıdır. 

Tarihi Yerler: Sudüşen Şelalesi, Erikli Yaylası, Armutlu Kaplıcaları, Karaca Arboretumu, Yalova Feribot İskelesi, Üvezpınar, Delmece Yaylası.

 

Harita
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3027.000613347388!2d29.213698915691936!3d40.65191687933853!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14caf01263b4300b%3A0x63e53ed51a42a203!2sYalova%20%C3%9Cniversitesi!5e0!3m2!1str!2str!4v1592214436090!5m2!1str!2str
Sokaka Görüntüsü
https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1592214525282!6m8!1m7!1sCAoSLEFGMVFpcE05Wm1nY19hMWFkNU8wV0dyMWI5SmJJMWdkWjRpNTBZcEh0eldk!2m2!1d40.6518244!2d29.2183846!3f23.95160109033911!4f-2.547605625485957!5f0.7820865974627469

HİZMETLERİMİZ

Bilgi İste