VATANDAŞLIK

Yabancıların Türk vatandaşlığına kabul edilmesinde genel yol, şartlarını yerine getiren yabancının başvuru yoluyla vatandaşlığı talep etmesi ve devletin bu talebi kabul etmesi ile kazanılan vatandaşlıktır. Türk vatandaşlığına geçmek isteyen bir yabancı, gerekli şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir.

Yabancıların Türk Vatandaşlığını Kazanabilmeleri İçin;
Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre reşit ve ayırt etme gücüne sahip olmaları. Başvuru tarihinden geriye doğru kesintisiz Türkiye’de beş yıl ikamet etmeleri. Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile göstermeleri. Genel sağlık bakımından tehlike oluşturan bir hastalıklarının bulunmaması. İyi ahlak sahibi olmaları. Yeteri kadar Türkçe konuşabilmeleri. Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmaları. Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hallerinin bulunmaması gerekmektedir.


VATANDAŞLIK İLE İLGİLİ BİLMENİZ GEREKENLER


HİZMETLERİMİZ

Bilgi İste