TÜRKİYE'DE YATIRIM YAPMAK İÇİN 10 İYİ NEDEN

1. Başarılı Ekonomi
Hızla gelişen ekonomi; İstikrarlı ekonomik büyüme; yıllık ortalama %5,0 oranındaki reel GSYİH büyüme hızıyla 2018-2019’da OECD üyesi ülkeler arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olması beklenen ve gelecek vadeden bir ekonomi; 2017 yılında dünyanın en büyük 13. ekonomisi ve AB bölgesi ile karşılaştırıldığında en büyük 5. ekonomi; son 15 yılda 193 milyar ABD doları doğrudan yabancı yatırım çeken kurumsallaşmış ekonomi.

2. Nüfus
82 milyonluk nüfus;  AB ile karşılaştırıldığında en kalabalık genç nüfus; yarısı 32 yaşın altında nüfus; genç, dinamik, eğitimli ve çok kültürlü nüfus.

3. Nitelikli ve Rekabetçi İş Gücü
32,3 milyonu aşkın genç, eğitimli ve motive profesyonel; artan çalışan verimliliği; 183’ten fazla üniversiteden yılda 800.000’i aşkın mezun; yarısı meslek liseleri ve teknik liselerden olmak üzere 985.000’in üzerinde lise mezunu.

4. Liberal ve Yeniliklere Açık Bir Yatırım Ortamı
1997 yılından bu yana doğrudan yabancı yatırım üzerindeki kısıtlamalar açısından OECD üyesi ülkeler arasında ikinci en büyük reformcu; ortalama 6,5 günde şirket kurulumu sunan iş dostu bir ortam; son derece rekabetçi yatırım koşulları; güçlü bir sanayi ve hizmet kültürü; tüm yatırımcılara eşit muamele; 2018 yılında yaklaşık 65.500 yabancı sermayeli şirket; Uluslararası tahkim; transfer garantisi.

5. Altyapı
Ulaşım, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde yeni ve gelişmiş teknik altyapı; son derece gelişmiş, düşük maliyetli deniz ulaşımı; Orta ve Doğu Avrupa’ya demir yolu ile ulaşım avantajı; iyi yapılandırılmış ulaşım imkânları ve çoğu AB ülkesine doğrudan sevkiyat mekanizması.

6. Merkezi Konum
Doğu-Batı ve Kuzey-Güney arasında doğal bir köprü işlevi görerek önemli pazarlara giden etkili ve uygun maliyetli bir çıkış noktası; Avrupa, Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki 1,7 milyar müşteriye kolay erişim imkânı; toplam GSYİH’leri 27 trilyon ABD doları olan çok sayıda pazara erişim.

7. Avrupa'nın Enerji Koridoru ve Terminali
Doğu ile Batı’yı birbirine bağlayan önemli bir enerji terminali ve geçidi; dünyadaki kanıtlanmış birincil enerji rezervlerinin %70’ten fazlası Türkiye’ye oldukça yakın bölgelerde yer alırken, en büyük enerji tüketicisi konumundaki Avrupa, Türkiye’nin batısında yer alarak ülkeyi enerji transferinde kilit nokta, bölgede ise bir enerji terminali yapmaktadır.   

8. Düşük Vergiler ve Teşvik Olanakları
%33’ten %20’ye düşen Kurumlar Vergisi; Kurumlar Vergisi’nden tamamen veya kısmen muafiyet ve işverenlerin sosyal güvenlik payına destek gibi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sanayi Bölgeleri ve Serbest Bölgeler için uygulanan vergi avantajlarının yanı sıra arazi tahsisi; Ar-Ge Kanunu; stratejik yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel yatırımlara yönelik teşvikler.

9. Avrupa Birliği ile 1996'dan Bu Yana Gümrük Birliği
AB ile 1996’dan beri yürürlükte olan Gümrük Birliği ve 22 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşması; Üzerinde çalışılmakta olan yeni Serbest Ticaret Anlaşmaları; AB ile yürütülen katılım müzakereleri. 

10. Büyük İç Pazar
2002-2018 arasında 0,1 milyondan 72 milyona ulaşan geniş bant internet abonesi sayısı;  2002-2018 arasında 23 milyondan 80,6 milyona çıkan cep telefonu abonesi sayısı; 2002-2018 arasında 16 milyondan 66,3 milyona ulaşan kredi kartı kullanıcısı sayısı; 2002-2018 arasında 33 milyondan 211 milyona yükselen hava yolu yolcusu sayısı; 2002-2018 arasında 13 milyondan 45,6 milyona ulaşan yabancı turist sayısı.


HİZMETLERİMİZ

Bilgi İste