YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİ

Yükseköğretim, eğitimin bütün kademeleri içinde, topluma ve bireylere sağlamış olduğu kazanımları dolayısıyla büyük bir öneme sahiptir. Üniversiteler yeni fikirler ve araştırmalar üretmek suretiyle topluma fayda sağlarken, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin insanları belli mesleklerde eğitmektedir. Bu çalışmada Türk yükseköğretim kurumlarının geçmişten günümüzü geçirdiği süreç hem üniversitelerin finans kaynakları hem de üniversitelere erişim, üniversitelerde yönetim ve kalite açısından değerlendirilmektedir.

Lisans
Lisans derecesi almak için bir üniversitede dört yıllık eğitim süresini tamamlamak gerekir. Ancak, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, ve Veterinerlik gibi profesyonel dallar için beş ile altı yıl arasında değişen bir eğitim süresini tamamlamak gerekmektedir.

Yüksek Lisans Derecesi
Lisans eğitiminin üzerine, tezli veya tezsiz olarak iki yıllık yüksek lisans programını bitiren öğrencilere yüksek lisans derecesi verilir. Tezli yüksek lisans programları genelde en az 21 kredi alınmasını ve de tez yazılmasını gerektirir. Tezsiz yüksek lisans programları ise 1,5 yılda da tamamlanabilen, en az 30 kredi ve bir dönem projesi yazılmasını gerektiren programlardır.

Doktora Derecesi
Lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olanlar doktora programlarına başvurabilir. Doktora programlarında en az 7 ders ve 21 kredi almak ve yeterlilik sınavını geçmek gerekir. Derslerini ve yeterlilik sınavını başarıyla geçen öğrenciler tez yazıp, sözel olarak tezlerini tez komitesi karşısında savunurlar.

Tıpta Uzmanlaşma
Tıp uzmanlık derecesi Tıp fakültelerinde, hastanelerde ve araştırma hastanelerinde alınan doktora dengi uzmanlık derecesidir. Tıp fakülteleri mezunları Tıp’ta uzman olmak için tıbbın farklı dallarında Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)’na girerler. Uzman adaylarının bir tez sunmaları ve komite karşısında tezlerini savunmaları gerekir.

Sanatta Yeterlilik
Bir fakülte veya yüksekokulu bitirdikten sonra o sanat dalında sınava girerek, sanat eseri ve bilimsel bir eser ortaya çıkararak erişilen, doktoraya eşdeğer bir derecedir.


HİZMETLERİMİZ

Bilgi İste